Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Pridružené školy UNESCO

Pridružené školy UNESCO

E-mail Vytlačiť PDF
Školy pridružené UNESCO vzájomne spolupracujú s cieľom podporiť medzinárodné porozumenie, medzikultúrny dialóg, udržateľný rozvoj a kvalitné vzdelávanie v praxi. Prioritou projektu je výchova k mieru, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd a tiež environmentálna výchova mladej generácie. Podporou úzkych väzieb a spoločných projektov medzi školami z rôznych krajín a kontinentov ASPnet, okrem iného, pôsobí ako katalyzátor pre medzinárodnú spoluprácu, a tak nenásilnou formou plní jednu z hlavných funkcií UNESCO.  Obchodná akadémia v Prievidzi ašpiruje na účasť v tejto sieti škôl a plánuje pokračovať v aktivitách, orientovaných na trvalo udržateľný rozvoj - vo vzdelávacej, ekologickej, ľudskoprávnej, kultúrnej oblasti a v rozširovaní povedomia o celosvetovom hmotnom i nehmotnom kultúrnom dedičstve. 

Aktuálny zoznam pridružených škôl UNESCO v SR je na: http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/spolupraca/pridruzene-skoly-unesco/adresar-pridruzenych-skol-unesco-v-sr.html a v najbližšej dobe sa medzi tieto vzdelávacie inštitúcie zaradí aj naša škola.

Posledná zmena na Štvrtok, 18 Október 2018 16:48  
pomat.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články