Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Príprava školy na stavebné práce v exteriéri a v interiéri

Príprava školy na stavebné práce v exteriéri a v interiéri

E-mail Vytlačiť PDF

V súvislosti s rozbiehajúcim sa projektom zníženia energetickej náročnosti budov Obchodnej akadémii v Prievidzi bude potrebné umožniť pracovníkom stavebných firiem vytvoriť priestor na kurenárske, okenárske, murárske, maliarske a čistiace práce, umožniť im výmenu všetkých  radiátorov, parapiet a všetkých okien v hlavnej budove, v telocvični a v budove školskej jedálne. Už teraz sa realizujú stavebné práce pod strechou hlavnej budovy a budovy školskej jedálne. Od 24.6.2019 sa začnú stavebné práce v exteriéri, na fasáde budov. Práce v interiéri, v jedálni a telocvični sa  začnú 4.7.2019 a v interiéri hlavnej budovy od 11.7.2019.

Pedagogická dokumentácia sa nesmie brať domov a bude uložená v trezore. Dokumenty, podliehajúce archivácii treba uložiť do archívu. Nepotrebné veci treba skartovať, separovať, zahodiť. Počítače, projektory, tlačiarne, prehrávače a iné zariadenia budú uložené v ŠVL. Rastliny v kvetináčoch budú premiestnené na chodby v prístavbe. Osobné veci zamestnancov zo zborovne a z kabinetov sa odnesú domov alebo budú uložené na určenom mieste v prístavbe. Nábytok, skrinky, stoly treba zamknúť a premiestňovať ho iba v najnutnejšej a v únosnej miere. Po prípadnej kumulácii ho treba zakryť fóliami a ochrániť pred poškodením a znečistením.

Splnenie tejto úlohy je dôležité z hľadiska ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov a žiakov, z hľadiska ochrany školského majetku pred stratou, zničením, poškodením alebo znečistením prachom, stavebným odpadom. Rovnako treba zabezpečiť aj ochranu  osobných údajov a predchádzať bezpečnostným incidentom, porušeniam GDPR. Aj na školskom dvore, v celom areáli treba dbať na pohyb cudzích osôb a mechanizmov, aby nedošlo ku nehodám.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom za porozumenie a za koordinovanú spoluprácu pri zabezpečovaní uvedených náročných úloh, súvisiacich s realizáciou mimoriadne prospešného projektu ochrany životného prostredia a skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi.

 

Posledná zmena na Streda, 19 Jún 2019 16:52  

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články