Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Činnosť školy počas prerušeného vyučovania kvôli COVID19

Činnosť školy počas prerušeného vyučovania kvôli COVID19

E-mail Vytlačiť PDF

Až do odvolania je kvôli pandémii COVID19 prerušené vyučovanie na slovenských školách a školských zariadeniach. Školy podľa svojich možností a podmienok zabezpečujú vzdelávanie žiakov inou ako prezenčnou formou - elektronickou komunikáciou učiteľov a žiakov. Veľa informácií o tom, ako školstvo funguje, je na stránke www.ucimenadialku.sk. Mimoriadnu činnosť našej školy, Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sme doteraz upravili takto:

  • Všetci pedagogickí zamestnanci pracujú, všetci home office. Veľmi dobre sa adaptovali na náročné podmienky, veľa študujú, pripravujú elearning, vytvárajú učebné materiály, upravujú obsah, formy, metódy, prostriedky. Zadávajú zadania žiakom v pondelok, utorok, štvrtok a piatok. Zadania žiakom a svoju  dochádzku evidujú v systéme edupage, ktorý je prepojený s databázou školy asc. Každý pondelok o desiatej dopoludnia je pracovná porada učiteľov a vedenia školy cez webex. Predmetové komisie aj jednotliví vyučujúci organizujú svoje online stretnutia. Vypracovali zadania maturitných tém a zadaní pre internú časť maturitnej skúšky, upravili tematické plány, navrhli úpravy školského vzdelávacieho programu, prerokovali kritériá na prijímacie skúšky. Vyhodnocujú vypracované odovzdané zadania a poskytujú individuálnu spätnú väzbu so zreteľom na potreby žiaka a pozitívnu motiváciu a s ohľadom na spoločenskú, rodinnú a zdravotnú situáciu žiaka. Prípadnú prekážku v práci majú ihneď oznámiť svojmu nadriadenému.
  • Elektronická komunikácia v rámci školy, so žiakmi, rodičmi sa deje predovšetkým cez edupage (zadania, testy, domáce úlohy, správy, nástenka, konzultačné hodiny a i.), prostredníctvom internetových stránok, vzdelávacích portálov, mailov, fejsbúku, mobilných aplikácií a hovorov, videokonferencií cez webex a iné...  Triedni učitelia koordinujú informácie o žiakoch a domácu prácu žiakov, uzatvárajú dochádzku žiakov z obdobia do 9. marca 2020. Názory na zatvorenie škôl môžu žiaci, rodičia, učitelia komunikovať aj na padlete.
  • Všetci žiaci sa pravidelne a aktuálne prihlasujú do edupage cez mobil, alebo počítač. Odporúčame žiakom častejšie pracovať cez počítač ako s mobilom, lebo na mobile sú niektoré možnosti aplikácií obmedzené. Žiakom vydávame prípadné potvrdenia alebo osobné veci a učebné pomôcky, ktoré ostali od 10.03. v učebniach či v šatňových skrinkách. Po telefonickej dohode 046/5438118 si veci môžu vyzdvihnúť medzi 9.00 a 10.00 na hlavnom vchode školy. Mimochodom, mnohé učebnice sú budú čoskoro dostupné na http://www.eaktovka.sk/. V prípade potreby a so súhlasom riaditeľa školy požičiame žiakom aj školský počítač. V jednotlivých prípadoch môžeme žiakom aj vytlačiť materiály a zadania pre samoštúdium. Školská poradkyňa poskytuje poradenské služby. Call centrum ministerstva školstva je 0800 138 033. Poradenstvo a podporu rodičom i žiakom ponúka Zelená linka Výskumného ústavu VÚDPaP 0800 864 333. Zdravotnícke call centrum pre korona vírus je na čísle 0800 221 234. Ak by žiak ochorel, alebo z nejakého iného dôvodu by nemohol študovať, treba to neodkladne komunikovať svojej triednej učiteľke.
  • V priestoroch školy a v okolí sa udržiava poriadok, kontrolujú sa budovy a učebne, stav materiálneho vybavenia, polievajú kvety, robí dôkladná dezinfekcia a hygiena. Nepedagogickým zamestnancom sa prideľuje práca tak, aby pracovali spravidla po jednom, v skrátenom pracovnom čase, nie každý deň.

Prajeme všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodinám veľa zdravia, telesnej a duševnej pohody. Ďakujeme, že dodržiavate všetky preventívne a protiepidemické opatrenia. 

Posledná zmena na Utorok, 31 Marec 2020 17:33  
diplom2.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články