Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Oznámenie o neklasifikovaní TSV a PRX

Oznámenie o neklasifikovaní TSV a PRX

E-mail Vytlačiť PDF

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza oznamuje, že predmety telesná a športová výchova (TSV) a odborná prax (PRX) nebudú klasifikované na konci druhého polroka šk. roka 2019/2020.

Pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu. Vo vyučovacích predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v edupage, v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“. Samotné vyučovanie neklasifikovaných predmetov naďalej pokračuje, dištančnou formou, ako ostatné predmety.

Posledná zmena na Nedeľa, 19 Apríl 2020 10:25  

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články