Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Kritériá prijímacieho konania pre 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania pre 2020/2021

E-mail Vytlačiť PDF

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F: Madvu 2, Prievidza po prerokovaní v pedagogickej rade a po odsúhlasení zriaďovateľom vydáva Kritériá prijímacieho konania pre prijatie na štúdium na OA Prievidza od šk. roka 2020/2021, podľa najnovšieho Rozhodnutia ministra školstva z 29. apríla 2020

Do štúdia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia možno prijať 60 žiakov. Prijímacie testy sa nekonajú, zrušené bolo aj Testovanie 9 2020, a o umiestnení sa v zozname prijatých a neprijatých uchádzačov rozhodne čo najvyšší počet bodov získaných

  • za klasifikáciu vybraných 8 predmetov na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka
  • za priemerný prospech 1,00 v šiestom, siedmom a v ôsmom ročníku ZŠ
  • za umiestnenia v olympiádach alebo aj v športových súťažiach
Teoreticky maximálny počet bodov, ktoré je možné získať podľa prijatých kritérií, je 629. Prihlášky na vzdelávanie budú na našu školu prichádzať do 19. mája 2020. Bezprostredne po spracovaní prihlášok riaditeľ OA Prievidza rozhodne o prijatí uchádzačov. Rozhodnutie o prijatí bude doručené cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  mailu alebo poštou. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača niektorou z uvedených foriem doručí OA Prievidza Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium. Zoznam uchádzačov s výsledkami prijímacieho konania budú zverejnené do 29. mája 2020. 

Vážení zákonní zástupcovia a milí žiaci. Ďakujeme vám za dôveru a za záujem o našu školu. Budeme sa snažiť čo najviac vám uľahčiť prechod zo základnej na strednú školu v tejto mimoriadnej situácii, postaráme sa o rýchlu a efektívnu komunikáciu všetkými možnými spôsobmi a budeme vám vďační za všetky informácie a rozhodnutia. Ďakujeme základným školám za papierové prihlášky, ktoré nám prichádzajú. Ďakujeme aj za vypĺňanie elektronickej prihlášky - návratky, cez ktorú nám poskytujete ďalšie informácie, nevyhnutné pre zaradenie žiaka do konkrétnej triedy, nastavenie voliteľných predmetov a cudzích jazykov, zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania a i. Tešíme sa na vás.

Kontakty: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza  IČO 00162094, EDUID: 100004222

adresa: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, pevná linka 046/543 8118 mobil 0903 210 269, mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www prijímacie konanie: https://oaprievidza-prijimacky.webnode.sk/ 

www: https://www.oaprievidza.sk edupage: https://oaprievidza.edupage.org  

riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík 0907 758 025 mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Posledná zmena na Utorok, 05 Máj 2020 11:03  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články