Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Pripomíname zásady prevencie na škole

Pripomíname zásady prevencie na škole

E-mail Vytlačiť PDF

Milí žiaci, zamestnanci, zákonní zástupcovia! Pripomíname vám dodržiavanie pokynov, ktoré vydal riaditeľ školy podľa manuálu ministerstva školstva v záujme prevencie šírenia koronavírusu a iných nákazlivých chorôb. 

Škola urobila množstvo opatrení a stará sa o to, aby bola bezpečným miestom pre členov svojej komunity - každý podpísal čestné vyhlásenia, robí sa ranný filter na vstupe, nikto s príznakmi nesmie vstúpiť do budovy, robí sa účinná dezinfekcia povrchov a priestorov, máme mimoriadny rozvrh pre zabezpečenie zdravotného komfortu, sociálneho odstupu a nepremiešavania skupín osôb, školské aktivity v exteriéri, vyhradenie karanténnej miestnosti atď.

Striktne treba dodržiavať pravidlá ROR: povinné rúška. Nie je zatiaľ povolené byť v interiéri školy bez rúšok. 

Žiaci a zamestnanci, ktorí sa zúčastnili hromadných podujatí alebo boli v zahraničí musia pozorne sledovať svoj zdravotný stav a pri prejavoch prípadnej infekcie ihneď informovať svojho lekára a triedneho, resp. priameho nadriadeného.

Ďakujeme, že dodržiavate pravidlá stanovené úradmi, aj kvôli hrozbe pokuty, aj pre vlastnú bezpečnosť a zdravie nás všetkých.

Posledná zmena na Streda, 09 September 2020 17:29  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články