Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality EDUZBER 2020

EDUZBER 2020

E-mail Vytlačiť PDF
V týchto dňoch prebieha tzv. Eduzber 2020 - celoslovenské zisťovanie počtu a štruktúry žiakov na školách. Odoslali sme na https://rirs.iedu.sk databázy a protokoly, údaje o žiakoch a zamestnancoch našej školy, odovzdali sme tabuľky zriaďovateľovi, Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Máme 277 žiakov, 35 zamestnancov, 10 žiakov v duálnom vzdelávaní, 13 žiakov so zdravotným znevýhodnením, 4 žiaci dochádzajú z iných okresov. V pomaturitnom štúdiu máme 41 žiakov. Ďakujeme zákonným zástupcom, žiakom, zamestnancom školy za spoluprácu. Po viacerých rokoch sme zastavili pokles počtov, aj sú už určité príznaky nárastu. Očakávame, že aktuálna situácia na trhu práce a transformácia hornej Nitry bude vyžadovať od našej školy stále väčšie výkony. Veríme, že sa osvedčí aj ponuka duálneho vzdelávania v našej škole. Je nedostatok, zaznamenáva sa zvyšujúci dopyt po šikovných a stredoškolsky vzdelaných administratívnych zamestnancoch, informatikoch, samostatných účtovníkoch, daňovníkoch, v poisťovníctve, marketingu, financiách, personalistike, manažmente, cestovnom ruchu, vo verejnej správe a samospráve atď. Pozrite si istp.sk a alebo sustavapovolani.sk a trendyprace.sk a i. Ďakujeme.
Posledná zmena na Sobota, 26 September 2020 17:12  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články