Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Pripravované školské udalosti v novembri 2020

Pripravované školské udalosti v novembri 2020

E-mail Vytlačiť PDF

Prvé novembrové dni a týždne sú poznačené zlou pandemickou situáciou, núdzovým stavom, plošným testovaním, zákazom prezenčného školského vyučovania, učením a učením sa z domácností, rôznymi obmedzeniami, zákazmi a výnimkami. Čelíme objektívnym ťažkostiam pre vzájomný dialóg v rámci školskej komunity, individuálnym prípadom zníženej dostupnosti vzdelávania či zhoršenia aktuálneho zdravotného stavu a vyrovnávame sa so stresom...

Zodpovedne, empaticky a s hrdosťou na našu školu sa snažíme organizovať dištančné denné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu, dodržiavať plán práce a školský vzdelávací program, kalendár podujatí, pracovné zmluvy a iné záväzky voči zamestnancom, zákonným zástupcom a žiakom Obchodnej akadémie v Prievidzi. Pekné výsledky a zážitky zaznamenali naše kolektívy žiakov a učiteľov v ambasádorskej škole EP, UNESCO škole, JASR, Týždeň gramotnosti, Výnimočné školy, IT akadémii, Hrdina remesla, počas Európskych solárnych dní, v odbornej príprave a duálnom vzdelávaní, vo vyučovaní akademických i profesijných vyučovacích predmetov, v mimoškolskej činnosti, v administratíve a riadení školy. Ďakujeme.

Počas novembra 2020 sa na OA Prievidza uskutočňujú predovšetkým:

 • jesenné prázdniny 6. a 9. novembra 2020
 • dve odberné miesta testovania antigénovými testami v priestoroch vestibulu a na chodbách školy 7. a 8. novembra
 • gremiálna porada online 5. 11.
 • využívanie Microsoft Teams, Office 365 a  Minecraft Education Edition, bezplatné kontá pre žiakov a učiteľov
 • finančná kontrola útvaru hlavného kontrolóra TSK
 • verejné obstarávanie a rozpočtovanie finančných prostriedkov 2020, nákup učebných pomôcok
 • príprava projektu Orange eŠkoly pre budúcnosť
 • požičiavanie zariadenia školy pre žiakov a učiteľov
 • od 10. novembra 2020 od 7:00 do 9:00 alebo podľa dohody vstup do učební pre žiakov s nedostatočným spojením so školou
 • proces certifikácie dištančného vzdelávania CODiV cez portál zborovna.sk
 • aktivity projektu hodnotenia kvality školy Peer review
 • iBobor 10. a 12. novembra
 • pracovná porada 10. novembra o 13:30 online
 • začiatok inventarizácie 2020
 • klasifikačná porada a pedagogická rada za 1. štvrťrok 2020/2021 19. novembra
 • voľby zástupcov rodičov do Rady školy 19.11. online cez edupage
 • rodičovské združenia online 19.11.
 • imatrikulácie so žiakmi 1. a 3. ročníka 18.11. online, SEEDS pre 4. ročník, UPN pre 2. ročník 
 • Európsky týždeň odborných zručností 10. - 13. novembra 2020, konferencia Skills for future a i.
 • aktivity ku výročiu 17. novembra a ku Dňu študentov 18. novembra
 • zber použitých okuliarov pre deti v Afrike

Mnohé z uvedených a ďalších činností a podujatí si vyžadujú sústredenú prípravu a súčinnosť, informácie o nich a organizačné zabezpečenie budeme postupne dopĺňať. Sledujte maily, web, edupage, zastupovanie a spoločne si zaželajme, nech sa nám uvedené a aj ďalšie činnosti podaria, informácie poskytnú vedúce PK, panie zástupkyne, riaditeľ školy, triedni učitelia a učitelia, organizátori akcií... Prajem vám pekné jesenné prázdniny a veľa zdravia.

 

Posledná zmena na Sobota, 07 November 2020 17:15  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články