Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Vláda schválila COVID automat a ministerstvo manuál Návrat do škôl

Vláda schválila COVID automat a ministerstvo manuál Návrat do škôl

E-mail Vytlačiť PDF

Vážení zákonní zástupcovia, zamestnanci OA, milí žiaci. Podľa pokynu ministra školstva pre bezpečný návrat detí do školy sme urobili dotazníkový prieskum záujmu o otestovanie sa a návrat do prezenčného vyučovania, ďakujeme vám za spoluprácu. Percento záujmu o testovanie spomedzi všetkých našich žiakov, v prípade nedospelých s jedným zákonným zástupcom, dosahuje okolo 38 percent. Väčší, takmer polovičný záujem nám hlásia nižšie ročníky (86 zo 175), medzi dospelými žiakmi končiacich tried sme zaznamenali ani nie štvrtinový podiel (14 zo 61) žiakov, ktorí sa  chcú otestovať a vrátiť do školy. O výsledkoch prieskumu sme už informovali aj zriaďovateľa a Radu školy. Prieskumy budeme opakovať (podľa fáz semaforu a výsledkov prieskumu môže škola prepínať medzi dištančným, prezenčným, kombinovaným vyučovaním či vyučovaním všetkých alebo len posledných ročníkov...).

Vládou schválený COVID automat má 7 stupňov, v prvých troch môžu stredné školy vyučovať prezenčne bez obmedzení. V štvrtom prezenčne len posledné ročníky, v piatom a šiestom posledné ročníky a len s testom a v siedmom, čiernom stupni 7 celá škola len dištančne. 17. decembra bol okres Prievidza v šiestom stupni, ak by neboli prázdniny a chceli by sme vyučovať posledné ročníky prezenčne, musela by sa veľká časť IV. A, IV. B, II. P a učiteľov otestovať s negatívnym výsledkom, pretože  žiakom a učiteľom vyučujúcim inak ako dištančne je Vyhláškou 39 zverejnenej  v čiastke 23/2020 Vestníku vlády SR nariadená povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov školy preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 14 dní, okrem výnimiek uvedených vo vyhláške.

COVID automat plné znenie   Koronavírus v číslach - národný a regionálny covid automat

Súčasná zlá situácia pandémie na Slovensku a špeciálne v Trenčianskom kraji a v okrese Prievidza (nachádzame sa v čiernej zóne semaforu), ani aktuálne údaje prieskumu OA Prievidza nás neoprávňujú uvoľňovať opatrenia, návrat do školy.  Ak sa situácia výrazne nezlepší, budeme aj v januári pokračovať v dištančnom vzdelávaní a v home office učiteľov. Zriadenie mobilného odberného miesta na škole alebo používanie existujúcich odberných miest na testovanie, ktorého negatívny výsledok by bol základným  predpokladom pre bezpečný Návrat do školy, budeme organizovať v spolupráci so zriaďovateľom a s mestom Prievidza začiatkom januára 2021 aj podľa stupňa regionálneho COVID automatu v našom okrese. Prípadné zmeny ohlásime najmenej týždeň vopred. Medzi prázdninovými aktivitami monitorujte teda priebežne aj náš web, edupage, maily a iné informačné kanály.

Želáme všetkým žiakom, zamestnancom, rodinám najmä pevné zdravie, pokojný priebeh a slávnostné prežitie trojtýždňových vianočných prázdnin.

Posledná zmena na Nedeľa, 20 December 2020 17:21  
P3040003.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články