Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Spolu úspešnejší 2021

Spolu úspešnejší 2021

E-mail Vytlačiť PDF

OA Prievidza požiadala ministerstvo školstva o mimoriadne finančné prostriedky 6000 eur na doučovanie svojich žiakov v projekte Spolu úspešnejší 2021. Podporených bolo iba niekoľko stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom nášho projektu je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií.

V prípade napr. karantény, izolácie, PN učiteľa alebo aj žiaka rieši koordinátor s príslušným doučujúcim a vedením školy  nahradenie vymeškaného doučovania dištančným vzdelávaním. Čas vyhradený na projekt  je do konca roka len 10 týždňov a tri mesiace, v záujme vzdelávania, detí a rodičov zabezpečíme deviatim skupinám každý týždeň okrem prázdnin priemerne 12 vyučovacích žiakohodín/ týždeň, čiže mesačne v priemere 40 vyučovacích žiakohodín.

Ostatné tri školské roky boli zasiahnuté pandémiou, minulý COVID rok sme mali veľa prípadov opakovania ročníka, zhoršenia prospechu, mimoriadnej absencie, prestupu na inú školu a to v pomaturitnom štúdiu aj v bežnom štúdiu. Konali sa opravné skúšky, aj náhradné, rozdielové skúšky. Učitelia majú veľký záujem pomôcť žiakom doučovaním, žiaci na jeseň 2021 sú často v karanténe, rozptýlení z celého regiónu, maturanti sa pripravujú na maturity, ktoré už nebudú výpočtom známok a aj preto im ponúkame doučovania prezenčne alebo aj dištančnou formou - škola je naň certifikovaná,...  Ďakujeme za podporu ministerstva, oceňujeme projekt ako veľkú pomoc žiakom, ktorí sú identifikovaní alebo potenciálne môžu byť ohrození neúspechom. Projekt taktiež pomôže zintenívniť prácu v rôznych  projektoch  s talentovanými žiakmi.

Posledná zmena na Piatok, 15 Október 2021 16:58  
cecka.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články