Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Vrcholí prijímacie konanie pre rok 2022/2023

Vrcholí prijímacie konanie pre rok 2022/2023

E-mail Vytlačiť PDF

Konanie o prijatí deviatakov na stredné školy vrcholí budúci týždeň. V stredu 18. mája budú na stredných  školách zverejnené zoznamy s výsledkami prijímacieho konania. Dovtedy školy rozhodnú a odošlú rozhodnutia. Začína sa obdobie autoremedúr - kedy riaditelia škôl na základe odvolania sa zákonných zástupcov môžu zrušiť pôvodné rozhodnutia o neprijatí a vydať nové rozhodnutie. Zákonní zástupcovia a ich deti sa budú definitívne rozhodovať, na ktorú školu nastúpia.

Na príprave, priebehu a spracovaní výsledkov prijímačiek je zriadená prijímacia komisia ako poradný orgán riaditeľa a  administratívne práce zabezpečujú určení nepedagogickí zamestnanci školy. Prijímacie konanie sa koná podľa najnovšich pravidiel, najmä podľa usmernení ministerstva, novely školského zákona, najnovších časových verzií zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o eGovernmente a i.

Ďakujeme základným školám, uchádzačom a zákonným zástupcom za doterajšiu výbornú komunikáciu. Budeme radi, ak sa naplní náš predpoklad, že aspoň polovica prijatých záväzne potvrdí nastúpenie na našu školu. V tejto súvislosti prosíme  neprijatých uchádzačov, aby nezanevreli na OA Prievidza, ale aby sa včas odvolali a podľa viacročných skúseností veríme, že riaditeľ školy bude môcť väčšinu odvolaní vyriešiť úspešne. V novom školskom roku sa tešíme sa na našich 62 nových prvákov. 

Posledná zmena na Nedeľa, 15 Máj 2022 16:12  

COVP

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články