Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Perspektívny sektor Administratíva, ekonomika, manažment

Perspektívny sektor Administratíva, ekonomika, manažment

E-mail Vytlačiť PDF

Na OA Prievidza sa študenti maturitného odboru obchodná akadémia pripravujú na svoju profesijnú budúcnosť najmä v sektore Administratíva, ekonomika, manažment. Tento sektor zahŕňa širokú skupinu prierezových pracovných pozícií v rôznych odvetviach hospodárstva. Predovšetkým v podnikoch, ktorých hlavnou činnosťou sú právne a účtovnícke činnosti, vedenie firiem, sprostredkovanie práce, administratívne, kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti... V samotnom sektore pracuje vyše 130 tisíc zamestnancov, celkový počet pracujúcich v typických sektorových zamestnaniach spolu vo všetkých sektoroch je na Slovensku až vyše 300 tisíc. 

Sektorovo riadené inovácie rieši národný projekt SRI, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Realizátorom projektu pod gesciou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je spoločnosť Trexima. Výstupmi sú Národná sústava povolaní, register zamestnaní, stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektoroch, ranking poskytovateľov vzdelávania a i.

Naša škola riadene reaguje na najnovšie trendy a inovácie sektora. Priebežne inovujeme školský vzdelávací program, vytvárame vhodné podmienky a uskutočňujeme svoje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na digitalizáciu, automatizáciu, globalizáciu, otvorenú ekonomiku, kľúčové kompetencie... Organizujeme duálne vzdelávanie v študijnom odbore obchodná akadémia, podali sme si žiadosť o označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Spolupracujeme v sieti škôl UNESCO, sme IT akadémiou, UNICEF školou, Euroškolou, ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. Máme akreditované kurzy ďalšieho vzdelávania, sme certifikovaní pre elektronické merania výsledkov vzdelávania, dostali sme aj certifikáciu pre online dištančnú výučbu. Desiatky našich absolventov a študentov získali ICDL. Naši žiaci sú každoročne najlepší v spracovaní informácií na Slovensku, získavajú úspechy aj v cudzích jazykoch, účtovníctve, stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj v športe, v kultúre... Veríme, že tí, ktorí nepokračujú alebo aj čo pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu, budú užitoční a úspešní práve v sektore administratívy, manažmentu a ekonomiky.

Viac sa dočítate v samostatnom príspevku  

Posledná zmena na Utorok, 31 Máj 2022 08:57  

COVP

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články