Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV – OBEDY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV – OBEDY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

E-mail Vytlačiť PDF
Vážení rodičia a žiaci,
informujeme Vás o zmenách spojených so stravovaním žiakov v školskej jedálni od školského roka 2022/2023.
Z organizačných dôvodov došlo k zmene pri prihlasovaní na stravovanie. Po úhrade stravného budú žiaci
automaticky prihlásení na obedy - jedlo č.1. Zmeniť výber jedla alebo sa odhlásiť musí žiak (resp. zákonný
zástupca) sám najneskôr deň vopred do 12:30 h prostredníctvom EduPage alebo svojím čipom v školskej
jedálni. Výdaj jedla do obedára sa realizuje len po dohode vo výnimočnom prípade, akým je náhle ochorenie.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
Zároveň Vám oznamujeme zmenu výšky stravného – cena jedného obeda pre žiaka je 2,41€. Paušálne sa hradí
53,- € mesačne. Ostatné informácie nájdete v priloženej prihláške na stravovanie pre žiakov, ktorú je potrebné
dôsledne prečítať a zobrať na vedomie. Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale
zabezpečuje si využiť túto možnosť.
Stravovanie pre žiakov začína 6. 9. 2022.
 
 
Vážení zamestnanci,
informujeme Vás o zmenách spojených so stravovaním v školskej jedálni od školského roka 2022/2023.
Z organizačných dôvodov došlo k zmene pri prihlasovaní na stravovanie. Po úhrade stravného budete
automaticky prihlásení na obedy - jedlo č.1. Zmeniť výber jedla alebo sa odhlásiť musíte sami najneskôr deň
vopred do 12:30 h prostredníctvom EduPage alebo svojím čipom v školskej jedálni. Výdaj jedla do obedára sa
realizuje len po dohode vo výnimočnom prípade, akým je náhle ochorenie. Za neodobratú a včas neodhlásenú
stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
Zároveň Vám oznamujeme zmenu výšky stravného – cena jedného obeda pre zamestnanca je 1,60€. Paušálne
sa hradí 35,20 € mesačne. Ostatné informácie nájdete v priloženej prihláške na stravovanie zamestnancov, ktorú je potrebné dôsledne prečítať a zobrať na vedomie. Prihláškou sa nezaväzujete automaticky odoberať stravu, ale
zabezpečujete si využiť túto možnosť.
Stravovanie pre zamestnancov sa začína 6. 9. 2022.
Posledná zmena na Štvrtok, 18 August 2022 09:59  
P3020002.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články