Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Pozdrav a privítanie v novom školskom roku 2022/2023

Pozdrav a privítanie v novom školskom roku 2022/2023

E-mail Vytlačiť PDF

Začíname v pondelok 5. 9. 2022 o 7.50 vo svojich kmeňových učebniach. V školskom rozhlase zaznie slovenská hymna, príhovor riaditeľa školy, potom triednická hodina. Predpokladané ukončenie slávnostného prvého školského dňa bude okolo 9:00 hodiny. Výdajná školská jedáleň v pondelok ešte nevarí. Pred prvým nástupom do školy nezabudnite na potvrdenia o bezpríznakovosti.

Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, nabrali veľa nových síl, dobrej vôle, pozitívnej energie, možno ste sa už trochu aj tešili. Najmä na spolužiakov, učiteľov, na príjemné stretnutia, zážitky. V škole sa dá zažiť úspech, získať uznanie, priateľstvá, lásky, dosiahnuť mimoriadne výsledky, uplatniť silné stránky svojej osobnosti, aspoň niektorú časť svojho nadania a úsilia. Môžete sa tu akademicky a profesijne, i ľudsky a spoločensky pripraviť na prácu, vzdelávanie, povolanie a budúce zamestnanie. Tam dozaista bude ako aj v škole treba dodržiavať dohodnuté a určené podmienky.

Triedne učiteľky a učitelia budú na triednických hodinách svojich žiakov informovať o novinkách, aktualitách školy a poučia o pravidlách BOZP, PO, GDPR, COVID,  o inklúzii, o školskom vzdelávacom programe, o predmetoch, klasifikácii, školskom poriadku a rozvrhu, o tom kto vás učí, o prázdninách, o školskej jedálni, kurzoch, exkurziách atď...

Žiadam vás, milí žiaci, aby ste od začiatku ozaj dodržiavali dohodnuté pravidlá a povinnosti, dochádzku, slušné správanie, všetky ustanovenia školského poriadku, aby ste ctili a ochraňovali svoje práva ako aj práva druhých v zmysle najlepších tradícií európskej demokratickej kultúry.

V júli a auguste sa udiali opravné skúšky, prestupy, zaradenie žiakov so statusom odídenca z iného štátu, takže okrem našich očakávaných prvákov z prijímačiek budú v škole aj ďalší niekoľkí noví žiaci. Všetci, čo budú prvý krát v našej škole možno budú spočiatku pociťovať obavy a neistotu z nového prostredia. Pomôžme im prosím v adaptácii, prihovorme sa, usmejme, pozdravme, opýtajme ako sa majú, či niečo nepotrebujú.  

Nový školský rok bude taký, ako si ho nastavíme. Nemali by sme sa poddať negatívnym vplyvom  a pesimistickým náladám z energetickej krízy, pandémie, inflácie, vojny v susednej krajine, krízy v spoločnosti. Samozrejme, situácia je zložitá, no hlavne si všetci dôkladne robme svoju prácu, buďme dobrí na seba navzájom, hrdí na svoju Obchodnú akadémiu v Prievidzi, pomáhajme si, rešpektujme sa a spoločne sa radujme z úspechov a pokrokov.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, rodičia a celá školská komunita OA Prievidza, želám vám veľa zdravia, pokoja, porozumenia. Šťastný nový školský rok 2022/2023!

 

Posledná zmena na Pondelok, 05 September 2022 08:59  
pripravasprav.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články