Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Zasadnutie Rady školy

Zasadnutie Rady školy

E-mail Vytlačiť PDF

Vo štvrtok 30. marca 2023 rokovala na pôde OA Prievidza Rada školy. Obsahom rokovania boli informácie o škole (plánované počty žiakov, hospodárenie a rozpočet, zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu, úspechy školy, schvaľovanie dokumentov...), plodná diskusia, v ktorej rezonovalo množstvo rozvojových tém a plánov do budúcnosti OA Prievidza. Rada školy sa zaoberala koncepciou riaditeľa školy, vyjadrila sa a podporila plánované kroky. Zhodli sme sa, že nám všetkým záleží na kvalite OVP, podpore činnosti Centra OVP, Autorizovanej inštitúcie ďalšieho vzdelávania, chceme zachovať pomaturitné štúdium, podať žiadosť o zaradenie nového odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium, rozšíriť duálne vzdelávanie, zapojiť sa do výzvy Fond spravodlivej transformácie hornej Nitry, podnietiť podnikateľskú činnosť a i.

Aktuálne zloženie členov Rady školy je:  

 • Mariana Harvišová, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, predseda RŠ
 • Renata Úradníčková, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, podpredseda RŠ
 • Amália Antolová, Ing. Zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Radoslav Hanzel Zástupca rodičov
 • Michaela Sadloňová, Ing. Zástupca rodičov
 • Silvia Bartolenová, Ing. Zástupca rodičov
 • Nikolas Michal Zajac, Zástupca žiakov
 • Michal Ďureje, Mgr. Zástupca zriaďovateľa
 • Ján Daňo. Ing.,Zástupca zriaďovateľa
 • Eleonóra Porubcová, PaedDr. Zástupca zriaďovateľa
 • Peter Oulehle, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

 

Posledná zmena na Utorok, 11 Apríl 2023 16:17  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články