Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Ústne maturitné skúšky 2011

Ústne maturitné skúšky 2011

E-mail Vytlačiť PDF


Časový harmonogram skúšania predmetových maturitných komisií:

Prehľadný rozpis ústnych maturitných skúšok - časový rozvrh predmetových maturitných komisií - tu nájdete zoznam predmetových komisií, dni a časy skúšok predpoludním a popoludní, učebne v ktorých sa skúša, mená skúšajúcich. 

 

Úlohy pre zúčastnených na maturitách:

 •  Štvrtácki triedni dostanú na lístkoch všetky oficiálne výsledky maturít pre žiakov (minimálne desať dní pred ústnymi maturitami sa musia oznámiť žiakom), vo štvrtok alebo piatok 13. mája dostanú štvrtáci na triednickej hodine výsledky maturít – EČ a PFIČ, PČOZ. 
 • Triedni informujú svojich žiakov o výsledkoch predchádzajúcich skúšok, o harmonograme, o nutnosti prísť cca hodinu pred vypísaným termínom skúšky, o nutnosti ospravedlniť prípadnú neúčasť. Informácie o čase a mieste každej skúšky budú na nástenke vo vestibule, aj na internete, ale treba počítať so zmenami. Cez akademický týždeň by sa už zoznamy nemali meniť.
 • učebne pripravia do piatka 20. mája 2011 určení vyučujúci s pomocou žiakov, v spolupráci so štvrtáckymi triednymi a hospodárkou, školníkmi – aj pomocné papiere, ceruzky, vrecúško s číslami, zoznamy na dvere nasledovne: U18 – Hraňová, U03  – Balcarová, U02 - Hlásna, U19 – Jakubisová, U17 – Rumpli, N16 – Štancelová, U21– Kleinová, U23 – Gulašová, U24 – Harvišová, U01 – Karaková;, U22 – Kadlečíková
 • občerstvenie, obedy, spoločenské záležitosti, občerstvovaciu miestnosť, služby v spoloč. miestnosti zabezpečia štvrtácki triedni a vyučujúce
 • dokumentáciu, harmonogram, spracovanie výsledkov, tlačivá, zber údajov zabezpečí školský koordinátor, vysvedčenia, protokoly, tlačivá výsledné hodnotenia, správu, výkaz zabezpečí šk. koordinátor s riaditeľom školy, predsedníčkou ŠMK
 • zadania, pomôcky, zabezpečia skúšajúce PMK v spolupráci s hospodárkou do svojej miestnosti, starajú sa o kľúče od maturitnej miestnosti, o predsedníčku a o tlačivo výsledkov
 • predmetové maturitné komisie zabezpečia známkovanie, zápis do tlačiva Výsledné hodnotenie s podpismi členov komisie, vyhlasovanie výsledkov žiakom, hodnotiacu správu
 • žiaci na skúšku prídu podľa harmonogramu, vopred približne aj hodinu, po skúške počkajú na oznámenie výsledkov, neúčasť sa musí do troch dní ospravedlniť.
 • v utorok 31. mája 2011 triedni štvrtákov zabezpečia vydanie vysvedčení: všetci maturanti prídu do školy o cca 9.00 hod – triednicke hodiny, prevzatie maturitných vysvedčení, podpisovanie žiadostí o opravné skúšky, vyrovnanie podlžností s triednou, odovzdávanie učebníc atď...
 • triedni štvrtákov zabezpečia spolu s p. Ing. Maliarikom prehľad všetkých známok na ústne maturity – zohľadňovanie prospechu počas štúdia, tlač koncoročných vysvedčení a tlač prílohy k maturitnému vysvedčeniu
Posledná zmena na Streda, 25 Máj 2011 09:32  
olympfrj.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články