Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Testovanie PISA 2012

Testovanie PISA 2012

E-mail Vytlačiť PDF

Program medzinárodného hodnotenia žiakov (PISA) je organizovaný pod záštitou Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). PISA 2012 je piatou štúdiou od roku 2000 a zapája sa viac ako 60 zúčastnených krajín.

Účasť v štúdii PISA je pre Slovensko dôležitá, pretože výsledky hodnotenia sa môžu použiť pri hodnotení pripravenosti žiakov na ďalšie štúdium, pri identifikácii oblastí zlepšovania vzdelávania a pri porovnávaní výkonov v jednotlivých krajinách.

Z našej školy bolo vybratých 45 žiakov narodených v roku 1996. Kvôli úspechu testovania PISA je dôležité, aby v stredu 25. apríla títo žiaci prišli do školy (o 7:50 hod v Klubovni), vyplnili dotazníky a vypracovali dvojhodinový test v papierovej forme, ktorý pozostáva z otázok z matematiky, prírodných vied, finančnej gramotnosti a čítaniaVybratí učitelia budú vypĺňať učiteľské dotazníky PISA. Vo štvrtok 26. apríla sa ešte osemnásť z nich zúčastní elektronického testovania, ktoré sa týka matematiky, riešenia problémov a čitateľskej gramotnosti. Je nevyhnutné postupovať presne podľa pokynov.

Vopred ďakujeme všetkým rodičom, žiakom i učiteľom za podporu a pomoc pri úspešnej administrácii testovania PISA 2012, ktorá stojí Slovensko i OECD nemalé peniaze a výsledky z testovania môžu pomôcť zlepšiť školstvo. Podrobnosti o PISA 2012 podliehajú utajeniu, ale potrebné detaily žiakom v pravý čas poskytnú triedni učitelia prvého ročníka, školský administrátor testovania I. Kadlečík, IT technik testovania S. Baran.

Posledná zmena na Piatok, 20 Apríl 2012 08:23  
A__sendmsg.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články