Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Naše nádeje v súťaži SOČ 2013

Naše nádeje v súťaži SOČ 2013

E-mail Vytlačiť PDF

Dňa 20. 2. 2013 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti /SOČ/. Porota vyjadrila názor, že kvalita postupujúcich prác bola na veľmi vysokej úrovni. Na obvodné kolo SOČ 27. 03. v Partizánskom postupujú, v rôznych odboroch, títo autori:

01 - Voľný čas Petra Vajdová, Peter Maňko: „Rok aktívneho starnutia a spolupráca medzi generáciami 2012“

05 – Životné prostredie, geografia, geológia Dávid Trnik, Miroslav Čavojský: „3D projekcie v geografických informačných systémoch“

08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch Romana Líšková: „baTÚLAČKY“ Nikoleta Rybárová, Katarína Pavlíčková, Martina Mendelová, Filip Orth: „prievidzaUP“

14 – Učebné pomôcky Gatial Martin, Dávid Trnik, Marianna Hrdá: „Žiaci učiteľmi“ Mariana Hrdá: „Múdra taška /praktické informácie nie len na hodiny prírodovedy/“

15 - Ekonomika a riadenie Adam Švorc, Tomáš Peniaško: „Greencycle“ Nina Lysá: „Detektívna kancelária“

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná forma Dominika Šišková: „Tradičný odev v Čičmanoch“

Posledná zmena na Piatok, 17 Máj 2013 07:47  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články