Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality OA má víťaza!

OA má víťaza!

E-mail Vytlačiť PDF

24. 03. 2015 sa v priestoroch našej školy stretlo 9 finalistov – študentov štvrtých ročníkov, ktorí prezentovali svoje podnikateľské zámery pred publikom, odbornou i študentskou porotou s cieľom obstáť vo fiktívnom konkurenčnom boji. V ringu sa stretli: M. Zajíčková (4. B), M. Racíková (4. B), I. Mellová (4. B), P. Maňko (4. A), P. Vajdová (4. A), B. Kopecký (4. B), D. Mokrá (4. B), M. Suváková (4. B), V. Heklová (4. B). Do odbornej poroty zasadli: CTC. J. Borodáč, Ing. R. Úradníčková, Ing. K. Pekárová; študentskú porotu zastupovali: F. Eckhardt (4. A), N. Homolová (4. B), P. Valter (4. B), E. Páleš (4. A).

Pred súťažou sme utvorili priestor bývalému študentovi OA CTC. J. Borodáčovi, v súčasnosti veľmi úspešnému podnikateľovi, ktorý už 16. rok úspešne odoláva tlaku konkurencií a zaraďuje sa medzi výborných manažérov a podnikateľov. Svoje skúsenosti odovzdáva nielen na vysokých školách, ale vedie mnohé semináre, odborné školenia a to v niekoľkých štátoch sveta. Pán Borodáč svojou bezprostrednosťou, príjemným vystupovaním, humorom veľmi rýchlo získal poslucháčov a prisľúbil našej škole spoluprácu i do budúcna. Po zaujímavom bloku informácií o podnikaní zasadol do poroty a spolu s ostatnými pozorne sledoval priebeh súťaže. Študentom naozaj nechýbala dravosť, rivalita, rovnako neabsentovala odborná časť prezentácie, v ktorej s ľahkosťou a istotou ukázali, že byť študentom OA znamená byť dobrým ekonómom, matematikom, štatistom, informatikom, ale i slovenčinárom, jasná a zreteľná komunikácia, verbálne, neverbálne prvky významne obohatili prezentáciu a podčiarkli profil študenta OA. Práve tieto atribúty vysoko ohodnotila i porota a v závere i pán Borodáč poukázal na vysoký stupeň pripravenosti študentov zaradiť sa do spoločnosti a byť úspešný. On sám je pyšný, že mohol byť našim študentom. A tu sú výsledky:

  • 1. miesto: P. Vajdová (4. A),
  • 2. miesto: P. Maňko (4. A),
  • 3. miesto: I. Mellová (4. B).

Absolútnym víťazom sa stáva a titul Mladý podnikateľ 2015 získala P. Vajdová. Súťaž mala mimoriadne zdarný priebeh, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok. Text: Ing. R. Úradníčková, fotila M. Suváková

Posledná zmena na Streda, 25 Marec 2015 10:13  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články