V celoslovenských súťažiach sme najlepšia stredná škola v TSK

Štvrtok, 04 November 2021 14:37 Ivan Kadlečík
Vytlačiť

Krajské centrum voľného času v Trenčíne každoročne vyhodnocuje výsledky všetkých stredných škôl Trenčianskeho  kraja v celoslovenských kolách najdôležitejších súťaží - olympiád, SOČ a ostatných. Za prvé miesto na Slovensku sa udeľovalo 8 bodov, za druhé 7, atď. Celkový súčet bodov určuje poradie najúspešnejších škôl. 

Sme mimoriadne hrdí na našu školu a blahoželáme i ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom OA Prievidza, ktorí sa zaslúžili o mimoriadne výsledky v celoslovenskom meradle. Naša škola je v aktuálnom rebríčku prvá a je najúspešnejšou strednou školou v Trenčianskom kraji. Vynikli sme najmä v spracovaní informácií na počítači, ale aj v Stredoškolskej odbornej činnosti a tiež v olympiáda v nemeckom  jazyku. Ďakujeme a oslavujeme.

V celoslovenskom meradle sme v pridelených financiách za mimoriadne výsledky na celoslovenských a medzinárodných súťažiach na 12. mieste ako najlepšia obchodná akadémia na Slovensku.

 

 

Posledná zmena na Pondelok, 29 November 2021 09:16