Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Novinky v školskej jedálni

Od 8. januára 2013 bude pripravovať  obedy do našej školskej výdajne Súkromná ŠJ, Z. Brániková, ul. Falešníka 6, Prievidza.
Stravenky si môžete kúpiť v ľubovoľnom množstve, v hotovosti, sú prenosné z mesiaca na mesiac, nevznikajú preplatky.
Strava sa objednáva z troch druhov jedál orazením dátumovkou vždy na jeden nasledujúci deň. Objednať aj odhlásiť obed je možné až do 8:00 hod ráno (telefonický kontakt: 0904 292 110).

v utorok a stredu, 18. a 19. decembra 2012 si môžete v hotovosti kúpiť stravné lístky, v čase od 8:00 do 12:00, priamo v školskej jedálni Obchodnej akadémie v Prievidzi. Cena stravenky klesla o viac ako 50 centov - jeden lístok odteraz stojí 1,42 €.

 

Vianočný bazár 2012

 Tohtoročný Vianočný bazár sa uskutoční dňa 21.12. 2012. Čítaj viac na stránke Poradca. Upozorňujeme triedy, aby nahlásili svoje aktivity a miesto ich konania buď v III.A Peťke Zambojovej alebo p.Hraňovej. Ďakujeme. Smile
 

Vyhlásenie

V Y H L Á S E N I E

zamestnancov Obchodnej  akadémie, F. Madvu 2, Prievidza

Zamestnanci  Obchodnej akadémie v Prievidzi 06. 12. 2012 o 12.00 na mimoriadnej porade po diskusii odhlasovali tieto body vyhlásenia v znení:

 1. Vyjadrujeme nesúhlas s postupom OZPŠaV. Spôsob vedenia štrajku, ale najmä zdôvodnenie jeho  prerušenia (advent a stresovanie občanov!) považujeme za škandalózne. Máme pocit, že celý štrajk bol zástupcami OZ sprofanovaný a nemôžeme sa zbaviť dojmu, že sme boli zneužití.
 2.  Komunikácia OZ smerom k učiteľom, verejnosti i vláde je podľa nás nedostatočná. Sme pobúrení tým, že OZ  na svojej web stránke po prijatí rozhodnutia 05. 12. 2012 neposkytol žiadne informácie o priebehu a výsledku rokovania.
 3. Ponuku vlády SR a ministra školstva stále považujeme za nejasnú a neadekvátnu.
 4. Vyzývame OZ, aby pôsobil zjednocujúco a naďalej trval na pôvodných požiadavkách, pre ktoré sme vstúpili do neobmedzeného štrajku.
 5. Zostávame v štrajkovej pohotovosti. Na vyjadrenie odhodlania stáť si za svojimi oprávnenými požiadavkami budeme mať zajtrajším dňom počnúc pripnuté na odeve zelené stužky. 

 Prievidza 06. 12. 2012                                                             zamestnanci OA Prievidza

 

Krištáľová váza 2012

Sobotné popoludnie, 24. november 2012, sa v Dome kultúry v Zemianskych Kostoľanoch nieslo v znamení interpretácie populárnej piesne, z dôvodu konania XXXI. ročníka festivalu spevákov – amatérov populárnej piesne Krištáľová váza. Finálovým večerom sprevádzal všetkých prítomných Peter Kršiak v pozícii moderátora i interpreta. Tradícii dvojkolového súťaženia (1. kolo v sprievode klaviristu Mgr. art. Michala Dírera, 2. kolo so sprievodom kapely v zložení Marek Škvarenina, Roman Mečiar, Martin Glonek a Vladislav Leškovský) ostali organizátori verní aj tento rok. Desiatka finalistiek sa predstavila piesňami populárneho žánru zo slovenskej i zahraničnej hudobnej scény. Ako hostia programu v tomto ročníku vystúpili: minuloročný víťaz Krištáľovej vázy Ján Trojan a Peter Cmorik s formáciou Wednesday Blues Band. Všetci účinkujúci vytvorili vo vypredanej sále Domu kultúry v Zemianskych Kostoľanoch úžasnú atmosféru. Záver finálového večera patril víťazke Krištáľovej vázy 2012 - Rastislave Ranušovej z Prievidze.
Vypracovala: Mgr. art. Jana Pekárová, ArtD. V Prievidzi, www.rkcpd.sk

Blahoželáme! Rastislava Ranušová je žiačkou IV. A triedy Obchodnej akadémie v Prievidzi a to, že vie krásne spievať, ocenili už aj organizátori a odborná porota 31. ročníka festivalu Krištálová váza 2012 v Zemianskych Kostoľanoch.

 

Exkurzia TIK-u

 V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu – časť Informačné služby, navštívili 15.11.2012 žiaci 3. ročnika TIK /turisticko - informačnú kanceláriu/ v Prievidzi. Riaditeľka Ing. Lýdia Ondrejková ich zoznámila s činnosťou a aktivitami organizácie, Oblastnej organizácie cestovného ruchu horná Nitra - Bojnice a aktuálnym dianím v cestovnom ruchu po zaradení Slovenska do TOP 10 destinácii sveta cestovného ruchu na rok 2013 bedekrom LONELY PLANET
 

Imatrikulácie 2012

Video z imatrikulácií 

V stredu 14. novembra 2012 sa v Bojniciach konala tradičná imatrikkulácia študentov prvého ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi. Od ôsmej do deviatej hodiny ráno sa  v Bojniciach stretli prváci s tretiakmi.  Všetci žiaci školy sa zúčastnili na Imatrikulačnej slávnosti so zábavným programom, ktorá začala o 10:00 v Dome kultúry v Bojniciach.

Čítajte viac...
 

Zmeny v rozvrhu od 12. novembra

Od pondeloka 12. novembra sme zmenili kmeňovú učebňu III. B triedy - N22 a zriadili sme novú učebňu - U17 ako učebňu pre vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a iných j azykov. Platný rozvrh nájdete v menu Rozvrh
 

Informatická súťaž iBobor – informácia pre účastníkov

Prihlásení žiaci kategórie Seniori (3., 4. ročník a pomaturitní študenti) súťažia 12. 11. 2012 (pondelok) od 5. vyučovacej hodiny v učebni N12. Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 13. 11. 2012 (utorok) v učebni N12 nasledovne: žiaci z tried I. C a II. A počas 4. hodiny, žiaci z tried I. A, I. B a II. C počas 5. hodiny. Na stránke http://ibobor.sk/sutaz_demo/  si môžete vyskúšať vyriešiť úlohy z minulých ročníkov. Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk . Všetkým účastníkom prajem veľa úspechov. Ing. Viera Hofierková Dekanová
 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po dohode budú skúšky prebiehať na našej škole v druhom polroku školského roka 2012/2013 v termíne apríl 2013 pod osobným dohľadom členov skúšobnej komisie. 

Štátne skúšky sa skladajú z týchto častí:

 • 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu a
 • vypracovania obchodnej písomnosti a tabuľky podľa dispozície.

Podmienky pre úspešné vykonanie štátnej skúšky:

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s penalizáciou 10 trestných bodov za jeden chybný úder,
 • vyhotoviť obchodný list a tabuľku - v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite 60 minút.

Štátnu skúšku môžu vykonať študenti našej školy tretieho a štvrtého ročníka. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 15,00 € za osobu. V tomto školskom roku je záujem o vykonanie štátnej skúšky z radov študentov tretieho a štvrtého ročníka. Prihlásených je 32 študentov. Úspešní absolventi štátnej skúšky dostávajú vysvedčenie o štátnej skúške podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.Študenti sa môžu prihlásiť u p. prof. Ing. Lazarovej, resp. u vyučujúcej ADK.  

 

Ponuka krúžkov na rok 2012/2013

Vďaka vzdelávacím poukazom, ktorými štát podporuje mimoškolskú záujmovú činnosť, sme mohli počas minulých školských rokov ponúknuť našim šikovným žiakom mnohé zaujímavé vzdelávacie aktivity - v oblasti športu, kultúry, podnikania, zvyšovania odbornosti... Obchodná akadémia v Prievidizi dosiahla v celoslovenských súťažiach záujmovej činnosti viaceré významné úspechy.
Aj tento školský rok plánujeme otvoriť niekoľko desiatok krúžkov - ponuka v súbore PDF. Žiaci sa môžu prihlásiť svojmnu triednemu alebo vedúcemu príslušého krúžku. Odovzdať  vzdelávací poukaz je možné do piatka 21.9.2012, vo výnimočnom prípade ešte v pondelok ráno.
 

Poznaj iných, spoznáš sám seba

21. 09. 2012 sa na Námestí slobody v Prievidzi stretnú už po štvrtý raz zástupcovia študentov všetkých stredných škôl na podujatí Poznaj iných, spoznáš sám seba. Každá škola má možnosť zapojiť sa do programu a propagovať svoju školu aj vytvorením informačného stánku. Verím, že sa opäť nájdu ochotní žiaci, ktorí chcú podporiť prezentáciu našej školy a zároveň predstaviť svoj talent. Stretnutie záujemcov o podujatie sa uskutoční v pondelok 09. 2012 po 2. VH o 9:25 hod v miestnosti VP.  Mgr. Hraňová, Petra Zambojová za ŽSR
 

Rodičovské združenie: 8. novembra 2012

Pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa koná v jednotlivých triedach vo štvrtok 8. novembra 2012 od 16:00 hod
 

Literatúra na cestách

Boli sme pri tom  - Hornonitrianska knižnica Prievidza 28. september 2012 - pozrite si ...
 

Esejistická súťaž "Quo vadis, Europa?"

Letná škola Nadácie F. A. Hayeka a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyhlasujú esejistickú súťaž. Témy:

 • Kde bude Európa v roku 2020?
 • List eurokomisárovi - "Vážený pán Šefčovič, ..."

Rozsah: 2 - 3 normostrany. Deadline: polnoc 15. septembra 2012, dokedy má byť esej vo formáte .doc odoslaná na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. s predmetom "Quo vadis, Európa?"

 

Koniec školského roka a letné prázdniny

V piatok 29. júna 2012 sa školské vyučovanie v druhom polroku končí vydaním výročného vysvedčenia pre žiakov, ktorí úspešne ukončili prvý, druhý alebo tretí ročník štúdia na našej škole. V júli organizujeme doklasifikáciu a niekoľko komisionálnych skúšok, koncom augusta opravné komisionálne skúšky. Pripravujeme nový školský rok, pre ktorý už ministerstvo školstva vydalo pedagogicko-organizačné pokyny.

Počas letných prázdnin budú úradné hodiny pre žiakov a verejnosť v čase od 8,00 do 11,00 h.

Obedy v školskej výdajni stravy – pozor: nastala zmena účtu. Úhrada stravy od septembra 2012 na nové číslo účtu - 4014859818/7500, ČSOB Prievidza. Platbu môžete realizovať poštovým šekom, ktorý si môžete vyzdvihnúť počas prázdnin na sekretariáte škole a posledný augustový týždeň v čase od 8,00 do 10,00 h v kancelárii pokladníčky školskej výdajne, alebo bankovým prevodom, mesačne 38,80 € (20 dní x 1,94 €), VS 844, do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Úhradu na september 2012 je potrebné zrealizovať do 20. 8. 2012.

Všetkým prajeme príjemné letné prázdniny. Školské vyučovanie sa začína v pondelok 3. septembra 2012 o 7.50 h.

 


Strana 66 z 67
diplomsoc.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 53 hostí