Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Základné informácie o školskom informačnom systéme v šk. roku 2017/2018

Základné informácie o školskom informačnom systéme v šk. roku 2017/2018

E-mail Vytlačiť PDF

Softvér, webové a mobilné aplikácie od firmy asc používa viac ako 3300 slovenských škôl, je rozšírený  vo viac ako stovke krajín celého sveta. Má niekoľko modulov.  V školskom roku 2017/2018 budeme na Obchodnej akadémii v Prievidzi  používať kompletnú elektronickú agendu ascAgenda Komplet 2018 s mnohými novými funkciami a modulmi. Bežne sa v našej škole, v každodennej komunikácii používajú pojmy a skratky napr. ETK, IŽK, Edupage, ascagenda... O čo ide?

aSc Agenda je základom informačného systémy školy, je nainštalovaná na určitom počítači v škole. Tento program používame už takmer pätnásť rokov. Umožňuje najmä evidenciu žiakov, tried, zamestnancov, majetku, ďalej napríklad tlač vysvedčení, zoznamov, vzdelávacích poukazov, rozhodnutí, katalógových listov, spracovanie prijímačiek a maturít, synchronizáciu údajov s rezortným informačným systémom...

aSc Edupage je internetová školská stránka, používame ju od roku 2006, je prepojená s aSc Agendou, rozvrhmi, zastupovaním, internetovou žiackou knižkou aj elektronickou triednou knihou. OA Prievidza má od roku 1996 svoju vlastnú internetovú stránku www.oaprievidza.sk resp. www.oaprievidza.eu, ale aj Edupage ponúka zaujímavý dizajn, pridávanie článkov, vlastné stránky učiteľov, predmetov, tiež publikovanie dokumentov, zabezpečenie webstránky proti útokom a i.

aSc Internetová žiacka knižka (IŽK) na našej škole postupne od roku 2014 nahradila klasické klasifikačné hárky. Žiaci, učitelia, rodičia sa do IŽK prihlasujú menom a heslom, umožňuje evidenciu  známok online internetom alebo mobilom. Výsledné polročné a koncoročné známky sú prepojené priamo s tlačou vysvedčení v aSc Agende.

aSc Elektronická triedna kniha (ETK) bola v OA Prievidza po prvý krát aplikovaná v školskom roku 2015/2016 vo dvoch triedach prvého ročníka. Od roku 2016/2017 nahradila vo všetkých triedach papierové triedne knihy a zaznamenáva na internete dochádzku žiakov, odučené učivo s prepojením na elektronické tematické plány, rôzne školské a triedne udalosti... V mobilnej verzii sa používa na tabletoch alebo smartfónoch.

aSc Rozvrhy je softvér, umožňujúci tvorbu rozvrhov na úrovni tried, skupín a dokonca aj jednotlivých žiakov, spracovanie rozvrhov pre všetkách učiteľov, učebne, predmety... aSc Zastupovanie zabezpečuje denné suplovanie. Od roku 1996 sme na našej škole používali pre tvorbu rozvrhov a zastupovanie softvér RNDr. Červeného, kvôli lepším funkciám a kvôli prepojeniu s aSc Agendou, IŽK a ETK sme však od roku 2016 prešli na aSc Rozvrhy a aSc Zastupovanie

Veľkou výhodou aSc programov je podpora a konzultácie s firmou asc. Ide o telefonické a mailové konzultácie, rôzne návody, videá, školenia alebo elearningové možnosti, mobilná aplikácia ETK a IŽK, cloud zálohovanie a úložný priestor.

Tak - milí žiaci, rodičia, zamestnanci – prajeme vám príjemné a efektívne využívanie IŽK, ETK, Agendou, Edupage, rozvrhov a zastupovania či elearningom, nech sa nám všetkým v novom školskom roku dobre darí!

Posledná zmena na Piatok, 18 August 2017 16:53  
figel.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články