Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Horúce informácie pre záujemcov o preukaz ISIC

Horúce informácie pre záujemcov o preukaz ISIC

E-mail Vytlačiť PDF

Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich študentov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je aj identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom získava možnosti: 

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
 2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 3. uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na  www.isicpausal.sk  
 4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka
 5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
 6.  mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania.

Naša škola bude objednávať preukazy viackrát v mesiaci jún a v auguste tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať okolo 20. júna, alebo spolu s vysvedčením alebo najneskôr pred začiatkom školského roka. 

Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 2.8.2019 (ak chcete preukaz čo najskôr, tak ešte dnes):

 • uhradili poplatok 20 eur za vystavenie preukazu prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493 (Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) : špecifický symbol platby pridelený škole : 390411, variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR, do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy)
 • vyplnili a podpísali žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto listu (je potrebné podpísať obe strany) a odovzdali ich na škole
 • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

Preukaz si budete môcť prevziať na sekretariáte školy. Šetrite a získavajte výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia študenti stredných a vysokých škôl po celom svete. 

Informácie vám poskytne triedna učiteľka, p. Kadlečík alebo p. Hofierková.

Posledná zmena na Pondelok, 03 Jún 2019 15:13  
linden.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články