Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Otvorenie nového multifunkčného ihriska OA Prievidza

Otvorenie nového multifunkčného ihriska OA Prievidza

E-mail Vytlačiť PDF

Len nedávno, koncom augusta, sa začali prvé stavebné práce na ihrisku vo vnútornom školskom dvore Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza. Uplynulo niekoľko týždňov, a na naše veľké potešenie - v pondelok 14. októbra 2019 bolo slávnostne otvorené novovybudované multifunkčné ihrisko. Bude slúžiť na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, pre kolektívne loptové športy, na mimoškolskú činnosť, súťaže, slávnosti, ale aj na prenájom iným používateľom. Je veľkým prínosom a zlepšením podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, doteraz sme mali iba betónové ihrisko na dvore, malú telocvičňu a dve posilňovne. Výstavbu tohto, v poradí už štrnásteho multifunkčného ihriska na stredných školách Trenčianskeho samosprávneho kraja financoval a usmerňoval zriaďovateľ OA, TSK

Po príhovoroch riaditeľa školy a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja nasledovalo symbolické prestrihnutie pásky, pozorne sledované žiakmi a zamestnancami školy, pozvanými hosťami a novinármi. Význam tejto udalosti pre školu, región a kraj podčiarkli svojou účasťou: predseda TSK J. Baška, rektor TnUAD J. Habánik, riaditeľ úradu TSK M. Briestenský, vedúca odboru TSK D. Hilčíková, vedúca odboru TSK B. Tichá, predseda školskej komisie TSK R. Takáč, prednosta MsÚ Prievidza N. Turanovič, predchádzajúci riaditeľ OA Ľ. Vida, zhotoviteľ stavby M. Kováč, stavebný dozor L. Židek, konateľka firmy TAXAT J. Jelačičová a ďalší hostia.

Potom vybraní naši žiaci, ktorí vynikajú svojím talentom, predstavili svoje umenie - mažoretky, karatistky, basketbalisti, golfistka, a nakoniec si futbalisti a futbalistky zahrali 5+5 minút spolu so zamestnancami TSK. Ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na vybudovaní ihriska a na organizácii slávnosti. Zaželajme si spoločne, nech sa naše nové, moderné a estetické multifunkčné ihrisko používa v súlade s prevádzkovým poriadkom, nech nepoškodené slúži mnoho školských rokov, aby prinášalo radosť z pohybu a zo športu stovkám, tisícom detí a dospelých.

 

     

Posledná zmena na Utorok, 15 Október 2019 16:21  
olymp1.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články