Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Niekoľko záverov z celoslovenskej konferencie IT akadémií v októbri 2019

Niekoľko záverov z celoslovenskej konferencie IT akadémií v októbri 2019

E-mail Vytlačiť PDF

Naša škola okrem toho, že je školou podporujúcou moderné a inovatívne vzdelávanie akademických a profesijných predmetov, odborných ekonomických a informatických oblastí, je Euroškolou, duálnou obchodnou akadémiou, ambasádorskou školou EP, školou UNESCO, školou podporujúcou inklúziu a rozvoj rôznych druhov nadaní svojich žiakov, je aj jednou z viac ako 500 IT akadémií. Výstupom konferencie národného projektu IT akadémia v októbri 2019 bolo množstvo inšpirácií, dobrých skúseností a odporúčaní od učiteľov stredných a vysokých škôl, zástupcov zamestnávateľov a rôznych odborníkov. Pre našich žiakov, rodičov a učiteľov sú najvýznamnejšie azda tieto body:

Základom pre uplatnenie sa budúcej pracovnej sily v IT sektore, aj v inom, v novej svetovej hospodárskej situácii Industry 4.0 je profesionalita v práci s textom, s tabuľkami, s prezentáciami, s dátami, s internetom. Urobiť skúšky ECDL alebo aj EcoC certifikátu je veľkou výhodou pre uplatnenie sa na trhu práce. Dobrý programátor, grafik, webmaster, influencer, administratívny pracovník, ekonóm, účtovník buduje svoj pracovný úspech na tomto základe.

Celosvetovo aj na Slovensku je nedostatok a očakáva sa ešte zvýšený dopyt po zamestnancoch, ktorí vedia editovať, upravovať texty, wordprocesing, vedia spracovať rôzne informácie, kódovať programy, spracovávať databázy, robiť grafiku, testovať softvér a podobne. Programovanie aplikácií a zariadení Internetu vecí (IoT) sa odporúča v jazyku Python a v prostrediach NU a ďalších.

Pre stredné školy sa odporúča ako vhodné a efektívne: vytvárať regionálne siete so základnými školami, univerzitami, verejným a  podnikateľským sektorom, robiť workshopy, letné tábory, otvorené hodiny, zdieľať výsledky svojich inovácií, zapájať sa do súťaží a získavať tak zanietených žiakov

Stredné odborné školy a gymnáziá inovujú svoje vzdelávacie programy, pridávajú nové predmety, moduly, vzdelávacie obsahy a štandardy najmä z oblastí STEM. Na mnohých školách celého Slovenska sa s výhodou využívajú najnovšie aplikácie pre podporu vyučovania, komunikácie a učenia sa. Prehľad takýchto top pomôcok pre rok 2019 je napríklad v zozname https://www.toptools4learning.com/edu100/ 

 

Posledná zmena na Sobota, 19 Október 2019 17:41  
dangels.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články