Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Koniec prvého polroka 2019/2020

Koniec prvého polroka 2019/2020

E-mail Vytlačiť PDF

Blíži sa koniec prvého polroka školského roka 2019/2020. Uzatvára sa klasifikácia vyučovacích predmetov, dochádzka, správanie. Riadime sa podľa školského vzdelávacieho programu, školského poriadku a metodického usmernenia pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl. Milí žiaci a zákonní zástupcovia, môžete sa spoľahnúť na profesionalitu vedenia školy, našich učiteľov a triednych učiteľov. Klasifikácia sa uzatvára v stredu 29. januára, dochádzka za prvý polrok dňom 24.01.2020 a od 25. januára sa vymeškané hodiny presúvajú do druhého polroka. Klasifikačná porada bude vo štvrtok 30. januára 2020 po skrátenom vyučovaní, v piatok 31. januára 2020 triedni učitelia vydajú výpisy a v pondelok 3. februára budú polročné prázdniny. Želáme si, aby toto pre všetky strany náročné obdobie prebehlo v pohode, aby ste náročné komunikačné situácie riešili s pokojom, so vzájomným rešpektom, úctou a dôverou. 

6. februára 2020 budeme mať Deň otvorených dverí, chceme širokej verejnosti prezentovať naše silné stránky a výhody štúdia na Obchodnej akadémii v Prievidzi, o ktorú je vysoký záujem deviatakov. Naša škola dosahuje dlhoročne najlepšie výsledky medzi strednými odbornými školami a vyznačuje sa presadzovaním európskej demokratickej kultúry, pozitívnou klímou školy, úspešnou inklúziou, podporou talentov, dlhoročnou tradíciou, realizáciou duálneho vzdelávania v podnikateľských subjektoch a vo verejnej správe, výnimočnou absorpciou absolventov na regionálnom trhu práce hornonitrianskeho regiónu. 

Posledná zmena na Pondelok, 20 Január 2020 17:00  
diplomkl.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články