Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality PARTICIPATÍVNY ROZPOČET ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL

E-mail Vytlačiť PDF

V školskom roku 2019/2020 sa aj OA Prievidza zapája do projektu PARTICIPATÍVNY  ROZPOČET ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL.

V participatívnom rozpočte študenti stredných škôl sami rozhodujú, ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu – 1 000 eur. Študenti ponúkajú riešenia spracované do konkrétnych projektov, hlasujú o ich poradí a najlepšie projekty zrealizujú. Učia sa rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi napomáhajú rozvoju školy (prípadne mestskej časti, mesta).

 

CIELE PROJEKTU:

  • podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí,
  • participácia ako nová téma vzdelávania na stredných školách,
  • vytvorenie metodiky zameranej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti participácie (teoretická časť a praktická časť / vedomosti – zručnosti - postoje).

Projekt sa realizuje vo viacerých fázach. Študentov teraz čakajú dve najdôležitejšie:

  • v mesiacoch marec - apríl 2020: študenti prichádzajú s nápadmi na zlepšenie školského prostredia alebo školskej klímy, spolupracujú pri rozvoji nápadov do podoby projektov, diskutujú o projektoch svojich spolužiakov, vedú vlastné kampane a svojimi hlasmi rozhodujú o víťazných projektoch.
  • v mesiacoch máj - jún 2020  dôjde k realizácií víťazných projektov, ktoré sa na základe finálneho poradia projektov v hlasovaní zmestia do sumy vyčleneného participatívneho rozpočtu – 1 000 eur z rozpočtu TSK. Na každej strednej škole sa predpokladá realizácia 1 - 4 projektov.

Veríme, že aj naši študenti využijú možnosť tvorby tzv. PARTI PROJEKTU a obohatia svoju školu novými nápadmi a projektami, ktoré budú odrážať ich záujem o školskú komunitu a klímu.

Posledná zmena na Štvrtok, 19 Marec 2020 15:41  

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články