Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Obnovenie školského vyučovania

Obnovenie školského vyučovania

E-mail Vytlačiť PDF

Rozhodnutím č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Trenčiansky samosprávny kraj vydal 17. júna 2020 Usmernenie, podľa ktorého považuje za vhodné otvorenie škôl a riaditeľ školy je povinný zistiť záujem žiakov a upraviť konkrétne podmienky otvorenia školy.

Podľa internetového zisťovania záujmu by od 22. júna nastúpilo iba asi 5 percent žiakov OA Prievidza a nik nemal záujem o stravovanie v školskej výdajnej jedálni. Riaditeľ OA Prievidza vydal 17. júna a 18. júna aktualizované pokyny, upravujúce činnosť školy v období od 22.06. do 30.06.2020.  Dokument vymedzuje podmienky obnoveného vyučovania a pravidlá pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

Učitelia a nepedagogickí zamestnanci nastupujú prezenčne do práce od pondelka 22.06.2020. Najprv vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

Žiaci nastupujú do školy v pondelok 29. júna od 7:50 do 11:30 hod, prídu dobrovoľne. Prinesú písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odovzdajú učebnice, vyprázdnia školské skrinky a vezmú si osobné veci domov. V utorok 30. júna budeme vydávať koncoročné vysvedčenia.

Zabezpečenie všetkých podmienok, úloh a termínov bude isto veľmi náročnou, zodpovednou úlohou, preto prosím o preštudovanie materiálov a rešpektovanie nastavených pravidiel v záujme nerušeného a bezpečného ukončenia tohto neuveriteľne zvláštneho a výnimočného školského roka.

Posledná zmena na Streda, 17 Jún 2020 15:08  
dubcek2.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články