Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Oranžová fáza

Oranžová fáza

E-mail Vytlačiť PDF

Dňom 11. septembra 2020 od 14.00 hod prechádza naša škola do oranžovej fázy nášho pandemického plánu. Kontaktoval nás totiž RUVZ s nasledujúcimi pokynmi:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) v Prievidzi nariaďuje pre žiakov IV.B triedy domácu izoláciuPrerušuje sa školská dochádzka 33 žiakom celej triedy IV.B až do 17. 09. 2020.  Žiaci sú povinní zostať doma. Nesmú sa zúčastňovať žiadnych hromadných akcií (športové, spoločenské, rodinné, kultúrne...). Musia sledovať svoj zdravotný stav, v prípade zaznamenania príznakov ochorenia žiak musí kontaktovať svojho lekára, informovať triedneho učiteľa. Tzv. úzke kontakty budú preverované zamestnancami RUVZ. 

Vyučovanie ostatných tried prebieha podľa pôvodného plánu, tri naše vyučujúce odborných predmetov budú pre triedu IV. B  organizovať dištančné vzdelávanie. Škola urobí aj ďalšie opatrenia, v zmysle pokynov RUVZ a schváleného pandemického plánu. Ďakujeme za pozornosť, sledujte naše informačné kanály a opäť apelujeme na osobnú zodpovednosť každého žiaka, zamestnanca, zákonného zástupcu za dodržiavanie pokynov a odporúčaní doma, v škole i na verejnosti, čím môžeme prispieť prípadnému ďalšiemu rozšíreniu ochorenia nákazlivou chorobou.

Posledná zmena na Piatok, 11 September 2020 13:47  

COVP

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články