Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Končí sa prvý týždeň dištančného vzdelávania...

Končí sa prvý týždeň dištančného vzdelávania...

E-mail Vytlačiť PDF

Od pondelka 12. októbra 2020 bolo prerušené školské vyučovanie na našej škole a pomaly máme za sebou prvý týždeň  dištančného vzdelávania. Škola disponuje potrebným technickým vybavením a priestormi na prácu, takže učitelia dochádzajú do zamestnania podľa pracovnej zmluvy a podľa rozvrhu vykonávajú priamu vyučovaciu povinnosť. Je to veľmi náročné, musíme sa adaptovať na zmenené podmienky, dodržiavať ROR, usmernenia hlavného hygienika a iných štátnych orgánov, nekumulovať sa do veľkých skupín.

Uznanie, vďaka a úcta patrí všetkým učiteľom, že sa v tejto  ťažkej situácii dokážu neustále vzdelávať, inovatívne sa pripravovať na každú hodinu, opravovať elektronické žiacke práce, vytvárať učebné materiály, zastupovať za chýbajúcich kolegov a starať sa o svojich žiakov. Na dôvažok, ku všetkým prekážkam pre pracovnú pohodu sa od začiatku týždňa pridružilo aj daždivé počasie, lokálne povodne, ochladenie, nedostatok slnka.

Na rozdiel od žiakov základných škôl, naši sú doma, IV. A a IV. B dokonca v karanténe. Porušenie karantény ako aj iných pravidiel v núdzovom stave je neprípustné, môžete dostať aj pokutu. Aj v dištančnej forme vzdelávania platí školský poriadok, treba sa poctivo učiť, odovzdávať zadania, chodiť na hodiny, ospravedlňovať svoju neúčasť, spolupracovať v tíme, zachovávať pravidlá etiky a profesionality. Svet sa mení, možno aj vaše zamestnanie v budúcnosti bude home office a treba si zvykať na nové pravidlá, adaptovať sa na zmenený denný režime. Rešpektujeme zdravotné a iné znevýhodnenia, vieme vám poskytnúť školské zariadenie a záleží nám na tom, aby ste sa mohli každodenne vzdelávať.

Na dištančnom vzdelávaní používame najmä edupage, webex, maily, SMS a iné komunikačné nástroje. Inšpirujeme sa dobrými skúsenosťami iných škôl a zážitkami z kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Pre rozvoj vyšších poznávacích funkcií a podporu aktívneho učenia sa žiakov môžeme robiť workshopy, otvorené hodiny, diskusie, projekty, hry, prednášky, filmy, grafiku, padlet, konferencie, sli.do, pisomka.sk, zborovna.sk, ucimenadilaku.sk, viki, Planétu vedomostí, bádateľské metódy, konštruktívne vyučovanie, výstavy, problémové vyučovanie, stredoškolskú odbornú činnosť, súťaže, prezentácie... Prajeme vám veľa zdravia, dobrej vôle a úžasného pocitu zo získania nových vedomostí, zručností a zážitkov. 

Posledná zmena na Štvrtok, 15 Október 2020 17:33  
parnican3.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články