Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Konferencia Magna via 2021 na OA Prievidza

Konferencia Magna via 2021 na OA Prievidza

E-mail Vytlačiť PDF

V piatok 25. júna 2021 sa uskutočnila výročná konferencia Združenia Magna Via z Nitry, organizovaná  na pôde a v úzkej spolupráci s Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza. Vyznačovala sa výnimočným odborným obsahom a vynikajúcim spojením študentského elánu so skúsenosťami celoslovenského združenia, ktoré desaťročia pôsobí vo sfére podporovania histórie, kultúry, ekologického cestovného ruchu. Konferencia sa udiala ako povolená hromadná akcia za mimoriadnych  a ostražitých protipandemických opatrení, v sídle školy a pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Po krátkych videách a hymne Magna Via privítal vzácnych hostí, žiakov a zamestnancov školy riaditeľ  Mgr. Ivan Kadlečík. Predseda združenia, docent Jozef Húska priblížil pôsobenie svojej organizácie, upútal vtipom, šarmom a načrtol budúcnosť partnerstiev. Odovzdal viceprimátorovi Prievidze, Ľ. Jelačičovi, novú dlaždicu, ktorá nahradí predchádzajúcu na hlavnom námestí pred Mestským úradom a bude turistom a návštevníkom mesta pripomínať, že aj Prievidza bola zastávkou na takmer 500 rokov starej poštovej Veľkej Ceste, vedúcej v čase tureckých vpádov z Viedne až do Sedmohradska, veľkou časťou horného Uhorska dolným Považím, cez Topoľčany, hornú Nitru, Turiec, Liptov, Spiš, Šariš, Abov... Svojou účasťou konferenciu podporili aj pán profesor Pavel Hrubík a básnik Ing, Jozef Garlík.

Predstaviteľ Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trenčíne, Ing. Pavol Štefčík, predstavil okrem iného mobilnú aplikáciu a horúcu novinku medzinárodných historických ciest – Európsku cestu sv. Cyrila a Metoda. Žiačky OA Prievidza očarili obecenstvo prezentáciou svojich aktuálnych úspešných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti – aktivity pre rodiny a deti o stredovekých hradoch počas korony a o sokoliarstve. Poukázali aj na viaceré projekty podnikania v cestovnom ruchu svojich predchodcov. Nadviazali na výstavku najlepších prác žiakov školy z nedávnej minulosti, ktoré boli zaujímavo a výstižne inštalované na vstupe do prístavby OA Prievidza, kde sa konferencia konala.

Návštevníci pracovného stretnutia sa nenudili ani cez takmer hodinovú prestávku, ktorej účelom bolo hlavne sa nadýchnuť, občerstviť sa a nabrať síl a energie. Známy lokálpatriot, vinár a publicista Peter Kováčik, spolu s oceňovaným slovenským fotografom Milanom Grossom, otvorili v knižnici školy výstavu svojich prác a výtvorov na podporu Magna via v Trenčianskom kraji. Neobyčajné a pôsobivé bolo vystúpenie baletky z CVČ v Prievidzi pod vedením Dáriusa Štrbu.

Po prestávke nasledovalo odovzdanie tabuľky s logom Magna via pre Obchodnú akadémiu v Prievidzi, ako aj pamätného listu pre riaditeľa školy. Vyvrcholením konferencie boli posledné dva referáty, uznávanej publicistky, doktorky Sylvie Maliarikovej a majstra opery, magistra umení Jána Všetečku – Konstanty. Na záver vystúpila Ing. Valéria Kabinová s posolstvom a pozdravom Vidieckeho parlamentu na Slovensku.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že vyjadrujú podporu aktivitám v oblasti rozvoja cestovného ruchu v TSK a v regióne Horná Nitra na báze dokumentov a podnetov Združenia Magna Via.   Obchodná akadémia v Prievidzi využije dáta zhromaždené na území Hornej Nitry o existencii historickej cesty Magna Via na ďalšie spracovanie vo forme študentských projektov. Združenie Magna Via podporí aktivity študentov Obchodnej akadémie PD, mesta Prievidza a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice smerujúce k propagácii alebo využitiu produktu CR Magna Via.

Posledná zmena na Streda, 08 September 2021 15:02  
parnican2.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články