Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre sektor ekonomika, financie, administratíva

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre sektor ekonomika, financie, administratíva

E-mail Vytlačiť PDF

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní sa od roku 2015 môžu niektoré stredné odborné školy stať  centrom odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Ide o vyjadrenie kvality takej školy, ktorá dosahuje vynikajúce merateľné výsledky, má nadštandardné zabezpečenie a vybavenie, úzko spolupracuje so zriaďovateľom, samosprávou, školskou samosprávou, so zamestnávateľmi aj  republikovou úniou (RÚZ) ap. Aby bolo škole uznané právo používať takéto prestížne označenie, musí spĺňať požadované parametre, mať na to širokú podporu na všetkých úrovniach, musí podať žiadosť a byť vybratá  príslušnou stavovskou organizáciou.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, moderná a inovatívna škola s pevnou tradíciou,  poskytuje  výchovno-vzdelávací proces žiakov s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenia absolventov na trhu práce, organizuje praktické odborné vzdelávanie a prípravu, celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce, spolupracuje so základnými školami, prezentácie profesií, realizácie náborov, dni otvorených dverí, odborné poradenstvo vo všetkých odboroch, v ktorých škola vzdeláva. Má tisícky absolventov, ktorí pôsobia na rôznych pozíciách v ekonomike, účtovníctve, administratíve, manažmente, marketingu, finančníctve a daňovníctve, IT, vo verejnej správe a samospráve... Ku ďalšiemu rozvíjaniu školy nás motivujú naše pozorovania a analýzy, ako aj dobré hodnoty rôznych meradiel a ukazovateľov akými sú koeficient kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, zamestnanosť  a uplatnenie absolventov aj na VŠ, hodnotenie od inštitútu INEKO, evaluácia kvality Peer review, výsledky inšpekcií, mimoriadne výsledky žiakov v celoslovenských súťažiach...

OA Prievidza je IT akadémiou, certifikovanou školou NUCEM pre elektronické testovania, je členom SOPK, zapojená v systéme duálneho vzdelávania, v sieti UNESCO škôl, školou UNICEF, ambasádorskou školou EP, Euroškolou, najlepšou v spracovaní informácií na počítači, výborné výsledky dosahuje dlhoročne v podnikaní v cestovnom ruchu, stredoškolskej odbornej činnosti, v olympiádach, v ekonomike, účtovníctve, IT, administratíve ale aj v spoločenských vedách a v histórii, kultúre a športe.

27. januára 2022 bola Obchodná akadémia v Prievidzi Republikovou úniou zamestnávateľov vyzvaná na podanie žiadosti o COVP. Našu žiadosť s prílohami máme predložiť do konca marca 2022. Čaká nás veľa práce, ale veríme, že potom žiadosť bude kladne posúdená odbornou komisiou RÚZ. Udelenie oprávnenia používať popri svojom názve aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy v sektore pre sektor ekonomika, financie, administratíva bude znamenať nové možnosti, prínos pre školu, ale aj záväzok na ďalšie zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy v našej škole pre prospech spoločnosti, trhu práce, kraj,  región. Sme presvedčení, že takto môžeme, v synergii a spoločným úsilím, čeliť výzve – premeniť  hornú Nitru na atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.

Posledná zmena na Nedeľa, 30 Január 2022 17:15  
inche1.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články