Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Organizácia školského roka 2022/2023

Organizácia školského roka 2022/2023

E-mail Vytlačiť PDF

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

 Školské prázdniny

 •            Jesenné:                  28. 10. - 31. 10. 2022
 •            Vianočné: 23. 12.  – 07. 01. 2023
 •            Jarné:                       27. 02. 2023 – 03. 03. 2023
 •            Veľkonočné:  06. 04. – 11. 04. 2023
 •            Letné:                       01. 07. – 31. 08. 2023

  Rodičovské združenia: 

 •         Jesenné             22. 09. 2022
 •          Jarné                20. 04. 2023

Imatrikulácie:    16. 11. 2022

Stužkové slávnosti:   IV. A – 18. 11. 2022,   IV. B  - 11. 11. 2022

Klasifikačné porady 

 •           Štvrťročná:                    03. 11. 2022
 •           Polročná:                      30. 01. 2023
 •           Trištvrteročná:               13. 04. 2023
 •          Maturitné triedy:             11. 05. 2023
 •           Koncoročná:                   26. 06. 2023

 Maturitné skúšky 

 •           EČ a PFIČ:          14. 03. – 16. 03. 2023
 •           PČOZ:                 03. 04.  – 05. 04. 2023
 •           UFIČ:                  22. 05.  – 26. 05. 2023

 Odborná prax: 

 • 4. ročník: 13. 02. – 24. 02. 2023
 • 3. ročník: 15. 05. – 26. 05. 2023

 

Kurz Svet školy: 06. 09. –  07. 09. 2022

Kurz ochrany života a zdravia: 03. 04.  – 05. 04. 2023

Účelové cvičenia:  28. 09. 2022, 05. 04. 2023 

Deň športu:       22. 12. 2022

Deň zdravia:      30. 01. 2023

Deň Európy:      10. 05. 2023

Deň otvorených dverí: február, marec 2023

 

Prijímacie skúšky: 04. 05. a 09. 05. 2023

Školské výlety: od 28. 06. 2023

Posledná zmena na Pondelok, 26 September 2022 09:59  
olymp2.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články