Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Bilingválne duálne vzdelávanie v odbore 6317 M obchodná akadémia

Bilingválne duálne vzdelávanie v odbore 6317 M obchodná akadémia

E-mail Vytlačiť PDF

OA Prievidza aktuálne žiada zaradiť medzi svoje študijné odbory novinku: bilingválny študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou žiadosti, o ktorej bude rokovať najprv Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, potom p. predseda TSK a aj ministerstvo školstva, sú všetky potrebné prílohy, vrátane podrobného zdôvodnenia, predbežných zmlúv so zamestnávateľmi, školského vzdelávacieho programu, zápisnica pedagogickej rady, vyjadrenie Rady školy, súhlasné stanovisko RÚZ a i.

Cieľom je rozvoj školy, upevnenie jej jednoznačnej profilácie, sme v Trenčianskom kraji prvé a zatiaľ jediné Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu ako aj Autorizovaná inštitúcia pre overovanie kvalifikácií v sektore národného hospodárstva ekonomika, financie, manažment. Sme členmi SOPK, ASOŠŠ, aktívni v projekte overovania kvalifikácií SOK, i v projekte SRI, kde sme členmi sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment. Bilingválne a duálne vzdelávanie v odbore obchodná akadémia bude na našej škole prvé a jediné na celom Slovensku. Bude prebiehať vo vzájomnej spolupráci aj s viacerými zamestnávateľmi regiónu hornej Nitry, s odborným garantom Slovenskou bankovou asociáciou. 

OA Prievidza veľmi úzko spolupracuje s vecne príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá aktuálne, v tomto školskom roku udelila OA Prievidza oprávnenie používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Ako jediná škola v TSK sme reagovali na výzvu RÚZ podať si žiadosť o COVP a excelentne sme uspeli. Označenie COVP je pre našu školu cťou a zároveň záväzkom zlepšovať, propagovať, rozvíjať vzdelávanie v danom sektore a v odbore obchodná akadémia i so zameraniami, s ktorými má OA Prievidza 75 ročné skúsenosti a tradíciu. Podľa platných súčasných pravidiel sa má a môže tak ako naša (v čom sme vzorom), tak aj každá stredná odborná škola rozvíjať svojím smerom odborného vzdelávania a prípravy. Vďaka vysoko kvalifikovanému a angažovanému pedagogickému zboru sme v našom sektore vlajkovou loďou a najlepšou strednou odbornou školou celoslovenských súťažiach z Trenčianskeho kraja, úspešní sme v SOČ, Mladý účtovník, SIP, olympiádach, EPAS, Euroscola, sme školou UNESCO, UNICEF, etwinning, erasmus, NIVAM, PP, KROS, SEEDS, JASlovensko a i. 

Dňa 8. júna 2023 v Trenčíne rokovala o našej žiadosti Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, väčšina členov sa zdržala hlasovania.   

Všetkým podporovateľom myšlienky bilingválneho duálneho vzdelávania na našej škole veľmi pekne ďakujeme a našu dobre spracovanú žiadosť podáme opätovne, čo najskôr.

Posledná zmena na Štvrtok, 08 Jún 2023 11:55  

Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články