Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Bilingválne duálne vzdelávanie v odbore 6317 M obchodná akadémia

Bilingválne duálne vzdelávanie v odbore 6317 M obchodná akadémia

E-mail Vytlačiť PDF
OA Prievidza žiada zaradiť do siete bilingválny študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou žiadosti sú všetky potrebné prílohy, vrátane podrobného zdôvodnenia, predbežných zmlúv so zamestnávateľmi, školského vzdelávacieho programu, vyjadrenie Rady školy, súhlasné stanovisko RÚZ a i. Cieľom je rozvoj školy, upevnenie jej jednoznačnej profilácie, sme v Trenčianskom kraji prvé a zatiaľ jediné COVP ako aj Autorizovaná inštitúcia pre overovanie kvalifikácií v sektore národného hospodárstva ekonomika, financie, manažment. Bilingválne a duálne vzdelávanie v odbore obchodná akadémia bude na našej škole prvé a jediné na celom Slovensku. Bude prebiehať vo vzájomnej spolupráci so zamestnávateľmi regiónu hornej Nitry, s odborným garantom Slovenskou bankovou asociáciou. OA Prievidza veľmi úzko spolupracuje s vecne príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá aktuálne, v tomto školskom roku udelila OA Prievidza oprávnenie používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Označenie COVP je pre našu školu cťou a zároveň záväzkom zlepšovať, propagovať, rozvíjať vzdelávanie v danom sektore a príslušných študijných odboroch v skupine 62, 63, v ktorej má OA Prievidza 75 ročnú tradíciu.
Posledná zmena na Piatok, 26 Máj 2023 11:51  

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články