Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Príhovor na začiatok školského roka

Príhovor na začiatok školského roka

E-mail Vytlačiť PDF

Milí žiaci a zamestnanci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, milí rodičia, spolupracovníci a priatelia, pozdravujem vás a vítam novom školskom roku 2023/2024.

Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, nabrali veľa nových síl, dobrej vôle, pozitívnej energie, možno ste sa už trochu aj tešili. Najmä na spolužiakov, učiteľov, na príjemné stretnutia, zážitky. V našej strednej odbornej škole sa dá zažiť úspech, získať uznanie, priateľstvá, lásky, dosiahnuť mimoriadne výsledky, uplatniť silné stránky svojej osobnosti, či určitú časť svojho nadania a úsilia. Môžete sa tu akademicky a profesijne, i ľudsky a spoločensky pripraviť na budúcu prácu, vzdelávanie, povolanie a zamestnanie. Tam ako aj u nás isto tiež bude potrebné dodržiavať dohodnuté a určené podmienky.

Triedne učiteľky a učitelia vás za chvíľu budú na triednických hodinách informovať o novinkách, aktualitách školy a poučia o pravidlách BOZP, PO, GDPR, o inklúzii, o školskom vzdelávacom programe, o predmetoch, klasifikácii, o školskom poriadku a rozvrhu, o tom kto vás učí, o prázdninách, o školskej jedálni, kurzoch, exkurziách atď... Pokojne sa pýtajte, diskutujte, rozprávajte, určite máte množstvo zážitkov a príbehov z letného obdobia, kedy ste neboli takto spolu.

Žiadam vám všetkých, aby ste si snáď už od dnes spolu sadli. Určite chcete a budete dobrovoľne a empaticky dodržiavať dohodnuté pravidlá a povinnosti, dochádzku, slušné správanie, všetky ustanovenia školského poriadku. Je zásadné, aby ste ctili a ochraňovali svoje práva ako aj práva druhých v zmysle najlepších tradícií našej školy. Aká je naša škola, a aká bude – to záleží na nás všetkých. Určite však všetci chceme chodiť do školy s radosťou a s pozitívnymi očakávaniami, s láskou na ňu v budúcnosti spomínať a preto povzbudzujme svoju hrdosť na OA Prievidza a spolupracujme na jej kvalite, všeobecnom poriadku, a imidži.

Ivan Kadlečík, riaditeľ OA Prievidza 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, rodičia a celá školská komunita OA Prievidza, želám vám veľa zdravia, šťastia, pokoja, porozumenia. Šťastný nový školský rok 2023/2024!

Posledná zmena na Nedeľa, 03 September 2023 17:14  

Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články