Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Inovácie aktuálneho školského roka

Inovácie aktuálneho školského roka

E-mail Vytlačiť PDF

Naša škola má za sebou už 75 školských rokov a každý bolo treba naplánovať, uskutočniť, vyhodnotiť a skontrolovať i korigovť. Tak urobíme aj tento, aktuálny školský rok 2023/2024. Budeme žiakov vyučovať, vzdelávať, vychovávať. Ako pôjde čas, postupne, uskutočníme osvedčené aktivity, plány práce, súčasti školského vzdelávacieho programu.

A keďže sme aktívna, inovatívna, iniciatívna, prestížna a moderná škola, budeme mať aj nejaké inovácie, novinky, čo sa ešte na škole nikdy nerobili. Napríklad vlani sme takto urobili H3KNISA, Edutajner, COVP, AI, školský podporný tím, žiadosť o zaradenie bilingválneho štúdia... Vymenujme niekoľko z nových aktivít, inovácií OA Prievidza v aktuálnom školskom roku 2023/2024:

 • Zavedieme vyučovanie španielskeho jazyka
 • Zamestnáme školského psychológa
 • Zorganizujeme celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
 • Zavedieme v škole program finančného vzdelávania FinQ a urobíme tri workshopy fin. gramotnosti pre učiteľov
 • Zapojíme sa do projektu Sadovo - školský ovocný sad
 • Vypracujeme žiadosť o finančný príspevok pre školu z Fondu spravodlivej transformácie hornej Nitry
 • Podáme žiadosť o akreditáciu OVP na Erasmus
 • Budeme maturovať v duálnom systéme
Je ešte veľa aj iných dôvodov, prečo môžeme byť na našu školu hrdí a prečo sa môžeme na nový školský rok tešiť. Tak teda, s chuťou do práce, do štúdia, do rozvoja osobností. Ďakujeme za podporu všetkým, čo sa pričinili alebo ešte  pričinia o úspešnú realizáciu našich inovácií. 

 

Posledná zmena na Nedeľa, 10 September 2023 13:28  

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články