Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej

Odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej

E-mail Vytlačiť PDF

Dňa 21. 09. 2023 sa uskutočnila odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej v rámci predmetu hospodárska geografia a tovaroznalectvo. Cieľom exkurzie bolo, aby sa žiaci našej školy oboznámili s výrobou skla, ukážkami ručnej práce so žeravým sklom, s pozoruhodnou expozíciou ľudovej tvorby v Múzeu plátna, tkáčstva a výšivky, ako aj s prírodnými krásami tejto malebnej obce. 

Školskej akcie sa zúčastnili študenti I. B a II. A triedy pod pedagogickým dozorom
Ing. Aleny Klingovej, Ing. Simony Jaculjakovej, PhD. a Ing. Renáty Úradníčkovej. Exkurzia malebnej obce Valaskej Belej obklopenej Zliechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi a malou Magurou bola spojená s návštevou remeselnej sklárskej dielne s odbornou prednáškou. Starodávna remeselná dielnička majstra sklára Petra Dolinaja ponúkla priamo pri výrobe umeleckých kúskov zo skla aj prehliadku drevených foriem a náradia, starých kovových nástrojov, pomôcok používaných pri tvarovaní a zdobení skla. Študenti videli v dielničke zachované rôzne výrobky z konca 18. storočia, z 19.  a prvej štvrtiny 20. storočia a dozvedeli sa všetko o tom, ako vzniká sklo. Mali možnosť vyskúšať si postláčať žeravú hmotu pod vedením samotného majstra.

Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Múzea plátna, tkáčstva a výšivky, ktorá predstavuje pozoruhodnú expozíciu ľudovej tvorby ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. Táto expozícia spolu s odbornou prednáškou priblížila študentom prácu šikovných tkáčskych remeselníkov a činnosti, akými sú tkanie kobercov či výroba plátna a výšivky, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Múzeum ponúka tiež ukážku unikátnych belianskych krojov, pre ktoré je táto bohato zdobená výšivka typická. Vystavené exponáty odevov sú staré 70 až 80 rokov. 

  

Posledná zmena na Utorok, 26 September 2023 14:36  

COVP

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články