Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2023

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2023

E-mail Vytlačiť PDF

V dňoch 28.11. a 30.11.2023 prebehli školské kolá olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2A, 2B a 2D. Zámerom súťaže bolo nielen vybrať študenta, ktorého by znalosť anglického jazyka umožnila reprezentovať školu na okresnom kole olympiády, ale aj motivovať ostatných študentov ku zdokonaľovaniu ich zručností v anglickom jazyku. Študenti preukázali úroveň svojich vedomostí napísaním testu pozostávajúceho z nasledujúcich štyroch častí: 1. slovná zásoba 2. gramatika 3. čítanie s porozumením 4. posluch s porozumením), V ústnej časti sa preverila ich schopnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory formou role-play (dialóg medzi učiteľom a žiakom na určitú tému, ktorý trval približne 2-3 minúty) a picture story (opis obrázku – cca 2. min). Študenti preukázali dobrú, vo viacerých prípadoch až veľmi dobrú úroveň schopnosti ústneho a písomného vyjadrovania sa v anglickom jazyku, a plynulo reagovali na podnety učiteľa.

Na prvých troch miestach v kategórii 2B sa umiestnili títo študenti:

 1.  Tamara Halenkovičová (III.B)
 2. Matej Tupý (III.A)
 3. Adam Sadloň (III.B)

 V kategórii 2D boli na prvých priečkach žiaci: 

 1. Petronela Janáčová (IV.A)
 2. Hana Janeková (IV.A)
 3. Matúš Detko (IV.B)

 A napokon v kategórii 2A boli najúspešnejší žiaci:

 1.  Marek Kurtiš (I.A)
 2. Marek Mitaš (I.B)
 3. Vanessa Húsková (II.A)

 Priebeh súťaže v kategórii 2A mali na starosti Mgr. Anna Bércešová a Mgr. Petra Svitková, za kategóriu 2B a 2D zodpovedali Mgr. Anna Bércešová a PaedDr. Zuzana Ivanišová Vondráčková. Všetkým Vám patrí veľká vďaka za účasť. Víťazom týmto srdečne gratulujeme a prajeme Vám veľa šťastia pri reprezentácii našej školy. Všetkým zúčastneným prajeme mnoho úspechov pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

Posledná zmena na Sobota, 02 December 2023 17:02  

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články