Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Prijímacie konanie 2024

Prijímacie konanie 2024

E-mail Vytlačiť PDF

Vážení zákonní zástupcovia, rodičia, deviataci, školská komunita. Prijímacie konanie v prvom kole vrcholí. Spracúvame prihlášky 168 uchádzačov, prijať by sme chceli podľa plánu výkonov 65 do troch tried prvého ročníka. Deviataci, naši budúci prváci, už urobili, čo mali. Teší nás, že všetci, čo boli na testoch, ich úspešne zložili. Najbližšie dni bude na zákonných zástupcoch, aby buď potvrdili nami vydané rozhodnutie o prijatí alebo (ak sa tak už definitívne v rodine dohodli) nám komunikovali svoje oznámenie, že nastupujú na inú školu. Podľa schválených kritérií na prijímanie my čiaru v zozname prijatých posúvame, preto vám rozhodnutie o prijatí môže prísť už aj niektorý najbližší deň. 

Zlom v prijímaní nastane 17. mája, kedy zverejníme konečný zoznam a vydáme už aj rozhodnutia o neprijatí. Potom je pre uchádzačov, ktorí boli neprijatí, dôležité, aby boli pripravení a v krátkom čase si podali odvolanie. Na odvolanie voči neprijatiu môže prísť zmena na prijatie zo strany školy (tzv. autoremedúra) alebo sa môžu odvolania posunúť na druhostupňový orgán, na TSK. Ak škola nebude stále mať 65 potvrdených žiakov do prvého ročníka, budeme robiť aj druhé kolo pre tých, čo nikde neboli prijatí. 

Želáme vám pokoj, trpezlivosť a rozvahu, môžete sa spoľahnúť na našu školu, ktorá celkom nedávno bola ocenená Národnou cenou za kvalitu. Hlavne nech sú potom deti spokojné s výberom svojej školy na najbližšie 4 roky. Z našej strany zabezpečíme rovný a profesionálny prístup, rýchlu reakciu na žiadosti a ústretovú komunikáciu. Ponúkame vysokú kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, veľmi dobré podmienky a proces vyučovania, dôkladnú starostlivosť a bezpečnosť,  Ďakujeme za spoluprácu a súčinnosť v prijímacom konaní 2024. So všetkými prijatými žiakmi a ich zákonnými zástupcami sa stretneme na rodičovskom združení v polovici júna v Dome kultúry v Prievidzi. Pošleme vám pozvánky a ešte predtým vás požiadame o niektoré údaje potrebné pre tvorbu rozvrhu a zaradenie do tried. Ďakujeme  

 

Posledná zmena na Streda, 08 Máj 2024 17:44  
becka.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články