Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Zmeny v prijímaní na štúdium

Zmeny v prijímaní na štúdium

E-mail Vytlačiť PDF

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení zákon o odbornom vzdelávaní a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (aj školský zákon), pripravil zmeny v prijímacom konaní na štúdium na strednej škole už v tomto školskom roku. Aktuálna novela upravuje školský zákon v § 65 ods. 3 tak, že bez prijímacích skúšok môžu byť na štúdium prijatí iba uchádzači, ktorí majú záujem o učebné odbory (dĺžka štúdia 3 roky). Ostatní, teda uchádzači o štúdium na gymnáziách, obchodných akadémiách, v stredných odborných školách v študijných odboroch s maturitou, musia absolvovať prijímaciu skúšku. Iba žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Takto budeme prijímať aj na našu školu, už na jar 2013.

Podmienka získania nižšieho stredného vzdelania je mať priemery známok v 8. a 9. ročníku za prvý aj druhý polrok školského roku do 2,0 na gymnáziá a vzdelávacie programy bilingválneho vzdelávania, alebo 2,75 na vzdelávacie programy úplného stredného odborného vzdelávania (4-ročné štúdium na stredných odborných školách) ako kritériá prijímania na štúdium na strednej škole. Tieto podmienky nadobudnú účinnosť až od 01.09.2014, takže budú zohľadňované až v prijímacom konaní na štúdium na strednej škole na jar 2015 u žiakov, ktorí budú prvákmi od školského roku 2015/2016.

 
pomat.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články