Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Digitalizácia vzdelávania

Digitalizácia vzdelávania

E-mail Vytlačiť PDF

Podľa www.minedu.sk stojí proces digitalizácie školstva na troch pilieroch: prvým je zabezpečenie digitálneho obsahu, jeho tvorba, ale aj možnosť prepojenia s konkrétnymi učebnicami, printovými metodickými príručkami pre učiteľov, či pracovnými zošitmi pre žiakov a študentov. www.digiskola.sk  www.eaktovka.sk Aj niektorí naši učitelia pracujú na tvorbe digitálnych objektov a elektronických testov.

Druhým nevyhnutným pilierom je modernizácia infraštruktúry. V rámci nej bude v rámci národného projektu do každej školy zavedený vysokorýchlostný internet, ktorý zvýši dostupnosť online vzdelávacieho obsahu a interaktívnych nástrojov. Okrem toho sa plánuje vybaviť školy nevyhnutnou modernou vzdelávacou technikou, ktorá umožní využívať digitálny vzdelávací obsah v bežnej výučbe. Na našej škole čoskoro pribudnú dve interaktívne tabule (jedna z projektu DIGI a druhá z projektu EVSRS, učebňa s tabletmi... Ďalšiu techniku sme získali darom od Nadácie Slovenskej sporiteľne na školský projekt Zvýšenie finančnej gramotnosti.

Tretím dôležitým pilierom je zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov, ktorí aj v dobe digitálnej výučby budú mať naďalej nezastupiteľnú úlohu.  www.digipedia.sk www.planetavedomosti.iedu.sk Pripravujeme interné školenia pre prácu s interaktívnou tabuľou a s tabletami, je aj ponuka školení na internete: http://www.digiskola.sk/skolenia/tablety/, pre prácu s tabuľou QOMO a softverom Flow Works: http://www.digiskola.sk/skolenia/tabule/

Posledná zmena na Piatok, 05 September 2014 09:41  
hlasovanie.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články