Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Zníženie energetickej náročnosti našej školy

Zníženie energetickej náročnosti našej školy

E-mail Vytlačiť PDF

Ďakujeme zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2016 uznesením č. 352/2016  schválilo a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431- 2015-6 na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja; b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; c) spolufinancovanie projektu do výšky 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. do výšky 33 897,63 Eur, d) financovanie prípadných neoprávnených nákladov z rozpočtu TSK, e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a štátneho rozpočtu.

O tejto, pre našu školu mimoriadne vítanej, potrebnej a významnej, investícii informuje RTV Prievidza vo videoreportáži s názvom Schválili projekt rekonštrukcie OA v Prievidzi. Veríme, že žiadosť o NFP bude schválená a čoskoro sa (spolu so všetkými zamestnancami, žiakmi, rodičmi a priaznivcami) budeme tešiť z nových okien, z vynovenej a zateplenej fasády, zo zníženia nákladov na prevádzku školy...

Posledná zmena na Streda, 30 Marec 2016 12:31  
vedeniedangels2.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články