Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Organizácia vyučovania - štvrtok 12. mája 2016

Organizácia vyučovania - štvrtok 12. mája 2016

E-mail Vytlačiť PDF

Štvrtok 12. 05. 2016

I. A, I. B – študijné voľno; I. P a II. P mimoriadny rozvrh; II. ročník  Kurz letných pohybových aktivít, III. a IV. ročník – mimoriadny rozvrh. Prijímacie skúšky (druhý termín prvého kola).

Mimoriadny rozvrh

 

1

2

3

4

5

6

IV. A

SJL (HRA) /POE (CIS)

POE (CIS) /SJL (HRA)

AJ (KLE)/AJ (STU)

Odovzdávanie učebníc;

upratovanie a odovzdávanie tried, šatní, triednické práce;

príprava relácie do šk. rozhlasu.

IV. A CIS, IV. B KME/LES, IV. C HLS

IV. B

SJL (LES)

AJ(STU)/AJ(DOA) /NJ(SOR)

POE (KME)

IV. C

MEU (PEK)

SJL (LES)

AJ (GUL)

 

 

 

 

 

 

 

III. A

MAT (KON)

POE (KME)

UCX (KAR)

UCX (KAR)

AJ (KLE)

AJ (KLE)

III. B

MAT (KAE)

UCX (GAJ)

UCX (GAJ)

UCX (GAJ)

AJ (GUL)

AJ (GUL)

III. C

UCX (MED)

UCX (MED)

UCX (MED)

AJ (STU)/NJ (SOR)

POE (PEK)

POE (PEK)

 

 

 

 

 

 

 

I. P

EKO (KRA)

PXA (BAK)

PRO (BAK)

PRO (BAK)

ANJ (DOA)

ANJ (DOA)

II. P

PRO (BAK)

EKO (KRA)

EKO (KRA)

Odovzdávanie učebníc; upratovanie a odovzdávanie tried, šatní, triednické práce; príprava relácie do šk. rozhlasu

II. P KRA

 

 

KAR – dozor prízemie po 2. hod.

SOR– dozor prízemie po 3. hod.

 

 Učebnice: Ing. Lazarová – organizácia, rozpis (5. 6. vyučovacia hodina) + JUDr. Majdanová;

Organizácia vyučovania:

IV. A, IV. B, IV. C – kmeňové triedy; Jazyky: STU N26, DOA N25

III. A a III. B – kmeňové triedy; III. C – N01;

I.P – N12; II.P – N14.

 II. ročník Kurz pohybových aktivít – letné športy

Pedagogický dozor: Mgr. Malega, Mgr. Mackovič, Ing. Dekanová, PaedDr. Vrtielová

 

Prijímacie konanie 2. termín 1. kola

Dozor: Mgr. Jakubisová, Ing. Králiková, Ing. Úradníčková, Ing. Harvišová, dozor na chodbe: Ing. Hlásna

Oprava: Mgr. Hraňová, Mgr. Leštianska, Mgr. Kontrová, RNDr. Kadlečíková

Usmerňovanie budúcich prvákov do príslušných učební od 8.40 do 9.00 vo vestibule - Ing. Pekárová

 

Posledná zmena na Štvrtok, 12 Máj 2016 09:47  

Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články