Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Batikované tašky of JA firmy MACEK

 

Vyučovanie od pondelka 22.03.2021

Po skončení karanténneho opatrenia RUVZ Prievidza, od pondelka 22. marca 2021 pokračujeme ako predtým, prezenčne vyučujeme žiakov IV. A a IV. B triedy, ostatných žiakov dištančne.

Milí učitelia a štvrtáci - nezabudnite pred nástupom do školy poslať cez edupage čestné vyhlásenie. Takisto cez edupage si môžete (najneskôr pracovný deň vopred do 12:00) objednať obed z výdajnej školskej jedálne. V priestoroch školy sa musia nosiť respirátory, nestačia rúška.
Naša školská MOMka bude testovať prihlásených záujemcov v pondelok 22.03.2021 na konci vyučovania, od 13:00 do 14:00 hod.

Aj tento pracovný týždeň bude viacero školských aktivít - držíme palce našim zručným reprezentantom v v celoštátnom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači, aj Veronike v celoštátnom olympiády v nemčine a ďalším... A týždeň sa zakončí slávnostným Dňom učiteľov!
 • 22. 03. 2021 – Testovanie AG v školskej MOM 13:00 - 14:00 hod
 • 22. 03. 2021 – Olympiáda v nemeckom jazyku - celoštátne kolo
 • 23. 03. 2021 – Mladý účtovník – regionálne kolo
 • 23. - 25. 03. 2021 – celoštátne kolo SIP
 • 25. 03. 2021 – Deň otvorenej komunikácie, online webex od 16:00
 • 28. 03. 2021 – Deň učiteľov, divadelné predstavenie SND
 

Mladý podnikateľ 2021

1. miesto a TITUL MLADÝ PODNIKATEĽ 2021 získal Lukáš Lipiansky, od odbornej i študentskej poroty, k titulu srdečne blahoželáme.
2. miesto Vanesa Vidová a Martin Dian
3. miesto Patrik Krško
Sme veľmi radi, že súťaž si našla svoje miesto na pôde našej školy a radí sa medzi obľúbené medzi učiteľmi i študentami našej školy.
 

Týždeň 15. 03. 2021 – 19. 03. 2021

Počas celého týždňa prebieha dištančné vzdelávanie vo všetkých triedach. Zároveň sa na našej škole takmer každý deň deje niečo navyše, nejaká zaujímavá aktivita, súťaž, beseda... Prinášame prehľad akcií a prajeme, nech sa dobre vydaria a splnia svoje ciele.

 • 15. 03. – Testovanie AG v školskej MOM 13:00 - 14:00
 • 15. 03. – Diskusia Fake news: 4. hodina II. A, 5. hodina II. B 1. sk.
 • 16. 03. – 2. a 3. vyučovacia hodina Mladý podnikateľ, p. Úradníčková
 • 16. 03. – Beseda SEEDS 4. a 5. vyučovacia hodina I. B p. Pekárová
 • 17. 03. – online stretnutie projektu PP pre školy o certifikácii žiakov, p. Karaková
 • 18. 03. – Webinár MS Teams o 16:00, 
 • 18. 03. a 19. 03. – ECDL 5 žiakov a 2 učiteľky, p. Kadlečíková
 • 19. 03. – krajské kolo Ekonomická olympiáda, p. Karaková
 • 19. 03. – Sústredenie na celoštátne kolo súťaže SIP - 12 žiakov, p. Balková
 

Testovanie v škole v pondelok 15. marca

Aj v pondelok 15. marca 2021 poskytneme zdravotnícku službu otestovania antigénovým testom pre všetkých zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov, ktorí majú záujem. Ordinačné hodiny sme však zmenili: bude to medzi 13:00 a 14:00 hod. Ak by bolo na testovanie priveľa záujemcov, uprednostnení budú tí, čo sa zarezervujú cez bookio.sk
 

Ako máme používať v našej škole ochranné pomôcky na prekrytie nosa a úst

Na základe Vyhlášky č. 99 Úradu verejného zdravotníctva sa všetkým žiakom, zamestnancom a návštevníkom OA Prievidza nariaďuje povinnosť nosiť:

 • od 8. marca 2021 aspoň rúško, šatku, šál, respirátor v exteriéroch a interiéroch našej školy a 
 • od 15. marca 2021 respirátor najmenej FFP2 v interiéroch školy.

Povinnosť sa nevzťahuje napríklad na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. Ďakujeme, že tak ako doteraz budete chrániť pred nebezpečnou nákazou seba a zároveň ochránite aj ostatných.

 

Povinnosti OA Prievidza podľa Rozhodnutie RUVZ Prievidza

Rozhodnutím RUVZ Prievidza zo dňa 8. marca 2021, číslo: B/2021/00282-HDM/001197, podľa §48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) h) a n) zákona č. 355/2007 Z. z. je účastník konania Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza, IČO: 00162094 povinný v čase od telefonického oznámenia do konca trvania karanténnych opatrení t. j. do 19.03.2021 vrátane plniť nasledovné povinnosti:

a) sledovať zdravotný stav študentov, pedagogického personálu a nepedagogického personálu (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý toto rozhodnutie vydal a podrobiť sa odberu vzoriek biologického materiálu na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení,

b) prerušiť výchovno-pedagogický proces študentov a prácu pedagogického personálu v 4.A a 4. B. triedy, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza s potvrdeným ochorením COVID-19 a zostať v domácej izolácii,

c) vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov školy vo zvýšenej frekvencii.

 

Prerušujeme prezenčné vyučovanie od 8. do 19. marca 2021

Dôležitý oznam: z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 sa od pondelka 8. marca 2021 do 19. marca 2021, resp. podľa rozhodnutia RUVZ Prievidza, prerušuje prezenčné vyučovanie tam, kde prebiehalo, t.j. v IV. A a IV. B triede Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Školské MOM uskutoční v pondelok 8. marca 2021 pre prípadných záujemcov testovanie antigénovým testom medzi 7:00 a 9:00. Po otestovaní sa žiaci a učitelia vrátia domov.  

Škola zabezpečí v období prerušeného prezenčného vyučovania pre všetky triedy dištančné vyučovanie, učitelia prechádzajú na home office, nepedagogickým zamestnancom sa tiež upravia podmienky výkonu práce. Ďakujeme za porozumenie, prajeme veľa zdravia a pokoja.

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. marca 2021

Minister školstva doplnil svoje rozhodnutie o obnovení prezenčného vyučovania od 8. februára o niektoré ustanovenia týkajúce sa materských škôl a prvého stupňa základných škôl, v súlade s uzneseniami vlády SR č. 122 a 123. Ustanovenia o stredných školách ostali týmto rozhodnutím z 2. marca 2021 nezmenené. V pondelok 8. marca od 7:00 do 9:00 opäť poskytneme našim žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom možnosť sa otestovať antigénovým testom - môžete si rezervovať vybraný čas cez bookio.sk
 

Od pondelka 22.02.2021 obnovujeme vyučovanie v škole

V piatich okresoch Trenčianskeho kraja (ktoré nie sú "čierne") sa po jarných prázdninách obnovuje prezenčné vyučovanie v končiacich ročníkoch stredných škôl. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza patrí medzi školy, ktoré sa po viac ako štyroch mesiacoch a po dôkladnej a veľmi náročnej príprave tešia na svojich žiakov IV. A a IV. B a učiteľov, ktorí učia v triedach IV. A a IV. B. Zaočkovaných prvou dávkou máme už 80 percent pedagogických zamestnancov.

Podmienkou pre vstup do priestorov školy je negatívny test alebo výnimka (Vyhláška 47 https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/ciastka_19_2021.pdf podľa paragrafu 1 odsek 2) Otestovať sa môžete v pondelok ráno u nás v škole, v MOM OA Prievidza - dá sa registrovať cez bookio.sk. Podrobnosti o návrate do školy sú v priloženom súbore

 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači

Dňa 10. 02. 2021 sa v našej škole Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza konal 55. ročník krajského kola Súťaže spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

·       písanie na počítači,

·       úprava textu na počítači - UTX,

·       profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Lukáš Blaho III. A, Adam Bošiak III. A a Emma Slošiarová z II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 1. mieste. Na celoslovenskom kole našu školu budú reprezentovať Lukáš Blaho a Emma Slošiarová.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás  zastupovali Lenka Roháčová IV. B, Samuel Rybiansky IV. B, Dušan Ondro III. A, Lukáš Blaho III. A, Sabína Chvojková III. B. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky a Sabina Chvojková, tretie miesto obsadila Lenka Roháčová. Postupovú tabuľku na celoslovenské kolo ešte nemáme.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Roland Čiscoň IV. A, Patrik Belan IV. A, Lenka Roháčová IV. B, Denisa Richterová III. B, Viktória Tkáčiková III. A, Marek Kurinec II. A, Nikola Kmeťová II. A a Rebeka Želiezková II. A. Výsledky tejto kategórie ešte nie sú známe.

Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční 24. 03. 2021 a 25. 03. 2021.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Aktuálna informácia! Do školy až po jarných prázdninách

Vláda SR schválila s platnosťou od 7. februára 2021 Covid automat: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf. V najhoršej, tzv. čiernej fáze sa otvoria len materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zamestnanci školy a žiaci končiacich ročníkov môžu chodiť do školy prezenčne s podmienkou otestovania, so 7-dňovou platnosťou testu. Návrat do škôl si už akútne žiada súčasná spoločenská situácia a dôležitosť ochrany psychického i fyzického zdravia žiakov, zamestnancov.

V okresoch Prievidza a Partizánske zatiaľ pre viacero zhoršujúcich sa ukazovateľov RUVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi neodporúča prezenčné vyučovanie na stredných a iných školách od 8. februára 2021. Tieto dva okresy budú otvárať školy až po jarných prázdninách, najskôr v pondelok 22. februára 2021.  

 

Testovanie AG testami v našom odbernom mieste

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, keďže je to potrebné pre vstup do školy a pre pohyb po okrese počas pandémie, ponúka svojim zamestnancom a žiakom, ba aj zákonným zástupcom jedinečnú možnosť - otestovať sa v školskej  MOM priamo v našej školeOtestovanie AG testom poskytujeme bezplatne pre vlastných zamestnancov a žiakov každý pondelok ráno, od 7:00 do 9:00. Po prvýkrát sa v našej MOMke testovalo v pondelok 22.02.2021. Najbližšie testovanie bude v pondelok 1. marca 2021. Zamestnanci a žiaci, zákonní zástupcovia našej školy sa môžu rezervovať na nasledujúcom odkaze:

Rezervovať
 

Kritériá prijímacieho konania pre 2021/2022

Riaditeľ školy podľa § 65 školského zákona určuje po prerokovaní v pedagogickej rade formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. Kritériá sú uverejnené na publikovanom "padlete", fialová dlaždica vľavo hore. Návštevníci stránky https://padlet.com/oaprievidza/oaprievidza si môžu pozrieť aj množstvo iných materiálov o našej škole, vrátane atraktívnej multimediálnej prezentácie školy a pozvánky na Dni otvorenej komunikácie 25. februára a 25. marca 2021.
 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. februára 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 77 zo dňa 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, od 8. februára 2021, školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza v týždni pred jarnými prázdninami, od 8.2.2021 do 12.2.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní všetkých ročníkov. Škola postupuje v zmysle bodu C rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 8. februára 2021: "Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie."

 

Zvíťazila v okresnom kole olympiády z NEJ

Naša štvrtáčka, Veronika Gajdošová, zvíťazila v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku a postupuje do krajského kola. Ďakujeme za vynikajúci výkon, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.
 


Strana 8 z 57

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 9 hostí