Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Usmernenie ministerstva z 8. novembra 2020

Po druhom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydal minister školstva usmernenie k činnosti škôl a školských zariadení, podmienky vstupu do školy, nové tlačivá pre vyhlásenie zamestnancov, zákonných zástupcov, návštevníkov.
 

Pripravované školské udalosti v novembri 2020

Prvé novembrové dni a týždne sú poznačené zlou pandemickou situáciou, núdzovým stavom, plošným testovaním, zákazom prezenčného školského vyučovania, učením a učením sa z domácností, rôznymi obmedzeniami, zákazmi a výnimkami. Čelíme objektívnym ťažkostiam pre vzájomný dialóg v rámci školskej komunity, individuálnym prípadom zníženej dostupnosti vzdelávania či zhoršenia aktuálneho zdravotného stavu a vyrovnávame sa so stresom...

Zodpovedne, empaticky a s hrdosťou na našu školu sa snažíme organizovať dištančné denné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu, dodržiavať plán práce a školský vzdelávací program, kalendár podujatí, pracovné zmluvy a iné záväzky voči zamestnancom, zákonným zástupcom a žiakom Obchodnej akadémie v Prievidzi. Pekné výsledky a zážitky zaznamenali naše kolektívy žiakov a učiteľov v ambasádorskej škole EP, UNESCO škole, JASR, Týždeň gramotnosti, Výnimočné školy, IT akadémii, Hrdina remesla, počas Európskych solárnych dní, v odbornej príprave a duálnom vzdelávaní, vo vyučovaní akademických i profesijných vyučovacích predmetov, v mimoškolskej činnosti, v administratíve a riadení školy. Ďakujeme.

Počas novembra 2020 sa na OA Prievidza uskutočňujú predovšetkým:

 • jesenné prázdniny 6. a 9. novembra 2020
 • dve odberné miesta testovania antigénovými testami v priestoroch vestibulu a na chodbách školy 7. a 8. novembra
 • gremiálna porada online 5. 11.
 • využívanie Microsoft Teams, Office 365 a  Minecraft Education Edition, bezplatné kontá pre žiakov a učiteľov
 • finančná kontrola útvaru hlavného kontrolóra TSK
 • verejné obstarávanie a rozpočtovanie finančných prostriedkov 2020, nákup učebných pomôcok
 • príprava projektu Orange eŠkoly pre budúcnosť
 • požičiavanie zariadenia školy pre žiakov a učiteľov
 • od 10. novembra 2020 od 7:00 do 9:00 alebo podľa dohody vstup do učební pre žiakov s nedostatočným spojením so školou
 • proces certifikácie dištančného vzdelávania CODiV cez portál zborovna.sk
 • aktivity projektu hodnotenia kvality školy Peer review
 • iBobor 10. a 12. novembra
 • pracovná porada 10. novembra o 13:30 online
 • začiatok inventarizácie 2020
 • klasifikačná porada a pedagogická rada za 1. štvrťrok 2020/2021 19. novembra
 • voľby zástupcov rodičov do Rady školy 19.11. online cez edupage
 • rodičovské združenia online 19.11.
 • imatrikulácie so žiakmi 1. a 3. ročníka 18.11. online, SEEDS pre 4. ročník, UPN pre 2. ročník 
 • Európsky týždeň odborných zručností 10. - 13. novembra 2020, konferencia Skills for future a i.
 • aktivity ku výročiu 17. novembra a ku Dňu študentov 18. novembra
 • zber použitých okuliarov pre deti v Afrike

Mnohé z uvedených a ďalších činností a podujatí si vyžadujú sústredenú prípravu a súčinnosť, informácie o nich a organizačné zabezpečenie budeme postupne dopĺňať. Sledujte maily, web, edupage, zastupovanie a spoločne si zaželajme, nech sa nám uvedené a aj ďalšie činnosti podaria, informácie poskytnú vedúce PK, panie zástupkyne, riaditeľ školy, triedni učitelia a učitelia, organizátori akcií... Prajem vám pekné jesenné prázdniny a veľa zdravia.

 

 

Beseda s R. Hajšelom

V utorok 3. novembra 2020 sme online debatovali s europoslancom R. Hajšelom. Je rád, že mladí ľudia sa zaujímajú aj o postavenie EÚ vo svete a dokonca aj o prebiehajúce voľby v USA, ktorých výsledok bude mať veľký dosah aj na nás v Európe.
Poďakoval nielen všetkým študentom, ale aj pedagógom, ktorí každý deň miesto školských dverí a triednej knihy otvárajú počítač a učia na diaľku.
 
 
 

Obmedzenia vstupu do školy od 2. do 9. novembra 2020

Ministerstvo školstva  vydalo Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" Usmernenie obsahuje prílohy, ktorými je aj Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti, Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, Oznam na vchod a i.

Podľa Vyhlášky UVZ SR zverejnenej vo Vestníku vlády 30.10.2020 sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zákaz vstupu, okrem určitých výnimiek, napr. po predložení negatívneho výsledku antigénového testu. Nariaďuje sa aj zákaz vstupu zamestnancom na pracoviská, až na výnimky. Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. 

V pondelok a piatok sú jesenné prázdniny. V utorok, stredu a štvrtok prebieha dištančné vyučovanie v domácnostiach žiakov aj učiteľov. Ďakujeme za porozumenie.

 

Jesenné prázdniny 2020

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Žiaci majú prázdniny, zamestnanci čerpajú dovolenky, náhradné voľno alebo majú domáce práce. Je núdzový stav a platí zákaz vychádzania, okrem niektorých výnimiek.

Všetci máme na mysli, že školská komunita ako celok môže byť zdravotne znevýhodnená pre pandémiu COVID19, berieme do úvahy aktuálny zdravotný stav všetkých účastníkov, ospravedlňuje sa neúčasť pre chorobu, lekárske vyšetrenia, subjektívne a objektívne prekážky práce a štúdia v obmedzených podmienkach  dištančného vzdelávania, aj podľa dostupnosti využívaných technológií. V ideálnom prípade žiaci a učiteľ spolupracujú na diaľku s využitím prostriedkov IKT, klasifikuje sa, plnia zadania, domáce úlohy... Mimoriadne situácie riešime požičaním školského vybavenia, alternatívnym zasielaním materiálov. Niektoré situácie sú však aj neriešiteľné, čo je škoda a je to dôsledok a obeť vyššej moci núdzového stavu.

Počas jesenných prázdnin, cez prvý víkend sa koná celoslovenské plošné testovanie, mnohí ľudia sú v karanténe, sú pozitívni, PN a vláda predĺžila zákaz vychádzania. Je mimoriadne komplikované zachytiť všetky možné prípady a vysvetliť ako reagovať na všetky možné teoretické situácie a modelové prípady. Najjednoduchšie by bolo, keby sme každý išli na plošné testovanie a mali by sme negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu z celoplošného testovania. Pokračovali by sme v práci podľa pokynov z 23. októbra a zákaz vychádzania by sa od 2. do 8. novembra 2020 na nás nevzťahoval. Učitelia by si 3. novembra 2020 mohli prísť do školy po stravné lístky a žiaci bez internetu prísť si vyzdvihnúť študijné materiály. Vo všetkých iných prípadoch by sa nás vzťahovali rôzne druhy obmedzení a výnimiek. Mali by ste sa o tom potom informovať u svojho lekára a zamestnávateľa.

Prajeme vám veľa šťastia, zdravia, pokoja a trpezlivosti, užite si zaslúžený oddych počas výnimočných  jesenných prázdnin 2020.

 

Európske solárne dni 2020

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa už viacero rokov zapája do kampane európskych solárnych dni. Ide o aktivity, ktoré zdôrazňujú nenahraditeľnú rolu nášho Slnka pre život na Zemi a podporujú rôzne formy využívania solárnej energie. Solárne dni sa konajú každoročne v máji, tento rok ale pre jarnú vlnu pandémie boli preložené na jeseň.

Sme aktuálne najlepšia ambasádorská škola EPAS, Euroscola, škola UNESCO, UNICEF, IT akadémia, uznávame ochranu klímy, biodiverzitu, kvalitu života a ochranu životného prostredia. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili "solárny" kvíz cez formuláre Google.. Zapojte sa a získajte vecné ceny :). Tu je link na náš kvíz https://bit.ly/2TfYsnI
V stredu 28. októbra 2020 vyvrcholia európske solárne dni na našej škole vyhlásením výsledkov dotazníka, výsledkov súťaže v tvorbe plagátov, školskou udalosťou a videokonferenciou. Žiaci a vyučujúci prvého a druhého ročníka sa prihlásia na cisco webex o 11.15 cez link https://oapdsk.webex.com/meet/kadlecikova. Žiaci a vyučujúci tretieho a štvrtého ročníka sa prihlásia na cisco webex o 12.00 cez ten istý link. Záštitu nad podujatím má RNDr. Eva Kadlečíková, koordinátorka informatizácie, mediálnej gramotnosti a tvorby projektov.

Pozdravuje vás a krásne slnečné dni vám želá organizačný tím ESD - RNDr. Kadlečíková, Ing. Krajčíková a kolektív šikovných a iniciatívnych žiakov OA Prieivdza.

 

Celoplošné testovanie - Som zodpovedný

Celoplošné testovanie sa vzťahuje na všetkých našich žiakov a zamestnancov, zákonných zástupcov, celú komunitu našej školy. Len osobná a spoločná zodpovednosť môže pomôcť zvrátiť mimoriadne rastúci počet chorých, pozitívnych a kritických prípadov. Naša škola v súčinnosti s vojakmi, policajtmi, verejnou a štátnou správou poskytuje v rámci celoplošného testovanie dve odberné miesta.

Dve naše odberné miesta prešli rekogníciou príslušníkmi armády Slovenskej republiky a boli schválené regionálnou hygieničkou. Ide o priestory na chodbách prízemia, vstup hlavným vchodom, kde sa urobí evidencia a administratíva, potom po schodoch hore a vo vestibule vpravo na chodbe je jedno odberné miesto a na ľavej strane je druhé odberné miesto. Po odbere vzorky treba počkať na chodbe v tzv. čakárni a východy sú potom priamo von cez dvor a na ulicu. Inštruktážne video. Žiadne učebne nebudú na odbery využité, plocha a priestory sú vetrané, pod strechou, priestory budú dezinfikované organizátormi každý deň a priebežne.

Práve celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 môže byť v prípade mobilizácie dostatočného množstva obyvateľov efektívnym riešením. Môžeme dokázať zvrátiť negatívnu krivku rastúcich pozitívnych prípadov na Slovensku a kúpiť si tak naozaj vzácny čas. 

Trenčiansky samosprávny kraj podáva mestám a obciam pri celoplošnom testovaní pomocnú ruku.

 

Nové opatrenia od 26. októbra

Vláda SR prijala 22. októbra 2020 nové opatrenia na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu. Ministerstvo školstva oznámilo aktuálne opatrenia pre školy platné od 26. októbra 2020. Riaditeľ školy vydal pokyny na organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza od 26. októbra 2020. Tieto opatrenia nám dávajú rámec pre organizáciu a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu školy a treba ich v najbližšom období dodržiavať. 

V stručnosti ide o: uzatvorenie škôl, obmedzenie hromadnej dopravy, zákaz vychádzania, režim na hraniciach, plošné testovanie, zmenu termínu jesenných prázdnin, zákaz niektorých školských aktivít, úpravu pracovnoprávnych vzťahov, mimoškolskej činnosti... Logika káže, aby ani žiaci s učebnými zmluvami nešli aspoň počas zákazu vychádzania na pracoviská v duálnom vzdelávaní. Svet sa zmenil, čo všetko nám už dokázal ovplyvniť koronavírus!? Napriek všetkému sa snažme podľa najlepšieho svedomia a vedomia pokračovať v práci a štúdiu pre lepšiu budúcnosť. Nadovšetko je dôležité - dávajme si teraz veľký pozor, chráňme si najmä vlastné zdravie a neohrozujme zdravie ostatných, dodržiavajme opatrenia pre zlepšenie situácie.

 

Online rozhovor s M. Wiezikom

Aj o uhlíkovej neutralite, uhlíkovom cle, odvážnych, no možných riešeniach revitalizácie hornej Nitry v oblasti energetiky sme počúvali a diskutovali na veľmi zaujímavej online besede 15. októbra 2020 s pánom Michalom Wiezikom.

Európska únia podporuje nahradenie fosílnych zdrojov energie obnoviteľnými, podporuje investície do nízkoenergetických zariadení a energetických inovácií. Je svetovým lídrom v snahe o redukciu emisií uhlíka, do roku 2050 plánuje znížiť tieto emisie na 60 % v porovnaní s rokom 1990.

 „Každý z nás môže prispieť k riešeniu klimatickej krízy - znížením svojej spotreby, predchádzaním  vzniku odpadu či zasadením stromu alebo vytváraním zelených plôch v meste“  - aj to je odkaz pre našich študentov od docenta Wiezika, poslanca Európskeho parlamentu, vyštudovaného ekológa a vedca. 
 

 

OA Prievidza podporuje EKO aktivity

Trenčiansky samosprávny kraj je čoraz viac EKO, spolupracuje už aj so včelármi. Podobne ako náš zriaďovateľ, aj my,  Obchodná akadémia v Prievidzi, sa tiež vyznačujeme podporou ekologickým aktivitám - máme kvetinovú lúku, hotel pre hmyz a včely, ovocný sad, dlhodobo separujeme odpad, mnoho rokov tu pracuje ekologický krúžok, skrášľujeme prostredie, budovy boli zateplené pre zníženie energetickej náročnosti... Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu a UNESCO škola sa zapájame do svetových a európskych iniciatív proti zmene klímy. Vo štvrtok 15. októbra 2020 budeme online besedovať s europoslancom Michalom Wiezikom, docentom ekológie TU vo Zvolene. Mali sme na webexe Romanu Elischer, ktorá sa zaoberá recykláciou použitých výrobkov. Plánovaný workshop s drotárom p. Bartošom, propagáciu tradičného drotárskeho remesla, žiaľ musíme odložiť. Ale pripravujeme Európske solárne dni, výstavu ovocia a zeleniny, stretnutie s prof. Hričovským, významným slovenským ovocinárom a propagátorom záhradníctva, ovocinárstva, vinohradníctva a i. Zmena klímy sa prejavuje čoraz naliehavejšie, ľudstvo musí zmeniť svoje zvyklosti - mali by sme už ozaj viac separovať, recyklovať, znižovať odpady, menej ťažiť suroviny, šetriť energiou...
 

Karanténne opatrenia pre žiakov IV. A a IV. B do 17.10.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidzaso sídlom v Bojniciach nariadil od 10.10.2020 do 17.10.2020 karanténne opatrenia pre žiakov IV. A a IV. B triedy OA Prievidza. Preto musia strpieť určité obmedzenia, nezúčastňovať sa kultúrnych, spoločenských, športových stretnutí, ani nemôžu chodiť do školy. Pri komplikáciách kontaktovať telefonicky svojho lekára. 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza je v červenej fáze. Dodržiavajú sa, aj sprísňujú niektoré opatrenia pandemického plánu školy. Karanténne opatrenia z 11.10.2020, izolácia v domácom prostredí sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov žiakov IV. A a IV. B, ani na zamestnancov školy. Všetci pozorne sledujú svoj zdravotný stav, dôsledne dodržiavajú ROR (rúška, odstup, ruky). Učitelia zabezpečia pre žiakov v domácej izolácii dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu. Prajeme všetkým veľa zdravia, skoré uzdravenie.

 

DEAL WITH NATURE by ROMI ELISCHER

Absolventka našej Obchodnej akadémie Romana Elischerová prijala pozvanie na online diskusiu s našimi študentmi v utorok 6. októbra 2020. Romana sa venuje maľovaniu, cestovaniu a písaniu, pričom jej hlavným poslaním je využiť to, čo už na svete máme. „Pretvoriť nepotrebnú vec na vec s pridanou hodnotou,“ ako hovorí. Maľuje personalizované rifľové bundy, pričom každá bunda má vlastný príbeh, vyrába cestovateľské mapy a vo svojich blogoch sa
venuje ekologickým témam.
Práve spolu s Romanou chceme vyhlásiť súťaž ZO STARÉHO NOVÉ a vyzvať našich žiakov, aby predviedli svoju kreatívnu stránku a dali svojim starým, nepotrebným a opozeraným veciam nový šat. Najlepšieho študenta odmeníme aj kreatívnym kúskom od Romanky.
 

Končí sa prvý týždeň dištančného vzdelávania...

Od pondelka 12. októbra 2020 bolo prerušené školské vyučovanie na našej škole a pomaly máme za sebou prvý týždeň  dištančného vzdelávania. Škola disponuje potrebným technickým vybavením a priestormi na prácu, takže učitelia dochádzajú do zamestnania podľa pracovnej zmluvy a podľa rozvrhu vykonávajú priamu vyučovaciu povinnosť. Je to veľmi náročné, musíme sa adaptovať na zmenené podmienky, dodržiavať ROR, usmernenia hlavného hygienika a iných štátnych orgánov, nekumulovať sa do veľkých skupín.

Uznanie, vďaka a úcta patrí všetkým učiteľom, že sa v tejto  ťažkej situácii dokážu neustále vzdelávať, inovatívne sa pripravovať na každú hodinu, opravovať elektronické žiacke práce, vytvárať učebné materiály, zastupovať za chýbajúcich kolegov a starať sa o svojich žiakov. Na dôvažok, ku všetkým prekážkam pre pracovnú pohodu sa od začiatku týždňa pridružilo aj daždivé počasie, lokálne povodne, ochladenie, nedostatok slnka.

Na rozdiel od žiakov základných škôl, naši sú doma, IV. A a IV. B dokonca v karanténe. Porušenie karantény ako aj iných pravidiel v núdzovom stave je neprípustné, môžete dostať aj pokutu. Aj v dištančnej forme vzdelávania platí školský poriadok, treba sa poctivo učiť, odovzdávať zadania, chodiť na hodiny, ospravedlňovať svoju neúčasť, spolupracovať v tíme, zachovávať pravidlá etiky a profesionality. Svet sa mení, možno aj vaše zamestnanie v budúcnosti bude home office a treba si zvykať na nové pravidlá, adaptovať sa na zmenený denný režime. Rešpektujeme zdravotné a iné znevýhodnenia, vieme vám poskytnúť školské zariadenie a záleží nám na tom, aby ste sa mohli každodenne vzdelávať.

Na dištančnom vzdelávaní používame najmä edupage, webex, maily, SMS a iné komunikačné nástroje. Inšpirujeme sa dobrými skúsenosťami iných škôl a zážitkami z kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Pre rozvoj vyšších poznávacích funkcií a podporu aktívneho učenia sa žiakov môžeme robiť workshopy, otvorené hodiny, diskusie, projekty, hry, prednášky, filmy, grafiku, padlet, konferencie, sli.do, pisomka.sk, zborovna.sk, ucimenadilaku.sk, viki, Planétu vedomostí, bádateľské metódy, konštruktívne vyučovanie, výstavy, problémové vyučovanie, stredoškolskú odbornú činnosť, súťaže, prezentácie... Prajeme vám veľa zdravia, dobrej vôle a úžasného pocitu zo získania nových vedomostí, zručností a zážitkov. 

 

Od pondelka 12.10.2020 vzdelávajú stredné školy dištančne

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza je od pondelka 12.10.2020 uzatvorená. Škola zabezpečuje dištančné vzdelávanie žiakov podľa manuálu ministerstva školstva pre stredné školy.

Žiaci sú povinní zúčastňovať sa v čase podľa rozvrhu na vyučovaní všetkých predmetov a riadne sa vzdelávať. Eviduje sa ich dochádzka, zadávajú sa domáce úlohy, prebieha klasifikácia a neúčasť na vyučovaní sa rieši podľa pravidiel školského poriadku.

 

Pripravujeme v októbri 2020

Do konca októbra 2020 by sme radi učili čo najviac prezenčne, skúšali a známkovali. A tiež napriek prekážkam a vďaka dobrej vôli a pozitívnej energii našich aktívnych žiakov i učiteľov by sme radi realizovali aj niektoré zaujímavé aktivity našich rôznych úspešných školských projektov, napr.:

 • online besedy s pánmi europoslancami Hajšelom (12.10.), Wiezikom (15.10.) a Šimečkom (20.10.)
 • spustenie zbierky Okuliare pre Afriku
 • workshop Drôtená krása s drotárom p. Bartošom (22.10.)
 • Európske solárne dni (27.10.) 
 

Beseda s Miriam Lexmann

Sme radi, že pozvanie na besedu so študentami OA v Prievidzi prijala pani europoslankyňa p. Miriam Lexmann. V klubovni školy - našom EU InfoPoint - e sme sa v utorok 6. októbra 2020 počas zhruba hodinového online stretnutia dotkli rôznych aktuálnych tém – pozitív aj negatív sociálnych sietí, šírenia hoaxov a potreby kritického prijímania rôznych informácií, straty úcty k autoritám a vedeckým poznatkom v čase covidu, náročnosti riešenia problematiky nelegálnej migrácie do Európy a pomoci utečencom či princípu subsidiarity, ktorý uplatňuje EÚ - opatrenia prijímať na úrovni EÚ len vtedy, ak sú účinnejšie ako opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
Vypočuli sme si príbeh komunistickým režimom perzekuovaného prastrýka p. Lexmann, ktorý bol predstaveným v dominikánskom kláštore, pomáhal prenasledovaným, počas barbarskej noci bol zatknutý a po necelých dvoch rokoch neľudského zaobchádzania v komunistickom väzení zahynul. Ako povedala p. Lexmann – „každý z nás môže prispieť k zdravo fungujúcej spoločnosti – rešpektovaním sa, vzájomnou úctou a pomocou.“
Ďakujeme p. Lexmann, prajeme veľa zdravia a energie v práci v Európskom parlamente.
 


Strana 6 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 76 hostí