Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Dňa 10. decembra 2020 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1.a 2. ročníka, kategória 2A.
Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie.

Porota udelila 3 miesta, ktoré získali:
1. miesto: Nikola Kmeťová II. A
2. miesto: Ema Mokrášová II. A
3. miesto: Rebeka Želiezková II. A

Le 10 décembre 2020 l'Academie de commerce à Prievidza a organisé l'Olympiade en langue française des étudiants de la 1ème et de la 2ème classe.
Le jury a eu un devoir très difficile, parce que les connaissances et les résultats des participants avaient été presqu'égaux.
Les étudiants ont démontré leurs connaissances dans le domaine de la grammaire, lexique et de la conversation française.

Les vainceurs sont:
1. place : Nikola Kmeťová II. A
2. place : Ema Mokrášová II. A
3. place : Rebeka Želiezková II. A

On espère de se revoir aussi á la prochaine année.
 

Vyučovanie na našej škole od 7. decembra 2020

V piatok 4. decembra 2020 vyšla vo Vestníku vlády SR v čiastke č. 20/2020 pod číslom 32 Vyhláška ÚVZ SR, ktorá upravuje podmienky k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie pred vstupom do priestorov škôl.  

Žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov stredných škôl inak ako dištančne, s účinnosťou od 7. decembra 2020 nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyhláška v odseku 2 prvého paragrafu upravuje aj výnimky z tejto povinnosti (napr. prekonané ochorenie COVID-19, vyučovanie v malých skupinách, osoby s určitou diagnózou...).

Minister školstva vydal a v nedeľu 6. decembra 2020 aktualizoval manuál s prílohami, ako majú stredné školy postupovať v tejto novej situácii. Od 7. decembra 2020 ak tak rozhodne zriaďovateľ a ak to prevádzkové podmienky umožňujú, po splnení podmienok uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/20202 V. v. SR. V školách, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

Záujem nastúpiť do prezenčného vyučovania do konca decembra 2020, s negatívnym testom na COVID-19 prejavilo len niečo viac ako 10 percent našich žiakov a nedospelých žiakov s jedným zákonným zástupcom. Napriek celospoločenskej potrebe a želaniam časti školskej komunity, žiaľ nemôžeme zatiaľ obnoviť školské vyučovania a tak naša škola pokračuje aj v decembri 2020 v zabezpečovaní dištančného vzdelávania ako dosiaľ.

Oznam o povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a o výnimkách podľa vyhlášky 32/2020 bude umiestnený na všetkých vstupoch do školy. Škola môže požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); vyhlášky 32/2020, do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť. Ďakujeme za porozumenie.

 

Upisovanie akcií študentskej firmy MACEK

Dovoľte, aby sme Vám predstavili študentskú firmu MACEK, ktorá sídli v budove Obchodnej akadémie Prievidza. Firma je zložená z 15-tich študentov III.A a III.B triedy. 

Za riaditeľa študentskej firmy MACEK bol zvolený Ludvík Pajdlhauser z III.B triedy a na základe výsledkov pracovného pohovoru boli za viceprezidentov zvolení títo študenti: viceprezidentka ľudských zdrojov Vanesa Pálešová, viceprezident marketingu Emil Čičmanec, viceprezidentka výroby Gréta Miháliková, viceprezidentka financií Denisa Richterová.

 Študentská firma si vypracovala svoje Stanovy a Podnikateľský plán, podľa ktorého by sa chcela venovať výrobe a predaju tričiek s potlačou, eko-tašiek, batikovaných ponožiek a triednych fotografií. Na začiatku svojej činnosti musí získať spoločnosť vstupný kapitál. Firma MACEK získala 30 € z daru od členov vlastného združenia a zvyšných 100 € plánuje získať z predaja 50 akcií v menovitej hodnote 2 €. Členovia združenia si zakúpia 16 ks akcií a zvyšných 34 akcií ponúkne firma na predaj verejnosti.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na upisovanie akcií študentskej firmy MACEK, ktoré sa uskutoční

utorok 8. decembra 2020 od 9.35 do 11.35 h. študentská firma MACEK uskutoční predaj 34 akcií pre verejnosť v menovitej hodnote 2 €/1 akcia. V zmysle Stanov študentskej firmy MACEK si môže každý zakúpiť len 1 akciu. Upisovanie sa uskutoční prostredníctvom zaslania e-mailu na e-mailovú adresu študentskej firmy MACEK Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Záujemca o kúpu akcií uvedie v e-maili svoje meno, priezvisko, titul a adresu. Do predmetu správy napíše: Kúpa akcie študentskej firmy MACEK.

Vzhľadom na to, že počet akcií je limitovaný, akciu si bude môcť zakúpiť iba prvých 34 prihlásených záujemcov.

Týmto akcionárom zašleme obratom e-mail, v ktorom im potvrdíme rezerváciu akcie s prideleným číslom akcie a s bližšími informáciami (číslo účtu, termín splatnosti).

Tešíme sa na Vašu spoluprácu s firmou MACEK. Veríme, že nás v tejto neľahkej dobe podporíte a prejavíte nám dôveru.

Ďakujeme

Vanesa Pálešová

viceprezidentka ľudských zdrojov

 

Školské kolo olympiády v ANJ 2020

Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku súťaž prebehla dištančnou formou. Súťažiaci najskôr vypracovali gramatický test zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností, a potom prebehla ústna forma, v ktorej študenti opisovali  obrázky, resp. vytvorili príbeh na daný obrázok. Na realizáciu súťaže sme využili komunikačnú platformu ZOOM a aplikáciu Edupage. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - kategória 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a 4.ročnik).

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

2A:
1. miesto: Petra Krkošková – II.A
2. miesto: Hana Janeková – I.A
3. miesto: Adriana Vašková  - I.A

2B:
1. miesto: Klaudia Mekýšová- IV.B
2. miesto: Lucia Boboková – IV.B
3. miesto: Dario Golubovič – IV.B

Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom v obidvoch kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole v januári 2021, kde budú reprezentovať našu školu.

 

Vyhodnotenie iBobor 2020/2021

V dňoch 10. 11. 2020 a 12. 11. 2020 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Aj vďaka tomu, že súťaž každoročne prebieha online, mohla sa uskutočniť aj v tejto mimoriadnej situácii. Žiaci súťažili v domácom prostredí v dvoch kategóriách: Junior (25 žiakov) a Senior (19 žiakov).

V kategórii Junior najlepšie výsledky dosiahli Ema Mokrášová, Petra Anna Krkošková (II. A) a Sarah Fábiková (II. B). V kategórii Senior sa najlepšie darilo žiačkam z III. B Alexandre Kucejovej, Dominike DaňovejSabíne Chvojkovej.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
 

Olympiáda v nemeckom jazyku

V piatok 20. novembra 2020 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu prebehla dištančne, žiaci sa pripojili cez webex, testové úlohy im boli zaslané na edupage. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií podľa ročníkov.
V kategórii 1. a.2. ročník bolo umiestnenie nasledovné:
1. miesto: Marek Kurinec – II.A
2. miesto: Nicol Mištinová – II.A
3. miesto: Patrícia Bugyiová - I.B

V kategórii 3.a 4.ročník boli úspešní títo žiaci:
1. miesto: Veronika Gajdošová- IV.A
2. miesto: Diana Švecová – III.B
3. miesto: Vašek Leporis – III.A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, prajeme veľa síl a energie do ďalšieho štúdia a víťazom blahoželáme
 

Bubnovačka

Tato akcia upozorňuje na dôležitosť témy ochrany deti pred násilím.
Radi by sme vyzvali žiakov aj vyučujúcich aby sa nahrali na mobil ako bubnujú na čokoľvek, a zverejnili to na facebooku RKC Prievidza. https://www.facebook.com/events/3817087311656609
Zaberie to iba kúsok z hodiny (19. 11. 2020 medzi 10-11 hod.)
 

Témy na SOČ 2020/2021

Naša škola dlhoročne zaznamenáva pekné úspechy v krajských a celoštátnych prehliadkach Stredoškolskej odbornej činnosti, viacerí naši učitelia boli konzultantom prác SOČ, v rôznych odboroch. S vynikajúcimi žiakmi, ktorí chcú niečo zo svojich záujmov prezentovať, sme spoločne v posledných rokoch vypracovali zaujímavé a úspešné sočky o kryptomenách, o historických zoznamoch obyvateľov obce Cigeľ, o norme na matematické znaky a značky, o hubách, o digitálnych obrázkoch, o účtovaní v domácnosti, tiež o cestovnom ruchu, o krojoch, o dravcoch, o chove kôz, o euroaktivitách v obciach regiónu... Nápadov a tém je veľa, naši učitelia spolu s koordinátorkou SOČ Ing. Pekárovou dokážu efektívne pomôcť s formou práce a usmerniť žiakov, aby sa dokázali pekne prezentovať, rozvinúť svoje talenty a záujmy.
V školskom roku 2020/2021 by sme chceli ponúknuť napríklad nasledovné témy, samozrejme aj vlastné nápady sú vítané! (Zoznam sa bude rozširovať)
- Rovnaké názvy obcí v Turci a na Hornej Nitre
- Evanjelickí renesanční učenci pochádzajúci z hornej Nitry (Nedoežerský, Krman, Masník...)
- Kameňolomy v okrese Prievidza a ich vplyv na životné prostredie
- Programovanie web stránok a mobilných aplikácií
- Príbehy úspešných podnikateľov Prievidze
- Slovenské samizdaty
- Stredoveké kostoly hornej Nitry (Diviaky, Poruba, Prievidza...)
- Hrad Sivý Kameň - Kešeloko

Ak by ste mali záujem rozpracovať niektorú alebo inú tému, kontaktujte nás
 

Prezentácia neziskovej organizácie SEEDS 18.11.2020

Ahojte, ešte raz vďaka všetkým za spoluprácu a aktívnu účasť na prezentácii neziskovej organizácie SEEDS o Slovensku. Boli ste super. Vďaka Vašej aktivite ste získali pre Vašu školu a teda aj pre seba hru mapucle Slovensko od mladej slovenskej firmy LEBOMÄDVEĎ. Nemôžeme oceniť všetkých, ale namiesto jedného, ktorého sme chceli oceniť najskôr,  sme Vás vybrali 5. Ktorí to sú sa dozviete, keď Vás zavolajú do školy, že pre Vás prišiel malý balíčekJ.

A aby Vám nebolo smutno dovtedy, pripravili sme pre Vás taký malý dovetok v podobe linkov, na ktoré si môžete kliknúť a môžete si pozrieť krátke filmy Paľa Barabáša, či pesničku od Ultrazvuka, viažucu sa na včerajší sviatok a iné, čo sa do našej prezentácie dnes nezmestilo.

Prosím, napíšte nám, ako sa Vám páčilo: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , tešíme sa na správu od Vás. Srdečne, Eva Plánovská, SEEDS n.o.

 

Voľby do Rady školy

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy vyhlásil nové voľby do Rady školy OA Prievidza podľa vyhlášky 291/2004 v aktuálnom znení. Voľby dvoch pedagogických zamestnancov a jedného nepedagogického zamestnanca sa už uskutočnili, taktiež TSK delegoval štyroch zástupcov, poslancov zastupiteľstva TSK. V najbližšom období  ešte Žiacka školská rada zvolí zástupcu žiakov a traja zástupcovia rodičov budú zvolení vo voľbách rodičov školy. Vážení rodičia, pozývame vás, nech sa páči zúčastniť online volieb zástupcov rodičov do Rady školy OA Prievidza, ktoré sa uskutočnia tajným hlasovaním rodičov žiakov našej školy cez EduPage od 18. 11. 2020 16.00 do 19.11.2020 do 16:00.

Hlasovanie nájdete v ľavej ponuku Komunikácia, Prihlasovanie. Hlasovať môžete internetom z rodičovského konta aplikácie Edupage. Každý rodič, ktorý nemá vytvorené rodičovské konto, môže oň požiadať zaslaním emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Škola Vám vytvorí konto, ktoré si nasledovne aktivujete. Hlasovanie je tajné. Hlasovať môže za každého žiaka iba jeden zákonný zástupca. Hlasovaním vyberáte maximálne troch kandidátov z radov rodičov študentov našej školy. Prosíme o váš hlas, ak by sa volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy by musel vyhlásiť opakovanú voľbu. Ďakujeme.

 

Festival odborného vzdelávania a prípravy

Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholil v dňoch 9. - 13. novembra 2020. Aj naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, sa zapojila do tejto iniciatívy. Témou roku 2020 bol „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP.“ Naše aktivity uskutočnené v rámci tejto iniciatívy sme nazvali – Digitálne odborné vzdelávanie a príprava. Ich cieľom bolo priblížiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie na našej škole. Takmer dve stovky účastníkov Európskeho dňa odborných zručností si pochvaľovali kvalitný profesionálne a odborne pripravený program podujatia. Predmetová komisia odborných predmetov vypracovala podrobnú správu, ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom. Snímky sú z piatkového webinára Kybernetická bezpečnosť

 

Usmernenie ministerstva z 8. novembra 2020

Po druhom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydal minister školstva usmernenie k činnosti škôl a školských zariadení, podmienky vstupu do školy, nové tlačivá pre vyhlásenie zamestnancov, zákonných zástupcov, návštevníkov.
 

Imatrikulácie našich prvákov 2020

Milí prváci, v stredu 18. novembra, deň po Sviatku študentstva, budete slávnostne imatrikulovaní, zapísaní medzi študentov Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza. Ako je u nás zvykom, postarajú sa o to naši tretiaci so svojimi triednymi učiteľkami. Prajeme vám, aby ste sa na škole dobre cítili, veľa dobrého dokázali a užili si stredoškolské časy, počas ktorých získate množstvo priateľov, ale najmä skúseností, zážitkov, návykov, vedomostí a zručností. Veríme, že už teraz, po niekoľkých mesiacoch od nástupu pociťujete hrdosť na svoju školu, ako aj radosť zo vzdelávania, tiež zodpovednosť vyplývajúcu z plnenia povinnej školskej dochádzky a z potreby či ponuky čo najlepšieho využitia vlastných kapacít pre skvelú budúcnosť. Blahoželáme ku imatrikulácii, držte sa!

Perfektná správa z imatrikulácií 

 

Medzinárodný deň študentstva a výročie 17. novembra

17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, je aj Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú predpokladom rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Deň boja za slobodu a demokraciu 17. november je v SR štátnym sviatkom. Sloboda a demokracia sú vysoko uznávanými hodnotami, prioritou aj na našej škole. Ku sviatku 17. novembra organizujeme v podmienkach dištančného vyučovania viacero tradičných aj inovatívnych aktivít:

Program OA Prievidza v stredu 18. novembra 2020

Aktivity ku Medzinárodnému dňu študentstva a osláv 17. novembra 1989 - Dňa boja za slobodu a demokraciu

Prváci a tretiaci

9.00 h – 10. 30 h - online divadelné predstavenie November 1989 (Divadelné centrum Martin)

11.00 h – 12.00 h – Imatrikulácie

Vyučujúci: Mgr. Švec, Ing. Balková, Ing. Pekárová, Mgr. Leštianska

Druháci

8.30 h – 11.00 h - workshop „Nežná zmena“ v spolupráci s Post Bellum, n. o.

Vyučujúci: Mgr. Hraňová, Mgr. Olejárová, Ing. Čiscoňová, Ing. Úradníčková

Štvrtáci, pomaturitní študenti

9.00 h – 10.30 h – Slovensko a Nežná revolúcia v spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS

Vyučujúci: RNDr. Kadlečíková, Ing. Gajdošíková, PaedDr. Vrtielová

Linky, na ktorých sa aktivity budú konať, aktuálne zverejníme. Všetci vyučujúci sa podľa vlastného výberu zapoja do niektorej z online aktivít.

Prajeme všetko najlepšie našim študentom ku svojmu sviatku a srdečne vítame prvákov, ktorí sa v tomto školskom roku stali stredoškolákmi, žiakmi OA Prievidza.  

 

Európsky týždeň odborných zručností 2020

European Vocational Skills Week (EVSW) 2020 aj tento rok organizuje Európska komisia, v spolupráci s German Presidency of the Council of the European Union. Hlavnou témou pre podporu odborného vzdelávania a prípravy je premena Európy na zelenú a digitálnu. Naša škola často prezentuje, že chce byť moderná, zelená, proeurópska, digitálna, komunikatívna, inšpirujúca, iniciatívna...  Preto sme sa aj tento rok radi zapojili do EVSW.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa po registrácii niekoľkých zaujímavých a veríme, že aj úspešných a prospešných školských aktivít stala  oficiálnym partnerom EVSW2020, jedným z 32 na Slovensku, viac ako 700 v celej Európe.

Školu zaregistrovali a organizáciu nášho EVSW navrhli Ing. Karaková a Mgr. Rumpli, pripojili sa ďalší učitelia. Ďakujeme vám. Veríme, že EVSW 2020 bude pre našich žiakov, školskú komunitu, odborné vzdelávanie a región hornej Nitry veľkým prínosom.

Utorok 10. 11. 2020

Informatická súťaž iBobor Seniori
2. hodina (8.40) prihlásení žiaci III. B, IV. B
3. hodina (9.35) III. B 1.skupina

Streda 11. 11. 2020
Konferencia "Skills of the Future" - organizuje Aliancia pre mladých, 8.30 - 13.00
III. A - Ing. Katarína Pekárová
III. B - Ing. Ivana Králiková

Webinár Kros, beseda s účtovníčkou z BA, riešenie príkladov Omega, 7.50 - 12.30
IV. A - Ing. Katarína Gajdošíková
IV. B - Ing. Dagmar Karaková

Štvrtok 12. 11. 2020
Informatická súťaž iBobor Juniori
3. hodina (9.35) prihlásení žiaci I. B, II. B (1. skupina)
4. hodina (10.30) II. A 1. skupina
5. hodina (11.20) II. B 2. skupina

Piatok 13. 11. 2020
Kybernetická bezpečnosť - Buď safe online, kombinácia práce s RNDr. Evou Kadlečíkovou a samostatnou prácou
I. A, I. P - 7.50 - 12.30
I. B, II. P - 9.00 - 13.20

SBA Národné podnikateľské centrum Trenčín - webinár Moderná biznis etiketa
II. A - Ing. Marcela Čiscoňová, 8.00 - 11.00
II. B - Ing. Renata Úradníčková, 12.00 - 15.00
 

Pripravované školské udalosti v novembri 2020

Prvé novembrové dni a týždne sú poznačené zlou pandemickou situáciou, núdzovým stavom, plošným testovaním, zákazom prezenčného školského vyučovania, učením a učením sa z domácností, rôznymi obmedzeniami, zákazmi a výnimkami. Čelíme objektívnym ťažkostiam pre vzájomný dialóg v rámci školskej komunity, individuálnym prípadom zníženej dostupnosti vzdelávania či zhoršenia aktuálneho zdravotného stavu a vyrovnávame sa so stresom...

Zodpovedne, empaticky a s hrdosťou na našu školu sa snažíme organizovať dištančné denné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu, dodržiavať plán práce a školský vzdelávací program, kalendár podujatí, pracovné zmluvy a iné záväzky voči zamestnancom, zákonným zástupcom a žiakom Obchodnej akadémie v Prievidzi. Pekné výsledky a zážitky zaznamenali naše kolektívy žiakov a učiteľov v ambasádorskej škole EP, UNESCO škole, JASR, Týždeň gramotnosti, Výnimočné školy, IT akadémii, Hrdina remesla, počas Európskych solárnych dní, v odbornej príprave a duálnom vzdelávaní, vo vyučovaní akademických i profesijných vyučovacích predmetov, v mimoškolskej činnosti, v administratíve a riadení školy. Ďakujeme.

Počas novembra 2020 sa na OA Prievidza uskutočňujú predovšetkým:

 • jesenné prázdniny 6. a 9. novembra 2020
 • dve odberné miesta testovania antigénovými testami v priestoroch vestibulu a na chodbách školy 7. a 8. novembra
 • gremiálna porada online 5. 11.
 • využívanie Microsoft Teams, Office 365 a  Minecraft Education Edition, bezplatné kontá pre žiakov a učiteľov
 • finančná kontrola útvaru hlavného kontrolóra TSK
 • verejné obstarávanie a rozpočtovanie finančných prostriedkov 2020, nákup učebných pomôcok
 • príprava projektu Orange eŠkoly pre budúcnosť
 • požičiavanie zariadenia školy pre žiakov a učiteľov
 • od 10. novembra 2020 od 7:00 do 9:00 alebo podľa dohody vstup do učební pre žiakov s nedostatočným spojením so školou
 • proces certifikácie dištančného vzdelávania CODiV cez portál zborovna.sk
 • aktivity projektu hodnotenia kvality školy Peer review
 • iBobor 10. a 12. novembra
 • pracovná porada 10. novembra o 13:30 online
 • začiatok inventarizácie 2020
 • klasifikačná porada a pedagogická rada za 1. štvrťrok 2020/2021 19. novembra
 • voľby zástupcov rodičov do Rady školy 19.11. online cez edupage
 • rodičovské združenia online 19.11.
 • imatrikulácie so žiakmi 1. a 3. ročníka 18.11. online, SEEDS pre 4. ročník, UPN pre 2. ročník 
 • Európsky týždeň odborných zručností 10. - 13. novembra 2020, konferencia Skills for future a i.
 • aktivity ku výročiu 17. novembra a ku Dňu študentov 18. novembra
 • zber použitých okuliarov pre deti v Afrike

Mnohé z uvedených a ďalších činností a podujatí si vyžadujú sústredenú prípravu a súčinnosť, informácie o nich a organizačné zabezpečenie budeme postupne dopĺňať. Sledujte maily, web, edupage, zastupovanie a spoločne si zaželajme, nech sa nám uvedené a aj ďalšie činnosti podaria, informácie poskytnú vedúce PK, panie zástupkyne, riaditeľ školy, triedni učitelia a učitelia, organizátori akcií... Prajem vám pekné jesenné prázdniny a veľa zdravia.

 

 


Strana 10 z 57

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 8 hostí