Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

MATEMATICKÝ KLOKAN = matematika bez hraníc

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej vyhlasovateľom je asociácia KANGOUROU SANS FRONTIÉRES (Klokan bez hraníc). Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je TALENTÍDA, n. o. Tento rok 46 študenti našej školy klokanili v utorok 26. marca 2024 v dvoch kategóriách: KADET O12 (23 študentov 1. a 2. ročníka) a JUNIOR O34 (23 študentov 3. a 4. ročníka). Na vypracovanie testu mali súťažiaci 60 minút čistého času.

Prvé výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.matematickyklokan.sk najneskôr 17. apríla 2024. Každý súťažiaci dostane diplom a darček. 20% najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom. Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční v závere mája 2024. Z nich organizátor súťaže vyžrebuje 4 výhercov mobilných telefónov. Majiteľa piateho mobilu vyžrebuje spomedzi súťažiacich, ktorí v súťaži získali plný počet bodov. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a držíme palce pri umiestnení v celkovom poradí súťažiacich, ako aj pri žrebovaní. 

  

 

Udelili nám Národnú cenu kvality v OVP 2024!

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza postúpila po prvom kole do finále posudzovania prihlášky na Národnú cenu kvality v OVP 2024, v kategórii Rozvoj občianskych zručností. Druhé kolo posudzovania prebehlo s finalistami online v dňoch 19. – 20. marca 2024. Každý z finalistov dostal priestor na obhájenie svojej prihlášky audio-vizuálnou formou a zodpovedanie prípadných otázok zo strany porotcov. 

Hodnotiaca komisia rozhodla, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza vyhrala vo finále prvé miesto a získava Národnú cenu kvality v OVP v kategórii Rozvoj občianskych zručností! Porotcovia ocenili našu výnimočnú každodennú prácu, ktorá je vzorom aj pre ostatné školy.  Výhercovia budú slávnostne vyhlásení osobne na konferencii „Zabezpečovania kvality ako súčasť života školy“, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2024 v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave v čase od 13:00 do 17:00 hod.

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v kategórií Z – krajské kolo v Novom meste nad Váhom

Dňa 19. marca 2024 (utorok) sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategórií Z v priestoroch Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Organizátorom súťaže bolo Krajské centrum voľného času v Trenčíne. Zúčastnili sa ho aj naši dvaja študenti prvého ročníka – Jakub Olejár (z I. A triedy) a Michaela Čatlošová (z I. B triedy), ktorí mali 45 minút na vyriešenie testu s 35 otázkami. Časť z nich boli otázky uzavreté s výberom práve jednej správnej odpovede a druhá časť boli otvorené otázky so stručnou odpoveďou. Z celkového počtu 36 riešiteľov krajského kola GO boli 27 úspešnými riešiteľmi. Teší nás, že medzi nimi boli aj naši dvaja študenti, ktorým patrí úprimná vďaka za vzornú reprezentáciu školy.
 

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači

Naša OA Prievidza, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj,  pripravuje v spolupráci s viacerými podporovateľmi, medzi ktorými nechýbajú rôzne právnické osoby, obce a mestá ani naši duálni partneri, veľké podujatie, ktoré sa uskutoční v pondelok, utorok a stredu 25. - 27. marca 2024. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky  a Štátny inštitút odborného vzdelávania nás poverili organizáciou finále súperenia mladých informatikov v troch kategóriách - písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu.

O našej realizácii celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači píšu regionálne a slovenské médiá:

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači (skolske.sk) 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR.sk  

Rýchle prsty (youtube.com) 

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači 2 (skolske.sk) 

Celoštátne finálové kolo v súťaži v spracovaní informácií na počítači bude hostiť Obchodná akadémia v Prievidzi | codnes.sk

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači (teraz.sk) 

Stredoškoláci súťažia v spracovaní informácií na počítači - SME | MY Horná Nitra

O prvenstvo sa pobije 44 žiakov, Aktuality, Aktuálne správy, Trenčiansky samosprávny kraj

(tsk.sk) 

... 

 

 

Výchovný rez ovocných stromčekov v areáli školy v rámci projektu SadOVO

V pondelok 04. 03. 2024 prišiel čas ošetriť vysadené stromčeky a ovocné kríky v rámci projektu SadOVO, ktorý sa zaoberá zachovávaním starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek v podobe vysokokmenných stromov. O jarnú starostlivosť o stromy sa postarali 5 študenti, a to Andrea Nechalová, Ľudovít Fábik z II. A triedy a Filip Meliško, Erik Špaňo, Vanesa Weissová z II. P triedy pod odborným vedením dvoch odborníkov z praxe (Radoslav Klinga, Ján Mokrý). Výchovný rez predstavuje len jeden z mnohých krokov pri starostlivosti o stromčeky, ktoré bolo potrebné zrealizovať, ak chceme mať prvú úrodu. Už teraz sa tešíme na plody našej práce.
 

Európsky týždeň financií (18. -24. marec 2024)

Národné finále - Európsky kvíz o peniazoch.  Vo štvrtok 21. marca 2024 sa uskutočnil 7. ročník národného  kola Európskeho kvízu o peniazoch - EMQ 2024 naživo a online prostredníctvom platformy ZOOM a Kahoot!. Organizátorom finále bola Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Kvíz bol súčasťou Európskeho týždňa financií (18. -24. marec 2024), ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Na Slovensku to bol práve Európsky kvíz o peniazoch. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou.

V národnom kole súťažil aj tím našej školy v zložení 8 študentov prvého ročníka, a to 4 študenti I. A triedy (Emma Lacenová, Nina Mišiaková, Nina Novotná, Tamara Vasková) a 4 študenti I. B triedy (Katarína Cechová, Patrik Bartakovič, Lukáš Chmel, Hanka Mikulíková). Finálový kvíz pozostával z 15 otázok v slovenskom jazyku. Počas národného finále hrali proti sebe jednotlivé tímy z celého Slovenska. Rozhodovala správnosť a rýchlosť zadania odpovede. Spomedzi 500 tímov sa náš tím umiestnil na 23. mieste, čo je na prvý raz pekný výsledok. Zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  

 

Netradičné formy ubytovania turistov na Slovensku

Talentovaný žiak 3. ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi Alex Bendík na základe dotazníka vypracoval interaktívnu mapu s možnosťou výberu netradičného ubytovania na Slovensku. Výstupom jeho kreatívneho nápadu je aj leporelo, ktoré bude dostupné i širokej verejnosti. Jeho práca súťaží v krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v Starej Turej v stredu 27. marca 2024. Držíme palce a blahoželáme! 
 
 

Anglické divadlo Žilina

Vo štvrtok 14. marca 2024 sa študenti tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili zájazdu na divadelné predstavenie v anglickom jazyku . V žilinskom Dome odborov sa s výbornou adaptáciou slávneho románu Georgea Orwella "1984 zaskvelo londýnske divadlo TNT. Okrem divadla sme navštívili aj Novú synagógu, s ktorej priestormi a históriou nás ochotne zoznámil pán Marek Adamov, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. 

 

 

Konferencia Tvoríme spoločnú európsku budúcnosť

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v kategórií Z – školské kolo pre 1. ročník

Súťaž Geografická olympiáda v kategórií Z prebieha v troch kolách (školskom, krajskom, celoštátnom). Dňa 16. februára 2024 (piatok) sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády pre 1. ročník v kategórií Z online formou prostredníctvom platformy EduPage.

Štyridsaťpäť študentov prvého ročníka (24 žiakov z I. A triedy a 21 žiakov z I. B triedy) súťažilo v kategórií Z pripraveným online vedomostným testom.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. miesto: Jakub Olejár, I. A - 29 bodov
  2. miesto: Michaela Čatlošová, I. B – 26 bodov
  3. miesto: Hana Mikulíková, I. B – 25 bodov

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhodoval: 1) počet správne zodpovedaných otázok, 2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede. Postupujúcich do krajského kola určia jednotlivé krajské komisie GO. Podmienkou je úspešný riešiteľ. Trom najúspešnejším riešiteľom školského kola Geografickej olympiády srdečne gratulujeme.

 

Úspešní v súťažiach

Naši žiaci majú mnoho príležitostí zažiť úspech, radosť zo súťaženia, uspokojenie z porovnania výsledkov svojej práce s inými žiakmi z celého kraja či Slovenska.

Na celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači postúpilo z našej školy 8 žiakov. Nedávno sa Martin Loziňák stal úspešným riešiteľom olympiády ľudských práv. Nina Gričová je úspešnou riešiteľkou olympiády vo francúzskom jazyku. Nina Novotná je úspešnou riešiteľkou olympiády v španielskom jazyku. V písaní na počítači získali v krajskom kole Pavol Svítok 5. miesto, Jakub Majewski 7. miesto, Branislav Gatial 8. miesto, Tomáš Krško 12. miesto, Lívia Piešová 14. miesto a Lukáš Caban 15. miesto. V kategórii úprava textu na počítači získala v krajskom kole krásne 3. miesto Sophia Reginová, 6. miesto Tomáš Krško, 7. miesto Lucia Žiklová, 8. miesto Petra Višvádreová, 10. miesto Emma Šmelcerová, 12. miesto Andrea Nechalová a 14. miesto Sabina Rybianska. Zdroj kcvc.sk 

 

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 09.02.2024 sa Krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne zúčastnila študentka IV.B triedy NINA GRIČOVÁ. Nina v silnej konkurencii študentov gymnázií vzorne reprezentovala našu školu v kategórii 2 B. Mgr. Marianna  Oravcová  

  

 

Máme Párty ples OA Prievidza 1. marca o 18:00 v Club 333

 

INEKO zverejnil najnovšie hodnotenia škôl

Portál základných a stredných škôl (ineko.sk) zverejnil najnovšie rebríčky a známky - výsledky hodnotenia jednotlivých škôl podľa vlastnej metodiky. Pre nás je potešiteľné, sme na to hrdí a je to pre nás lichotivé, že OA Prievidza hodnotia najlepšou známkou v histórii od roku 2008, zároveň aj najlepšou známkou spomedzi všetkých stredných odborných škôl v regióne. Na našej škole si cenia najmä výsledky žiakov v súťažiach, výsledky kontrol štátnej školskej inšpekcie, kvalitu pedagogického zboru, potom aj výsledky v maturitách, prijímaní na VŠ, zamestnateľnosť absolventov a i.
 

Finálové kolo olympiády o verejnej správe

Finálové kolo, do ktorého postúpili naše žiačky štvrtého ročníka pod vedením M. Tišťanovej, sa konalo 8. februára 2024 za účasti najlepších 9 tímov zo Slovenska. V napínavom finálovom súboji získali 7. - 8. miesto. Táto súťaž ukázala silný konkurenčný súboj, tímový duch a vysokú úroveň prípravy štvorčlenných tímov študentov. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu OA Prievidza.
 

Podporujeme digitálnu transformáciu vzdelávania

V našom sektore odborného vzdelávania a prípravy (ekonomika, administratíva, manažment) vždy boli a sú typickými trendami informatizácia, digitalizácia, automatizácia pre zvýšenie efektivity práce. OA Prievidza celé desaťročia prispieva ku digitálnej transformácii konkrétnymi aktivitami, čím sa stala všeobecne známa a uznávaná (spomeňme projekty infovek, Digitálne štúrovstvo, Otvorená škola, Internetová kaviareň, školiace centrum pre verejnosť a pre učiteľov regiónu, AMV, MVP, IT akadémia, ECDL, INTERREG...). Mnoho rokov organizujeme krajské kolo a tento rok organizujeme celoštátne kolo súťaže stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. 

Dnešným podpisom memoranda o spolupráci s Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko UPJŠ Košice a UK Bratislava naša škola získala postavenie Partner Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania – „NCDTV partner“.

Hlavnou úlohou projektu NCDTV je vytvorenie podmienok pre realizáciu aktivity národného projektu DiTEdu „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“. OA Prievidza získava podporu vo vzdelávaní školských digitálnych koordinátorov, vedúcich zamestnancov, učiteľov, bude môcť využívať inovatívne metodiky vyučovania a zúčastňovať sa výskumu, diagnostiky, experimentálneho overovania v záujme úspešnej digitálnej transformácie. 

 


Strana 3 z 67
pripravasprav.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 78 hostí