Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky

Začiatkom apríla 2024 sa konali na našej škole maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky. Väčšina žiakov maturovala formou riešenia komplexnej úlohy, niektorí obhajovali vlastný projekt alebo úspešnú súťažnú prácu. Všetkým držíme palce, aby maturitné komisie posúdili ich výkony tak, aby z tohto predmetu zmaturovali a aby mali dobré pocity a zážitky zo skúšok. 
Oproti minulým rokom sme zaznamenali, že prvýkrát maturovala naša žiačka z Ukrajiny a po prvýkrát sme mali maturantov, ktorí svoje praktické vyučovanie absolvovali u duálneho zamestnávateľa.  Všetkým maturantom želáme, aby sa im výborne darilo aj v ostatných častiach a formách maturitnej skúšky. 
  
 

Odozvy na organizáciu celoslovenského kola SIP

Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sme realizovali v dňoch 25. - 27. marca 2024. Po takej náročnej a komplexnej akcii, ktorú sme zorganizovali aj na počesť 75. výročia našej školy, ešte aj po dvoch týždňoch od vyhlásenia víťazov a po rozlúčení sa s desiatkami hostí, ostáva množstvo spomienok, spracúvame všelijaké materiály, robíme ešte rôzne vyúčtovania, správy, hodnotenia...  Realizovanie celoslovenského kola SIP preverilo a zocelilo naše schopnosti, organizačné, komunikačné a prezentačné zručnosti, koordináciu s mnohými subjektami a prácu v tíme. Ďakujeme za sympatie, uznanie a všetky priaznivé ohlasy - v médiách, od hostí z OA a SOŠL Opava, od ŠIOV, od p. Štepanayovej z Republikovej únie zamestnávateľov, od p. poslanca TSK J. Stopku, od riaditeľov škôl a starostov obcí, podnikateľov, delegácií súťažiacich žiakov a sprevádzajúcich učiteľov z celého Slovenska.

 

Aktuálne európske aktivity a ocenenia OA Prievidza

Aktivity našich žiakov na medzinárodnej úrovni sú naozaj pestré a bohaté. Všeobecne sa vie, že sme UNESCO škola, UNICEF škola, akreditovaná škola na Erasmus+, ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS). Máme partnerskú školu v Opave na Morave, vynikáme aj v eTwinningu. 

V pondelok 15. apríla si ide p. Kadlečíková a Olejárová s 3 žiakmi do Bratislavy prevziať jednu z najvyšších cien v súťaži Euroškola 2024 - tam zistíme svoje umiestnenie medzi aktuálnymi najlepšími slovenskými školami - od 1 do 8.

Európsky parlament organizuje pre najaktívnejších študentov EPAS trojdňové kultúrno-vzdelávacie podujatie v rakúskom meste Graz v dňoch 18.-20.apríla 2024. Bude tu približne 250 študentov z 6 krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, ČR), medzi štyrmi školami zo Slovenska budú aj p. Kadlečíková a p. Olejárová a 8 žiakov. 

18. apríla 2024 sa v Trenčíne koná súťaž Mladý Európan, z našej školy Ing. Pekárová s trojčlenným tímom.  

V máji organizujeme odbornú exkurziu do Francúzska, vrátane Paríža pre takmer 50 žiakov s p. Oravcovou, p. Jaculjakovou a p. Vondráčkovou Ivanišovou. Začiatkom mája bude aj tradičný Deň Európy na OA Prievidza.

 

8. mája 2024 končí Európsky rok odborných zručností a apríl je mesiacom kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), preto nás nesmierne teší, že na záver týchto projektov si 30. apríla pôjdu p. Kadlečík, p. Balková a p. Hraňová prevziať Národnú cenu kvality v OVP na záver medzinárodnej konferencie v Kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave.

Sme radi, ako pri napĺňaní vízie a poslania školy sprostredkúvame žiakom OA Prievidza rozličné neobyčajné možnosti cestovania, sieťovania sa s rovesníkmi, rozvíjajú si jazykové zručnosti, demokratické myslenie a konanie, v neposlednom rade i svoje kompetencie v odbornom vzdelávaní a príprave. Reprezentujú OA Prievidza, svoj región, kraj i celú Slovenskú republiku. 

 

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov

Blahoželáme a prajeme všetko najlepšie ku Dňu učiteľov 2024 našim učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, bývalým zamestnancom a ďalším osobám s blízkym vzťahom k povolaniu učiteľa, ktoré je veľmi ťažké a často veľmi krásne. Ak sa opýtate hocikoho, ktoré tri osoby ho najviac ovplyvnili na celý život, asi ani v jednom prípade nebude medzi nimi chýbať nejaký učiteľ...

Blahoželáme Ing. Kataríne Pekárovej ku získaniu  najvyššieho učiteľského ocenenia 2024 od mesta Prievidza a blahoželáme RNDr. Eve Kadlečíkovej ku získaniu najvyššieho učiteľského ocenenia 2024 od Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sme radi, že vás máme a sme na vás hrdí! 

Vo štvrtok 4. apríla 2024, po ukončení skráteného vyučovania, organizuje OA Prievidza uzavreté spoločenské posedenie, kde si  uctíme mimoriadne významné hodnoty slávneho Dňa učiteľov. Ďakujeme za pochopenie a podporu. 

 

Želáme vám veselé a pokojné veľkonočné sviatky

Mimoriadne nás teší a povzbudí, ak sa vynaložená práca žiakov a učiteľov v postupových stredoškolských súťažiach vydarí, zaznamená úspech v hodnotení odborných komisií a postúpi do celoslovenskej súťaže. Tam reprezentujú nielen svoje zručnosti, ale už aj školu, okres, kraj a nie zriedkavo aj zvíťazia. 

V celoslovenskom finále SIP, ktoré sme organizovali na našej škole, sme dnes získali prvé a dve druhé miesta. Obetavá práca organizátorov priniesla okrem spokojnosti našich hostí aj takéto sladké ovocie. V krajskej súťaži SOČ v Starej Turej sme získali dve prvé a jedno druhé miesto. Všetky tri práce SOČ našich žiakov postupujú do celoslovenského kola. Dnes má OA Prievidza naozaj dôvod na radosť! Ďakujem vám, milí žiaci a učitelia, prajem príjemné veľkonočné sviatky, oddych, nabratie nových síl a užite si zaslúžené voľné dni!

 

Krajské kolo SOČ 27.03.2024

Streda 27. marca 2024 bola náročná a bohatá na ocenenia žiakov a ich učiteľov OA Prievidza. Na našej škole finišovalo celoslovenské kolo v spracovaní informácií na počítač (Pavel Svítok je opäť majstrom Slovenska, druhé miesta v SR získali Monika Kocúrová a Sophia Reginová), v Dome kultúry sa udeľovali ceny vynikajúcim učiteľom od mesta Prievidza (medzi ocenenými aj Ing. Katarína Pekárová - blahoželáme) a v Starej Turej prebiehalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Organizátori Národnej ceny za kvalitu v OVP prišli natáčať video, ktoré bude spustené 30. apríla  v Trnave  pri slávnosti odovzdávania prvej ceny našej škole v kategórii Rozvoj občianskych zručností. 

V sedemnástich kategóriách získali okresy Trenčianskeho kraja aspoň jedno prvé miesto a okres Prievidza dve prvé miesta. Sme hrdí, že sme boli z okolitých stredných škôl aj v tomto najlepší a obidve úspešné prievidzské práce boli z našej školy! V kategórii História, filozofia, právne vedy zvíťazila Monika Kocúrová, v kategórii  Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia vyhral Alex Bendík. A navyše, v kategórii Problematika voľného času bol druhý Matej Vlašek! Blahoželáme a ďakujeme našim vynikajúcim žiakom a ich školiteľkám Mgr. Jane Hraňovej a Ing. Renáte Úradníčkovej. Vynikajúci úspech je to aj pre našu učiteľku Ing. Katarínu Pekárovú, ktorá je koordinátorkou SOČ na našej škole a aj vďaka nej tak ako vlani aj tento rok všetky tri naše práce postupujú do celoslovenského kola, kde im budeme silno držať palce.

 

Súťaž SIP 2024 má svojich víťazov

V dňoch 25. - 27. marca 20204 realizovala naša škola celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Veríme, že sa našim hosťom páčilo v Prievidzi a na našej škole im organizátori, zamestnanci OA Prievidza vytvorili vynikajúce podmienky nielen na samotnú súťaž, ale aj celkový pobyt. Ak sa súťažiaci, členky celoštátnej odbornej komisie, pedagogickí zamestnanci rôznych škôl u nás dobre cítili, tak potom jedným z víťazov SIP 2024 je organizujúca OA Prievidza a jej zamestnanci, obzvlášť p. Antolová, Balková, Hofierková, Kadlečíková, Karaková a i. 

Ďalšími víťazmi boli pán zástupca Lukáš Rádek, pán učiteľ Lukáš Knopp a šesť žiakov partnerskej školy OA a SOŠ logistická Opava. Zvládli dlhú cestu spojmi z Opavy do Prievidze a späť, súťažili vo svojej špeciálnej kategórii a všetci zvíťazili. 

Morálnymi víťazmi sú aj všetky spolupracujúce organizácie a milí ľuďia, s ktorými sme úzko komunikovali a ktorí nám poskytovali vecnú, finančnú, logistickú podporu a povzbudzovali nás - TSK, ŠIOV, Republiková únia zamestnávateľov, A klub a internát, kuchyňa SOŠ OaS Prievidza, penzión Orión, Dom kultúry, Zámok Bojnice, SOPK,  TAXAT, SiToRo, Club 333, nadácia HNB, Trebaxx, KOLTEN, FIO Banka, Martin Angyal, Scheuch, BCR invest, Consultare Digital, znacenie.sk, Nestlé Slovensko, daffer, ELKO, ATRIO PLUS, obce Ráztočno, Cigeľ, Lehota pod Vtáčnikom, mestá Prievidza a Handlová... Veľmi pekne vám ďakujeme! 

Víťazmi sú títo noví majstri, vicemajstri Slovenska 2024, ale takisto všetci tí, čo sa umiestnili v tabuľke:

Výsledková listina v kategórii písanie textu

Výsledková listina v kategórii úprava textu

Výsledková listina v kategórii wordprocessing 

 

Ohlasy z médií: 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR.sk

Rýchle prsty (youtube.com)  

 

    
   

 

Elektrická závada v podkroví prístavby školy odstránená

V priestoroch podkrovia prístavby OA Prievidza pracujú od februára 2024 v národnom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II  skúsení tútori, ktorí tu majú k dispozícii väčšiu plochu kancelárskych aj konferenčných priestorov. Keďže počty zapojených rekvalifikantov prekonávajú rekordnú hranicu, tútori potrebovali nové priestory, kde by mohli naraz viesť až 4 skupiny bilancie kompetencií, ale aj ďalšie menšie skupinky či individuálne sedenia.

Škola predtým s pomocou svojho zriaďovateľa, Trenčianskeho  samosprávmeho kraja, realizovala potrebnú úpravu a renováciu priestorov, niektoré stavebné práce a opravu internetového pripojenia. OA Prievidza vypožičala na účely projektu dostatok vhodných priestorov, poskytla aj množstvo  materiálneho vybavenia, drobné práce a služby ako aj všetku potrebnú súčinnosť.

V súvislosti s inštaláciou internetu, dochádzkového systému a inej stavebnej činnosti sa objavila v elektrickej inštalácii určitá nepríjemná závada, ktorá však bola po nevyhnutnej analýze problému a po zásahu špecialistov v krátkom čase odstránená. Ďakujeme účastníkom a zamestnancom projektu za pochopenie, za trpezlivosť, tiež Trenčianskemu samosprávmemu kraju za ústretovosť a odbornú spoluprácu pri riešení poruchy. Veríme, že aj naďalej dokážeme prekonávať prípadné prekážky. Totiž  OA Prievidza všestranne podporuje ciele národného projektu, ktorý pomáha ľuďom z regiónu hornej Nitry dotknutých ukončením ťažby uhlia, nájsť nové uplatnenie na trhu práce.

 

MATEMATICKÝ KLOKAN = matematika bez hraníc

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej vyhlasovateľom je asociácia KANGOUROU SANS FRONTIÉRES (Klokan bez hraníc). Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je TALENTÍDA, n. o. Tento rok 46 študenti našej školy klokanili v utorok 26. marca 2024 v dvoch kategóriách: KADET O12 (23 študentov 1. a 2. ročníka) a JUNIOR O34 (23 študentov 3. a 4. ročníka). Na vypracovanie testu mali súťažiaci 60 minút čistého času.

Prvé výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.matematickyklokan.sk najneskôr 17. apríla 2024. Každý súťažiaci dostane diplom a darček. 20% najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom. Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční v závere mája 2024. Z nich organizátor súťaže vyžrebuje 4 výhercov mobilných telefónov. Majiteľa piateho mobilu vyžrebuje spomedzi súťažiacich, ktorí v súťaži získali plný počet bodov. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a držíme palce pri umiestnení v celkovom poradí súťažiacich, ako aj pri žrebovaní. 

  

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v kategórií Z – krajské kolo v Novom meste nad Váhom

Dňa 19. marca 2024 (utorok) sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategórií Z v priestoroch Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Organizátorom súťaže bolo Krajské centrum voľného času v Trenčíne. Zúčastnili sa ho aj naši dvaja študenti prvého ročníka – Jakub Olejár (z I. A triedy) a Michaela Čatlošová (z I. B triedy), ktorí mali 45 minút na vyriešenie testu s 35 otázkami. Časť z nich boli otázky uzavreté s výberom práve jednej správnej odpovede a druhá časť boli otvorené otázky so stručnou odpoveďou. Z celkového počtu 36 riešiteľov krajského kola GO boli 27 úspešnými riešiteľmi. Teší nás, že medzi nimi boli aj naši dvaja študenti, ktorým patrí úprimná vďaka za vzornú reprezentáciu školy.
 

Výchovný rez ovocných stromčekov v areáli školy v rámci projektu SadOVO

V pondelok 04. 03. 2024 prišiel čas ošetriť vysadené stromčeky a ovocné kríky v rámci projektu SadOVO, ktorý sa zaoberá zachovávaním starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek v podobe vysokokmenných stromov. O jarnú starostlivosť o stromy sa postarali 5 študenti, a to Andrea Nechalová, Ľudovít Fábik z II. A triedy a Filip Meliško, Erik Špaňo, Vanesa Weissová z II. P triedy pod odborným vedením dvoch odborníkov z praxe (Radoslav Klinga, Ján Mokrý). Výchovný rez predstavuje len jeden z mnohých krokov pri starostlivosti o stromčeky, ktoré bolo potrebné zrealizovať, ak chceme mať prvú úrodu. Už teraz sa tešíme na plody našej práce.
 

Netradičné formy ubytovania turistov na Slovensku

Talentovaný žiak 3. ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi Alex Bendík na základe dotazníka vypracoval interaktívnu mapu s možnosťou výberu netradičného ubytovania na Slovensku. Výstupom jeho kreatívneho nápadu je aj leporelo, ktoré bude dostupné i širokej verejnosti. Jeho práca súťaží v krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v Starej Turej v stredu 27. marca 2024. Držíme palce a blahoželáme! 
 
 

Udelili nám Národnú cenu kvality v OVP 2024!

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza postúpila po prvom kole do finále posudzovania prihlášky na Národnú cenu kvality v OVP 2024, v kategórii Rozvoj občianskych zručností. Druhé kolo posudzovania prebehlo s finalistami online v dňoch 19. – 20. marca 2024. Každý z finalistov dostal priestor na obhájenie svojej prihlášky audio-vizuálnou formou a zodpovedanie prípadných otázok zo strany porotcov. 

Hodnotiaca komisia rozhodla, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza vyhrala vo finále prvé miesto a získava Národnú cenu kvality v OVP v kategórii Rozvoj občianskych zručností! Porotcovia ocenili našu výnimočnú každodennú prácu, ktorá je vzorom aj pre ostatné školy.  Výhercovia budú slávnostne vyhlásení osobne na konferencii „Zabezpečovania kvality ako súčasť života školy“, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2024 v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave v čase od 13:00 do 17:00 hod.

 

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači

Naša OA Prievidza, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj,  pripravuje v spolupráci s viacerými podporovateľmi, medzi ktorými nechýbajú rôzne právnické osoby, obce a mestá ani naši duálni partneri, veľké podujatie, ktoré sa uskutoční v pondelok, utorok a stredu 25. - 27. marca 2024. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky  a Štátny inštitút odborného vzdelávania nás poverili organizáciou finále súperenia mladých informatikov v troch kategóriách - písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu.

O našej realizácii celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači píšu regionálne a slovenské médiá:

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači (skolske.sk) 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR.sk  

Rýchle prsty (youtube.com) 

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači 2 (skolske.sk) 

Celoštátne finálové kolo v súťaži v spracovaní informácií na počítači bude hostiť Obchodná akadémia v Prievidzi | codnes.sk

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači (teraz.sk) 

Stredoškoláci súťažia v spracovaní informácií na počítači - SME | MY Horná Nitra

O prvenstvo sa pobije 44 žiakov, Aktuality, Aktuálne správy, Trenčiansky samosprávny kraj

(tsk.sk) 

... 

 

 

Európsky týždeň financií (18. -24. marec 2024)

Národné finále - Európsky kvíz o peniazoch.  Vo štvrtok 21. marca 2024 sa uskutočnil 7. ročník národného  kola Európskeho kvízu o peniazoch - EMQ 2024 naživo a online prostredníctvom platformy ZOOM a Kahoot!. Organizátorom finále bola Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Kvíz bol súčasťou Európskeho týždňa financií (18. -24. marec 2024), ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Na Slovensku to bol práve Európsky kvíz o peniazoch. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou.

V národnom kole súťažil aj tím našej školy v zložení 8 študentov prvého ročníka, a to 4 študenti I. A triedy (Emma Lacenová, Nina Mišiaková, Nina Novotná, Tamara Vasková) a 4 študenti I. B triedy (Katarína Cechová, Patrik Bartakovič, Lukáš Chmel, Hanka Mikulíková). Finálový kvíz pozostával z 15 otázok v slovenskom jazyku. Počas národného finále hrali proti sebe jednotlivé tímy z celého Slovenska. Rozhodovala správnosť a rýchlosť zadania odpovede. Spomedzi 500 tímov sa náš tím umiestnil na 23. mieste, čo je na prvý raz pekný výsledok. Zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  

 

Anglické divadlo Žilina

Vo štvrtok 14. marca 2024 sa študenti tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili zájazdu na divadelné predstavenie v anglickom jazyku . V žilinskom Dome odborov sa s výbornou adaptáciou slávneho románu Georgea Orwella "1984 zaskvelo londýnske divadlo TNT. Okrem divadla sme navštívili aj Novú synagógu, s ktorej priestormi a históriou nás ochotne zoznámil pán Marek Adamov, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. 

 

 


Strana 2 z 66

Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 18 hostí