Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Vynikajúce celoslovenské úspechy našich žiakov

Tento týždeň sme držali palce našim žiakom v celoslovenských kolách významných postupových súťaží stredoškolských odborných zručností. A oni nám a širokej verejnosti opäť potvrdili vysokú úroveň a kvalitu vzdelávania na OA Prievidza. 

Blahoželáme Patrikovi Grolmusovi z III. A ku štvrtému miestu na celoštátnej súťaži SOČ v Bardejove. Blahoželáme aj Nine Šujanovej zo IV. B v celoštátnej súťaži Mladý účtovník. Ich úspech je aj úspechom učiteliek, ktoré ich pripravovali. Tieto výsledky spolu s nedávnymi mimoriadnymi výsledkami v Spracovaní informácií na počítači (prvé, druhé, tretie a ďalšie miesta), v testovaní ECDL, OĽP, jazykových, športových a v iných súťažiach nás tešia, zaväzujú a povzbudzujú hrdosť na našu školu. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy. Blahoželáme aj rodičom, že majú výnimočné deti, ktoré im aj takto vracajú lásku a starostlivosť a odvďačujú sa im za vytváranie  podmienok počas štúdia na OA Prievidza.

 

Diskusia s tretiakmi

Ceníme si a ďakujeme, že v utorok 26. apríla navštívili našu školu a debatovali s našimi tretiakmi PhDr. Dagmar Horná, PhD., predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, a tiež spisovateľka, členka poroty OĽP, Dagmar Kusá, PhD spolu so študentami a zamestnancami uznávanej vysokej školy Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií BISLA v Bratislave. Naši žiaci mohli s týmito odborníkmi otvorene a slobodne diskutovať na tému ľudských práv, základných hodnôt európskej demokracie.
 

Programujeme s micro:bitom

Koncom marca 2022 (30.3.2022) sa naše dievčatá z I. A stali na pár hodín programátorkami - využili sme ponuku Aj Ty  v IT realizovať u nás workshop Programujeme s micro:bitom. Aj bez veľkých znalostí programovania sa našim dievčatám podarilo vyrobiť veselé veľkonočné pohľadnice s blikajúcimi led svetielkami.
Bol to tento školský rok už druhý workshop s Aj Ty v IT, zaujímavý, poučný, zábavný. Ďakujeme obom lektorom a zas niekedy dovidenia :)
Postrehy našich študentiek:
Sandra: Za mňa super. Najprv som sa bála že čo to bude, ale potom má to začalo baviť. Stále to bolo zaujímavejšie a zaujímavejšie . Ďakujem za takúto skúsenosť:)
Ivana. Zistila som ako fungujú určité veci v informatike a tiež, že na to treba trpezlivosť a snahu. Lektori boli ochotní nám pomôcť, keď sme potrebovali. A ako pamiatku máme krásneho zajačika.
 

Oznam výdajnej školskej jedálne

Dobrý deň, oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin v dňoch 14.4.2022 a 19.4.2022 nebude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a výdajní.
Taktiež nebude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a výdajní počas praktickej časti maturitnej skúšky GASTRODNI v dňoch 28.4. a 29.4.2022. Počas zabezpečovania stravovania pre odídencov z Ukrajiny dočasne z kapacitných dôvodov varíme iba jedno jedlo. Ďakujeme vám za porozumenie
Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb
 

Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2022

Apríl 2022 je poprvýkrát Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Vyhlasuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou zamestnávateľov pre OVP. Kvalitné vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) predstavuje nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ.

Súčasťou Mesiaca kvality bude odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej chceme posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýšiť prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci SR. Viac informácií nájdete: Národná cena kvality v OVP – Kvalita v odbornom vzdelávaní (okvalite.sk). Naša škola je nádejným kandidátom na udelenie národnej ceny v kategórii Prínos pre komunitu.

 

Deň učiteľov 2022

Deň učiteľov je príležitosťou poďakovať a oceniť učiteľov za ich náročnú a svedomitú prácu, pripomenúť obrovský význam pedagogickej práce pre spoločnosť a uznať nenahraditeľný príspevok k rozvoju pozitívnych vlastností detí a mládeže. Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov, milí učitelia. Prajeme vám veľa zdravia a porozumenia, trpezlivosti a vytrvalosti, šťastia a lásky.  
 

Krajské kolo SOČ Stará Turá 2022

Atmosféru krajskej prehliadky najlepších prác Stredoškolskej odbornej činnosti 30. marca 2022 v Starej Turej približuje video. Sme hrdí, že v jednej z kategórií prvé miesto získala aj naša Obchodná akadémia. Blahoželáme Patrikovi Grolmusovi z III. A  a školiteľke Ing. K. Pekárovej. Ďakujeme im aj ďalším našim súťažiacim za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

 

Výsledky celoslovenského kola súťaže SIP 2022

23. a 24. marca 2022 sa v Martine konalo celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Sme hrdí a tešíme sa z toho, že OA Prievidza dokázala opäť získať viaceré kvalitné umiestnenia za vrcholné výkony svojich žiakov vo všetkých troch kategóriách. 

1. disciplína - písanie na počítači:

Pavol Svítok 6. miesto a Lukáš Blaho 7. miesto

 

2. disciplína - úprava textu na počítači:

Sabina Chvojková 4. miesto, Lukáš Blaho 8. miesto

 

3. disciplína - profesionálne spracovanie textu - wordprocessing:

Nikola Kmeťová 1. miesto

Pavol Svítok 2. miesto

Rebeka Želiezková 3. miesto

Monika Kocúrová 4. miesto

Dominika Vaňová 5. miesto

Marek Kurinec 6. miesto 

Ďakujeme našim skvelým žiakom a ich učiteľkám za náročnú prípravu a blahoželáme ku výborným výsledkom. 

 

Počet voľných miest pre začlenenie odídencov z Ukrajiny do vzdelávania

Začlenenia odídencov z Ukrajiny do reálneho života vrátane ich zaradenia do školského vzdelávania je akútny stav, ktorý si vyžaduje rýchle a empatické riešenie. Ponúkame niekoľko voľných miest v triedach, v komunikácii so zamestnávateľmi s duálnom zmluvou pre nich pripravíme aj ponuku voľných učebných miest v systéme duálneho vzdelávania.

Kód a názov odboru vzdelávania: 6317 M obchodná akadémia

 • Počet miest v 1. ročníku: 4, z nich 1 už obsadené 
 • Počet miest v 2. ročníku: 1
 • Počet miest v 3. ročníku: 12
 • Počet miest v 4. ročníku: 7
 

Plná solidarita a podpora Ukrajine

Vojenská agresia Ruskej federácie je hrubým porušením medzinárodného práva, integrity a suverenity  voči nášmu susednému štátu. Je hrozbou pre európsku a regionálnu stabilitu, ako aj pre svetový poriadok založený na pravidlách.

OA Prievidza vyjadruje podporu Ukrajine a odsudzuje ruskú vojenskú inváziu. Ruský útok je zameraný proti nášmu  modelu demokratickej spoločnosti, popiera základné hodnoty, ktoré uznávame ako vzdelávacia iništitúcia, Obchodná akadémia, ambasádorská škola Európskeho parlamentu, UNICEF, Euroscola, Unesco škola.

Vyjadrujeme plnú solidaritu a podporu Ukrajine a jej ľuďom. Každého z nás sa môže téma a vojnová situácia na Ukrajine dotýkať rozdielnou intenzitou. Viac sa v škole zamerajme na potrebu adaptácie, na vzájomnú ohľaduplnosť, ľudskosť, súdržnosť komunity, ktorej príslušníci sú aj ukrajinskej národnosti.

Pridávame sa ku predstaviteľom našej republikyministerstva, krajamesta, obcí, rôznym občianskym iniciatívam a vyjadrujeme súdržnosť s ťažko skúšaným ukrajinským ľudom. Prispievame štedro, nezištne zbierkam potravín, drogérie, zdravotníckeho a iného materiálu a aj finančných prostriedkov.

Školský parlament OA Prievidza sa pripája k výzvam pomoci obyvateľom Ukrajiny. ŠP sa na svojom stretnutí dohodol na rôznych formách pomoci. Organizuje materiálnu zbierku potrebných produktov až po finančnú podporu prostredníctvom rôznych subjektov, napr. UNICEF – forma SMS, Červený kríž, BERKAT, Ľudia ľuďom.

Členovia ŠP sa rozhodli finančne prispieť aj tým, že v piatok 4. 3. 2022 v čase od 9:30 do 11:30 hod. usporadujú predaj muffinov, ktoré upečú sami. Celý výnos z predaja je určený na pomoc Ukrajine. Podobnú formu finančnej pomoci žiaci zopakujú aj v týždni po jarných prázdninách. Tak neváhajte, prídte a podporte ich úsilie. 

Iniciatívne sme sa pridali aj k aktivitám Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý plánuje poskytnúť ubytovanie niekoľko stovkám odídencov z Ukrajiny vo všetkých okresoch vo svojich budovách, internátoch, ubytovniach, zariadeniach... V podkroví prístavby OA Prievidza by mohlo byť ubytovaných až do 40 ukrajinských odídencov. Naše priestory sú zatiaľ evidované ako záloha. Poďme spoločne zapracovať na tom, aby sme do existujúcich 7 dvojbuniek a 5 buniek doplnili nábytok, elektrické spotrebiče, periny, vankúše, doplnky... Bude treba vyriešiť aj sklad, kuchynku, práčovňu, vrátnicu, detský kútik, stravovanie tri krát denne sedem dní v týždni a iné služby. 

Slovensko pomáha. 

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v 8. kalendárnom týždni 2022

Od piatka 25. februára do utorka 1. marca 2022 vrátane majú žiaci II. A triedy karanténne opatrenia. Trieda II. A od 25. 02. 2022 do 01. 03. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania. 

Od štvrtka 24. februára do soboty 26. februára 2022 vrátane majú žiaci IV. A triedy karanténne opatrenia. Trieda IV. A od 24. 02. 2022 do 25. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od utorka 22. februára do soboty 26. februára 2022 vrátane majú žiaci IV. B triedy karanténne opatrenia. Trieda IV. B od 22. 02. 2022 do 25. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od utorka 22. februára do soboty 26. februára 2022 vrátane majú žiaci III. A triedy karanténne opatrenia. Trieda III. A od 22. 02. 2022 do 25. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania. 

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v 7. kalendárnom týždni 2022

Od utorka 15. februára do soboty 19. februára 2022 vrátane majú žiaci I. B triedy karanténne opatrenia. Trieda I. B od 15. 02. 2022 do 18. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od utorka 15. februára do soboty 19. februára 2022 vrátane majú žiaci I. A triedy karanténne opatrenia. Trieda I. A od 15. 02. 2022 do 18. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania

 

Informácie o maturite 2022

Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) maturitnej skúšky sa tento školský rok bude tak ako na celom Slovensku konať na našej škole od 15. marca do 17. marca 2022. Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) sa koná 11. - 13. apríla 2022 a ústna forma internej časti (ÚFIČ) v týždni od 30. mája do 3. júna 2022. 

Na základe záverov zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie bude predĺžená každá skúška EČ a PFIČ o 15 minút. Zadania a témy PČOZ a ÚFIČ budú upravené v súvislosti s dištančnou formou vyučovania. Počas EČ a PFIČ bude pre ostatných žiakov školy organizované dištančné vzdelávanie. Pre zabezpečenie prípadného náhradného termínu škola vyplní 14. marca 2022 dotazník o počte žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť EČ a PFIČ v riadnom termíne. Epidemiologické opatrenia budú štandardné, na našej škole nebudú maturovať žiaci iných škôl. 

 

Výsledky krajského kola SIP

Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v písaní na počítači sa konalo dištančne, organizovala ho naša škola 16. februára 2022.

Výsledky v kategórii Písanie na počítači:

 1. Lukáš Blaho
 2. Pavol Svitok
 3. Emma Slošiarová
 4. Jakub Majewski
 5. Jakub Ševčík OA Trenčín
Výsledky v kategórii Úprava textu na počítači:
 1. Sabína Chvojková
 2. Natália Horňáková, OA TN
 3. Ivana Ježíková, OA TN
 4. Lukáš Blaho
 5. Pavol Svitok
 6. Dušan Ondro
Výsledky v kategórii Wordprocesssing:
 1. Nikola Kmeťová
 2. Pavol Svítok
 3. Rebeka Želiezková
 4. Lukáš Blaho
 5. Dominika Vaňová
 6. Monika Kocúrová
 7. Patrik Vojtko
 8. Espérance Sýkorová
 9. Adriána Vašková
 10. Barbora Belancová
 11. Kristína Kanisová, OA Považská Bystrica
 12. Jozef Matuna, OA Pov. Bystrica
 13. Emma Šmelcerová
 14. Erik Šebo, SPŠ Nové Mesto nad Váhom 
 15. Jaroslav Marček, SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Krajské výsledky potvrdili, že naša škola je krajským alebo až celoslovenským lídrom v tejto súťaži praktických odborných zručností. Blahoželáme našim víťazom, reprezentantom vysokej kvality vzdelávania v písaní na počítači na našej škole. Budeme vám držať palce aj na celoslovenskom kole tejto prestížnej súťaže. 
 

Postúpila do celoštátneho kola OĽP

Diana Švecová (IV. B) sa na dištančnom krajskom kole Olympiády ľudských práv dňa 10. februára 2022 stala úspešnou riešiteľkou a spomedzi 22 účastníkov z Trenčianskaho kraja postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme!
 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v 6. kalendárnom týždni 2022

Od utorka 8. februára do soboty 12. februára 2022 vrátane majú žiaci II. B triedy karanténne opatrenia. Trieda II. B od 07. 02. 2022 do 11. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od stredy 9. februára do nedele 13. februára 2022 vrátane majú žiaci III. A triedy karanténne opatrenia. Trieda III. A od 09. 02. 2022 do 11. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania. 

Od štvrtka 10. februára do pondelka 14. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci IV. A triedy karanténne opatrenia. Trieda IV. A od 10. 02. 2022 do 14. 02. 2022 vrátane prechádza do dištančného vzdelávania. 

Od stredy 9.2. do nedele 13. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci I. A triedy karanténne opatrenia. Trieda I. A sa dňa 11. 02. 2022 vzdeláva dištančnou formou výučby.

Od piatka 11. februára do utorka 15. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci III. B triedy karanténne opatrenia. Trieda III. B sa od 11. 02. do 15.2. 2022 vzdeláva dištančnou formou výučby. 

Od soboty 12. februára do stredy 16. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci II. A triedy karanténne opatrenia. Trieda II. A od 14. 02. 2022 do 16. 02. 2022 vrátane prechádza do dištančného vzdelávania. 

Viac na https://www.ruvzpd.sk/karantenne-opatrenia-skola-2022-6/  

 


Strana 9 z 64

COVP

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 18 hostí